Menu

+358 207304210

SuomiSuomi

ONGELMIA DIESEL-POLTTOAINEEN KANSSA

• Huonompi dieselin laatu
• Huono palaminen
• Saasteet

Huonompi dieselin laatu

Päästöjen vähentämiseksi ja tiukempien ympäristörajojen noudattamiseksi diesel-polttoaineita on muokattu:

Pienempi rikkipitoisuus (alle 10 ppm):

EY-direktiivin mukaisesti diesel-polttoaine ei saa sisältää yli 10 ppm rikkiä.

Rikinpoisto (luonnollinen voiteluaine) on aiheuttanut kaksi merkittävää ongelmaa, mekaanisen ja kemiallisen kulumisen (prosessi, jossa poistetaan korroosion estoaineita). Se johtaa huonoon polttoainetalouteen, lisääntyneisiin päästöihin ja laitteiden rikkoutumiseen. Sisältää prosenttisosuuden biodieseliä (rasvahapon metyyliestereitä tai FAME): EU:n vaatimusten noudattamiseksi dieselin tulee nyt sisältää 5-7% rasvahapon metyyliestereitä ympäristösyistä johtuen. Tämä voi johtaa heikkoon palamiseen ja saasteisiin.

Huono palaminen

Setaaniluvulla mitattuna se osoittaa polttoaineen palamiskyvyn. Matala setaaniluku vaikuttaa negatiivisesti polttoaineen syttymiskykyyn. Se johtaa suurempaan polttoaineen kulutukseen, tehohävikkeihin, suurempiin päästöihin ja räjähdyskulumiseen.

Saasteet

Vaha, liete ja vesi

Vaha- ja liete saavat aikaan vaikean käynnistyksen ja polttoaineen geeliytymisen, tukkeutuneet injektorit ja suodattimet, pumppujen rikkoutumisen ja liialliset päästöt. Vedensaasteet aiheuttavat ruostetta ja korroosiota, veden jäätymistä, bakteerien kasvua, happojen muodostumista ja injektorien ja suodattimien tukkeutumista. Se aiheuttaa myös huonoa palamista ja vaurioita pumpulle.

© Tekijänoikeus 2019 NCH (UK) Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubrocants, Partsmaster & Facilities ovat kaikki NCH Europen osa-alueita.