Tänään on kansainvälinen päivä naisille ja tytöille tieteen ja teknologian parissa. Kyseessä on YK:n sponsoroima juhlapäivä, jonka tarkoitus on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tieteissä (Science), teknologiassa (Technology), insinööritaidoissa (Engineering) ja matematiikassa (Mathematics) (STEM) osana kansainvälisesti sovittuja kehityskohteita.

Iso-Britannian yliopistoon hyväksytyt 2017/8 -tiedot osoittavat, että STEM-aiheisiin liittyen naisten opiskelupaikat ovat noin kolmannes kaikista paikoista. Fysikaalisten tieteiden osalta osuus oli hieman suurempi (39 %), kun taas tietojenkäsittelyn ja insinööritaitojen osalta rekisteröityjen naisopiskelijoiden osuus oli 19 %.

Sama trendi on nähtävissä läpi koko Euroopan. 2019 opiskelijavalinnat eurooppalaisiin korkeamman tutkintotason oppilaitoksiin koostuivat suuremmasta määrästä naisia kuin miehiä, mutta STEM-aloilta valmistuneiden osalta kaksi miestä valmistui kutakin valmistunutta naista kohden.

Puhuimme muutaman NCH:n kemistin kanssa siitä, kuinka he kiinnostuivat tieteistä, heidän kokemuksistaan tieteen parissa ja siitä, kuinka tiede on hyödyttänyt heidän työuraansa.

Sarra BSarra Boyd BSc (Hons) CChem
Teknisen tuen kemisti - Eurooppa

Vanhempani saivat minut kiinnostumaan tieteistä, molemmilla heillä on tieteellinen tausta ja he näyttivät minulle, kuinka kiinnostavasti ja yltäkylläisesti tiede koskettaa jokapäiväistä elämäämme. Valittavissa on useita eri tieteenaloja, joita opiskella, ja erilaisia tapoja hyödyntää oppimiasi asioita. Kemian suhteen tarjolla on edistynyt tekninen työ, jota NCH tekee luodakseen puhdistusaineita ja voiteluaineita. Tämä edellyttää tarkkaa tieteellistä osaamista, mutta myös ruoanlaitto on eräänlaista kemiaa.

Ollessani nuori ihailin muutamaa inspiroivaa tieteilijää, kuten Marie Curieta. Mutta näistä tärkein oli äitini, joka on fyysikko. Olin itse aina parempi fysiikassa, mutta äitini kannusti minua hakeutumaan alalle, jotta nauttisin työurastani, joten valitsin kemian.

Tiede on kiinnostava aihe, joka sisältää useita eri oppiaineita ja tarjoaa useita erilaisia uravaihtoehtoja. Tänä päivänä useat naiset ympäri maailmaa erilaisissa tieteellisissä rooleissa tekevät tärkeää työtä vaikuttaen jokapäiväiseen elämäämme.

Toimin teknisen tuen kemistinä NCH:lla ja tuen Euroopan maissa toimivia kemistejä. Pääosin työ liittyy käyttöturvallisuustiedotteisiin, myrkytyskeskukselle suuntautuviin ilmoituksiin sekä tuotteiden etiketteihin. Lisäksi annan kemian tuotteisiin ja näiden käyttöön liittyviä neuvoja. En pystyisi tekemään mitään ilman kemian tutkintoani.

Zsuzsanna LZsuzsanna Liko
Markkinointipäällikkö – Unkari

Olen ollut tieteilijöiden ympäröimänä käytännöllisesti katsoen syntymästäni lähtien. Lähimmässä perhepiirissäni sekä äitini että veljeni ovat tieteilijöitä ja laajemmassa perhepiirissä on lisäksi muita tieteilijöitä. Joten oli lähes luonnollista, että tulisin olemaan tekemissä tieteiden kanssa kasvaessani vanhemmaksi. Pidin erityisesti kemiaa sekä kiinnostavana että kauniina tieteen lajina. Onneksi minulla oli myös mieltymys kemian ymmärtämiseen, joten pystyin ottamaan sen osaksi opintojani.

Sama mieltymys ja kiinnostus on ollut elintärkeä osa uraani NCH:lla, joka on kestänyt jo lähes 20 vuotta. Aluksi roolini liittyi käytännöllisemmin NCH:n kemian alan työhön, mutta vuosien myötä painopiste siirtyi enemmän markkinointiin liittyviin töihin.

Kokonainen sukupolvi on ehtinyt syntyä, saada koulutuksen ja tutkinnon sinä aikana, kun olen työskennellyt NCH:ssa. On varmaa, että kyseisen sukupolven naiset ovat päässeet tieteen pariin helpommin kuin naiset 100 vuotta sitten. Mutta edelleen tänäänkään kenenkään, joka pitää jotakin tieteen alaa maskuliinisena, ei pitäisi antaa kyseisen vaikutelman estää häntä opiskelemasta kyseistä alaa.

Kaksi tieteilijää, jotka inspiroivat minua opintojeni aikana olivat Albert Szent-Györgyi (joka eristi ensimmäisenä C-vitamiinin) ja György Oláh (Nobel-ehdokas osallisuudestaan karbokationikemiaan). Tänä päivänä lukuisat tieteilijät tekevät ihailtavaa työtä, mutta minun on erityisesti mainittava unkarilainen tieteilijä Katalin Karikó, jonka tieteellinen työ on merkittävällä tavalla edistänyt COVID-19-rokotteen kehitystä ja siten pandemian kestoa lyhentäen.

Toivon, että voimme jatkaa tieteen hyödyntämistä maailmamme kehittämiseen ja planeettamme kohtelemiseksi paremmin.

