pH mittaa nesteen happamuutta tai emäksisyyttä. Liuokset, joiden pH on alle 7, ovat happamia ja yli 7 ovat emäksisiä. Puhtaan veden pH on hyvin lähellä 7.

Happo- ja emäsliuosten happamuus ja emäksisyys voivat vaihdella laajalti. On hyödyllistä tietää, onko liuos happo vai emäs, mutta myös miten hapan tai emäksinen se on. Happamuutta ja emäksisyyttä mitataan pH-asteikoilla.

pH-asteikko on 0-14, happamuus on pH (0-6) tai emäksisyys pH (8-14).

< 1 1,5 - 4 4 - 6 6,8 - 8,5 8,5 - 11 11 -13 > 13
             
Vahva happo Happo Heikosti hapan Neutraali Heikosti emäksinen Emäksinen Vahvasti emäksinen

Hapan

Kemialliset aineet, yhdisteet ja seokset, joilla on ylimääräisiä H+ (vety) ioneja. Mitattuna pH-mittari antaa lukemaksi 0 - 6. Mitä pienempi luku, sitä enemmän H+ ioneja ja sitä vahvempi happo. Orgaaniset hapot (hedelmät) ovat yleensä pH 4 - 6.

Neutraali

Puhdas vesi on neutraalia pH-arvoltaan.

Siinä on yksi H+ ioni (vety) ja yksi OH- ioni (hydroksidi) = H2O.

Neutraalit kemikaalit, yhdisteet, seokset, kun OH- ja H+ ionit ovat tasapainossa. Neutraalien aineiden pH on 7.

Emäksinen

Kemialliset aineet, yhdisteet, seokset, joilla on ylimäärä hydroksidi-ioneita (OH-). Mitattuna pH-mittari antaa lukemaksi 8 - 14. Mitä korkeampi luku, sitä suurempi on ionien pitoisuus. Korkean pH:n rasvanpoistoaineet ovat tyypillisesti suunniteltuja raskaaseen käyttöön.