Να γνωρίζετε τον εχθρό σας!

Γνωρίζατε ότι σε ένα πύργο ψύξης 200 τόνων μπορεί να συσσωρεύονται πάνω από 275 Kg αιωρούμενων σωματιδίων κατά τη διάρκεια μόλις ενός έτους? Επιτρέποντας σε ένα σύστημα ψύξης να εμφανίζεται βακτηριακή ανάπτυξη και συσσώρευση λάσπης το αφήνετε ευάλωτο στη σκουριά και στη ρύπανση και δεν αξίζει το κόπο να το λειτουργήσετε. Αλλά γνωρίζετε αρκετά καλά τον εχθρό για να κρατήσετε την ανάπτυξη μικροβίων σε απόσταση?

Το στάσιμο νερό στα συστήματα πύργων ψύξης και στα κλειστά συστήματα ψύξης νερού είναι ιδανικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη μικροβίων, που μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρά προβλήματα στο σύστημα ψύξης σας- όπως συσσώρευση λάσπης, ζητήματα κυκλοφορίας, ακόμη και διάβρωση. Τα ζητήματα αυτά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ένα σύστημα ψύξης που είναι, στη καλύτερη περίπτωση, αναποτελεσματικό, και στη χειρότερη περίπτωση, τελείως άχρηστο. Ο χρόνος διακοπής και η δυνητική απώλεια εισοδήματος κάνουν τη θεραπεία του νερού στο σύστημα ψύξης σας ζωτικής σημασίας, και υπάρχουν πολύ τρόποι να γίνει αυτό. Ωστόσο, η χημική επεξεργασία, όταν γίνετε σωστά, μπορεί να είναι μια ειδική λύση για το συγκεκριμένο δικό σας σύστημα.

Προγράμματα χημικής επεξεργασίας

Το να χρησιμοποιείται χημικά είναι ένας ιδανικός τρόπος να διαχειριστείτε κάποια βασικά προβλήματα:- Συσσώρευση αλάτων – Ένας συνηθισμένος μολυσματικός παράγοντας που βρίσκεται συνήθως στο νερό του πύργου ψύξης είναι το ανθρακικό ασβέστιο.

Διάβρωση – Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ο έλεγχος της διάβρωσης, καθώς το νερό της κυκλοφορίας συνήθως περιέχει διάβρωση λόγω των χημικών μολυσματικών παραγόντων, που μπορεί να οφείλονται στην υψηλή περιεκτικότητα οξυγόνου, στο χαμηλό pH, ή στην επαφή των ανόμοιων μετάλλων ενός συστήματος.

Μικροβιολογία – Ο έλεγχος της μικροβιακής ανάπτυξης επίσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, καθώς η άλγη ή τα πράσινα βρύα και η λάσπη, που αποτελούνται από ζελατινώδεις οργανικά υλικά, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα στην απώλεια λειτουργικότητας.

Αφρισμός – Αν και δεν είναι συνηθισμένο πρόβλημα, ο αφρισμός προκαλείται από τη μόλυνση της κυκλοφορίας του νερού και μπορεί να προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα όπως η υπερχείλιση. Οι χημικές ουσίες που προκαλούν αφρισμό χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού.

Να είστε ακριβής

Δυστυχώς, δεν υπάρχει μια λύση όσον αφορά τη χημική επεξεργασία που να λύνει όλα τα προβλήματα. Με τόσα πολλά που πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν είναι σημαντικό να λάβετε τη καλύτερη βιοκτόνο θεραπεία για τις ανάγκες του συστήματος σας. Μια ειδικά σχεδιασμένη λύση επεξεργασίας νερού από τη Chem-Aqua μπορεί να μειώσει σημαντικά την ενέργεια, το νερό και το κόστος συντήρησης εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την αξιόπιστη λειτουργία.

Οι μηχανικοί της Chem-Aqua που διεξάγουν την έρευνα λαμβάνουν δείγματα από κάθε σύστημα ψύξης που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να καθορίσουν την ακριβή φύση και το βέλτιστο μέτρο των βιοκτόνων για κάθε σύστημα. Εντοπίζοντας με ακρίβεια τις απειλές, καθορίζοντας τα επίπεδα του pH ,το χρόνο ζωής, και το οργανικό φορτίο στο σύστημα, σημαίνει ότι η Chem-Aqua μπορεί να ταιριάξει τη θεραπεία με στόχο συγκεκριμένα προβλήματα.

Για παράδειγμα, στη βιομηχανία σιδήρου το νερό χρησιμοποιείται για ψύξη τηγμένου χάλυβα, και συνήθως η σκουριά και το λάδι μολύνουν το νερό του συστήματος ψύξης. Σε αυτή τη περίπτωση, τα τυπικά οξειδωτικά βιοκτόνα, όπως το υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη), μπορεί να είναι αναποτελεσματικά και το διοξείδιο του χλωρίου μπορεί να είναι πιο κατάλληλο. Οι δοκιμές που έγιναν κατά τη διαδικασία της έρευνας το τόνισαν αυτό πριν ξεκινήσει η θεραπεία.

Με διαθέσιμα προϊόντα σε υγρά, στερεές πάστες, ταμπλέτες, σκόνες και κόκκοι, οι οξειδωτικές λύσεις της Chem-Aqua παραδίδονται με τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη πλήρη διασπορά μέσα στο σύστημα και τη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων. Οι ειδική θεραπεία μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής του νερού του συστήματος ψύξης, για να μην αναφερθούμε σε ολόκληρη την εγκατάσταση, και να μειώσει τα κόστη λειτουργίας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αυτή τη θεραπεία στο σύστημα ψύξης σας αξίζει να θυμάστε ότι μόλις 0.005 ίντσες μικροβιακής ρύπανσης σε μια δεξαμενή 1,000 τόνων μπορούν να αυξήσουν το ετήσιο ηλεκτρικό κόστος κατά £30,000! Το κόστος των 275 Kg αιωρούμενου υλικού που μπορεί να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια του χρόνου δεν αξίζει να το σκέφτεστε.