Teollisen puhdistuksen perusteet

NCH paljastaa, mitkä kolme teollista puhdistustyötä voidaan tehdä kaksi kertaa nopeammin

Monet kavahtavat teollisia puhdistus- ja kunnossapitotöitä, sillä he pitävät niihin käytettyä aikaa tuottamattomana. Näihin töihin ei kuitenkaan tarvitse käyttää tuntikausia ja lukemattomia käsipareja. Kunnossapitotuotteiden johtaja Peter Crossen NCH Europe:sta kertoo, miten näistä töistä voidaan suoriutua puolessa ajassa.

Kustannussäästöt ovat kaikkien teollisuusyritysten johtajien arkipäivää. Teollisuusympäristöjen kehittyessä jatkuvasti yhä monimutkaisemmiksi jää monelta kuitenkin huomaamatta yksinkertaiset asiat, joilla puhdistus- ja kunnossapitokuluja voidaan alentaa.

1. Automaattiset laimennus- ja annosteluvälineet

Yleinen syy lykätä laitteiston kunnossapitotöitä on välttyä tuntikausia kestävältä puhdistusaineiden sekoittamiselta ja levittämiseltä. Tämä johtaa kuitenkin vakavampiin kunnossapidon ongelmiin ennen pitkää, kun lika ehtii pinttyä ja ruoste levitä esteettä.

Tuotantolaitoksissa painitaan usein veden jäähdytykseen liittyvien haasteiden parissa. Tavallisesti kilometrien mittaisesta putkistosta, lämpökattiloista, jäähdyttimistä, varastointisäiliöistä ja jäähdytysvesitorneista koostuvat järjestelmät tarjoavat suotuisat olosuhteet ruosteen, mineraalihilseen sekä mikrobiologisten epäpuhtauksien kuten legionellabakteerin kasvamiselle. Järjestelmän puhdistaminen vaatii usein vaiheittaisen alasajon, työvoimavaltaisen puhdistusoperaation sekä haitallisten kemikaalien kanssa työskentelyä.

Automaattista annostelua voi käyttää vesipohjaisten rasvanpoisto-, ruosteenpoisto- ja muiden tiivistettyjen pesuaineiden annosteluun, joten ne sopivat käytettäväksi olemassa olevien puhdistusprosessien kanssa tehden niistä huomattavasti nopeampia. Se säästää myös kustannuksia, sillä työntekijöiden aika kuluu koneiden käyttämiseen niiden puhdistamisen sijaan, ja lisäksi se varmistaa oikean laimennussuhteen.

2. Tehokkaat ruosteratkaisut

Ruoste on maailmanlaajuinen haaste yrityksille, mutta keinot sen torjumiseksi tunnetaan huonosti. Oikean ratkaisun löytämiseksi kulloiseenkin haasteeseen on elintärkeää tuntea tilapäiset ja pitkän aikavälin ruosteenhallinnan keinot, joilla pienennetään puhdistamisen ja kunnossapidon kuluja pitkällä aikavälillä.

Metalliosat tulisi suojata korroosiolta kuljetuksen ja varastoinnin aikana väliaikaisella öljy- tai vahapohjaisella pinnoitteella. Näin vältytään tuntikausia kestävältä osien puhdistamiselta jälkikäteen. Väliaikainen pinnoite on helppo puhdistaa rasvanpoistoaineella ennen käyttöä.

Pysyvät rakenteet, kuten varastointisäiliöt ja kaiteet kannattaa käsitellä korroosionkestävällä pinnoitteella, kuten esimerkiksi Salvage 2+, jota NCH valmistaa. Kustannustehokas Salvage 2+ kapseloi puhjenneen ruosteen ja estää sen leviämisen, mikä helpottaa kunnossapitotöitä jatkossa.

3. Tehokas rasvanpuhdistus

Rasvanpoistoaineet ovat varmasti paras tapa käsitellä teollista likaa ja rasvaa, mutta niistäkin on osattava valita oikea aine, jotta työ kävisi nopeasti ja helposti. Rasvanpoistoaineen valinnassa ratkaisevaa on tietää puhdistettava materiaali ja valita juuri siihen suunniteltu tuote. Väärä tuote voi vahingoittaa pintaa ja tehdä puhdistustyöstä jossain määrin haitallista.

Nykyisin on saatavilla vaihtoehtoja perinteisille liuotinpohjaisille rasvanpoistoaineille, jotka ovat yhtä tehokkaita, mutta vähemmän haitallisia käyttäjälle, pinnoille ja ympäristölle. Voimakas, vesipohjainen rasvanpoistoaine kuten NCH Europe:n valmistama Aqua-Sol Power, hyödyntää uusinta tensiditeknologiaa, rikkoo rasvalian ja pinnan välisen siteen emulsioiden sen liuokseen, joka voidaan sitten huuhdella pois.

Näillä pienillä muutoksilla teollisuuden kunnossapidon ammattilaiset voivat säästää jopa puolet puhdistustöihin käyttämästään ajasta. Puhdistamisesta ei siis tarvitse erityisesti pitää saadakseen aikaan hyvää jälkeä – ja vieläpä nopeasti ja helposti.