Raakaöljyn jalostusprosessi on monivaiheinen; se muuntaa raakaöljyn hyödyllisiksi tuotteiksi, kuten nestemäiseksi bensiinihöyryksi, bensiiniksi, petroliksi, kerosiiniksi, lentopetroliksi, dieselöljyksi ja polttoöljyiksi:

  • 0 - 4 hiilivetyä ovat kaasuja (metaania, propaania, butaania)
  • 4 - 8 hiilivetyä ovat bensiinejä tai bentseenejä
  • 8 - 12 hiilivetyä ovat diesel-polttoaineita, lentopetrolia, kerosiinia ja kotien lämmitysöljyjä
  • 12 - 16 hiilivetyä ovat voiteluöljyjä
  • 16 hiilivetyä ja enemmän ovat bitumia, jota on asvaltissa

Raakaöljy on seos öljytuotteita, jotka lämmitetään 400°C uunissa.

Diesel-polttoaine vaatii vähemmän jalostusta (yleensä se on halvempaa) ja se on raskaampaa ja öljyisempää, joten se voitelee enemmän. Se haihtuu hitaammin (korkeampi kiehumispiste kuin vedellä) ja sitä voidaan paineistaa enemmän.

Dieseliä käytetään voimanlähteenä laajalti eri ajoneuvoissa mukaanlukien ajoneuvot, veneet, junat, maatilan laitteet ja rakennuskoneet.

Diesel Fuel and Gasoline
Gasoline
Diesel
Gas Fuel