Mandeep HMandeep Hare
Teknisen markkinoinnin koordinaattori NCH:lle (UK & Irlanti)

Kiinnostuin tieteistä ensimmäisen kerran peruskoulun yläasteella tapana oppia asioita minua ympäröivästä maailmasta. Aloin opiskella A-tason kemiaa, ihmiskehon biologiaa ja matematiikkaa, ennen kuin siirryin suorittamaan sovelletun kemian tutkintoa Astonin yliopistoon.

Kemia kiehtoi minua, sillä kemia liittyy kaikkeen meitä ympäröivään, sekä sen mitä teemme opiskeluun. Opintoni ovat auttaneet minua roolissani NCH:ssa ymmärtämään paremmin valmistamiemme kemiallisten tuotteiden koostumusta sekä niiden luokittelua, etikettien laadintaa jne.

Kemian opiskelu antaa myös paljon toiminnallisia taitoja, joista on hyötyä opiskelun ja tutkimuksen ulkopuolella. Ongelmien ratkaisukyky, ajan hallinta, organisointitaidot, valtavien tietomäärien kerääminen ja käsittely ovat vain esimerkkejä taidoista, joissa olen kehittynyt opintojeni myötä.

Tyttöjen ja nuorten naisten, jotka ovat kiinnostuneita tieteiden opiskelusta tulisi ehdottomasti harkita uraa tieteissä. Opiskeltavissa on suuri määrä oppiaineita, ja taidot, joita opintojen myötä kehittyy ovat hyödyllisiä elämän kaikilla osa-alueilla.

Viime vuosi on osoittanut meille, kuinka tärkeää tieteet voivat olla yhteiskunnillemme. Virologia ja immunologia ovat näytelleet keskeistä roolia päättäessämme sitä, kuinka olemme eläneet pandemian keskellä ja ne auttavat meitä palaamaan takaisin normaalimpaan arkeen. Tieteilijöiden ja lääketieteen alan henkilöstön omistautuminen läpi koko viime vuoden on ollut todella inspiroiva esimerkki.

Näin lyhyessä ajassa rokotteen kehittämiseksi ja jakamiseksi tarvittava yhteistyö osoittaa, mitä tieteillä on tarjota yhteiskunnillemme ja sen tärkeän roolin, joka tieteillä on meidän kaikkien elämänlaadun parantamisessa.

Sylvie MSylvie Morrève
Chem-Aqua-tuotepäällikkö – Eurooppa

Ollessani 11 vuoden ikäinen, muistan, kuinka menin ensimmäiselle kemian oppitunnille ja ajattelin: ”Tämä on se mitä haluan tehdä!” Minulla oli hyvä opettaja, joka osasi tehdä kemiasta mielenkiintoista ja joka osasi herättää luonnollisen uteliaisuuteni. Kemialla oli varmasti WAU!-vaikutus minuun.

Uteliaisuuteni tieteisiin oli suuri inspiroiva tekijä ja uskon, että kaikki, joilla on utelias mieli voivat löytää tieteen alan jota opiskella. Mikään ei ole kiinnostavampaa kuin tieteet! Tieteiden opiskelu edellyttää meitä omaksumaan useita näkökulmia ja ajatuslinjoja ja tämä onnistuu parhaiten, kun sekä miehet että naiset osallistuvat tähän prosessiin, sillä molemmat sukupuolet tuovat mukanaan erilaisia havaintoja, jotka auttavat ”tasapainoittamaan yhtälön”.

Minulla on ollut useita erilaisia rooleja työssäni NCH:ssa. Aloitin työt laboratoriossa Iso-Britannian Ripleyssä tehden testejä, toimien sen jälkeen vaativammissa teknisen tuen rooleissa ja sen jälkeen vedenkäsittelyyn liittyvien alustojen parissa. Kaikki nämä roolit ovat edellyttäneet tieteellistä osaamista ja tietoa, kuinka soveltaa tietoja kenttäolosuhteissa. NCH:n menestys perustuu sen eri tieteistä edustavien osastojen välisen yhteistyön laadukkuuteen, sekä tutkimuksen laatuun, joka tukee innovointia ja patentoitujen teknologioiden kehittämistä.

Tieteet eivät voi edistyä ilman erilaisia ideoita. Eräs minua eniten inspiroineita tieteilijöitä on ranskalainen kemisti Antoine Béchamp. Ristiriidassa Louis Pasteurin vallitsevamman kaikki mikrobit patogeeneiksi luokittelevan teorian ja niiden eliminointia edellyttävän teorian (Mikrobiteoria), Béchamp esitti, että mikro-organismit ovat opportunisteja ja että kaikki niistä eivät ole patogeenejä (Maastoteoria). Vaikka pastörointi on tärkeää, Béchamp oli oikeassa. Hänen teoriansa ja perintönsä loi ymmärryksen sille, että kroonisia tauteja tulee tutkia enemmän.

Emme voi myöskään jättää huomioimatta sitä roolia, joka Marie Curiella on naisten tunnustamisessa tieteissä ja me, STEM-aloilla toimivat naiset ja tytöt, olemme sen tunnustuksen hänelle velkaa.

 


NCH:lla me uskomme, että tieteet ovat perusta menestykselle niin ammateissamme että henkilökohtaisessa elämässämme. Kyseessä ei tule olla yhden ryhmän loistaminen toisen ylitse. Tuottavin tapa edetä on yhteistyö. Olemme ylpeitä siitä roolista, joka kemisteillämme on yhtiömme menestyksen osana ja toivotamme tervetulleiksi kaikki uudet naistieteilijät teollisuuteemme tulevina vuosina.