Rasvanpoistoaineet eivät ole tasavertaisia

Rasvanpoistoaineet – onko niissä eroja? Kunnossapitotuotteiden johtaja Peter Crossen NCH Europe:sta toteaa, etteivät perinteiset liuotinpohjaiset rasvanpoistoaineet ennakkokäsityksistä huolimatta ole ainoa vaihtoehto.

Puhdistus ja rasvanpoisto on kunnossapidon elintärkeä osa, sillä teollisuuslaitoksissa syntyvä lika saattaa peittää alleen ongelmakohtia, joista ajan mittaan voi koitua kalliita seisokkeja tai korkeita kunnossapitokustannuksia.

Asianmukainen rasvanpoisto ei pelkästään vähennä kunnossapidon kustannuksia. Jo 0,25 mm:n likakerros lämmönsiirtimessä lisää sen energiankulutusta 40 prosenttia. On kuitenkin vaikeaa tietää, mikä aine markkinoilla olevasta runsaasta tarjonnasta tulisi valita suurimman kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

Liuotinpohjaiset rasvanpoistoaineet ovat hallinneet markkinoita vuosikausien ajan, ja vesipohjaisten vaihtoehtojen kehittyminen niiden rinnalle on jäänyt monilta huomaamatta. Vesipohjaiset tensidit hyödyntävät pinta-aktiivisia aineita emulgoiden rasvakertymiä. Ne sisältävät myös tunkeutumisaineita, jotka nopeuttavat puhdistumista.

Liuottimiin verrattuna vesipohjaisia tuotteita voi käyttää turvallisesti erilaisille pinnoille, kuten muoville tai kumille. Neutraalit aineet, kuten NCH Europe:n Aqua-Sol Neutra Split, eivät aiheuta vahinkoja millekään pintamateriaaleille. Lisäksi ne voivat pienentää niiden kuljetukseen ja käsittelyyn liittyviä riskejä sekä helpottaa niihin liittyvien säännösten noudatamista.

Vesipohjaiset rasvanpoistoaineet ovat myös taloudellisia käyttää. Ne ovat tiivisteitä, jotka voidaan laimentaa aina suhteeseen 1:500 asti.

Tarjolla olevien vesipohjaisten rasvanpoistoaineiden valikoimasta on usein jopa helpompaa löytää tarkoitukseen sopiva aine kuin liuotinpohjaisten joukosta – ja ne voivat olla aivan yhtä tehokkaita. Esimerkiksi NCH Europe:n valmistamat Aqua-Sol –tuotteet käsittävät aerosolin, joka ei sisällä silikaatteja ja on siten turvallinen käyttää myös lasipinnoilla. Sitä voidaan suihkuttaa kaikista kulmista, joten sillä pääsee puhdistamaan myös vaikeapääsyiset alueet. Tuote vaahtoutuu, jolloin se ei valu pystysuoriltakaan pinnoilta ja kontaktiajasta tulee mahdollisimman pitkä.

Vesipohjaiset rasvanpoistoaineet ovat ympäristölle ja terveydelle ystävällisempiä vaihtoehtoja. Luottimista haihtuvat höyryt voivat aiheuttaa hengitettyinä terveysriskejä, ja aineiden varastointi voi olla ristiriidassa säännösten kanssa. Vesipohjaiset rasvanpoistoaineet ovat terveydelle turvallisia, syttymättömiä ja niiden VOC-päästöt ovat alhaiset.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ne ovat teholtaan heikompia. Esimerkiksi Aqua-Sol Power on tehokkain rasvanpoistoaine, joka koskaan on kehitetty NCH Europe:ssa. Vesipohjainen tuote hyödyntää uusinta tensiditeknologiaa rikkoessaan vahvimmatkin sidokset rasvalian ja pinnan väliltä.

Vesipohjaiset rasvanpoistoaineet soveltuvat erinomaisesti elintarviketeollisuuden käyttöön. Kaikkien elintarviketeollisuudessa käytettävien tuotteiden tulee olla tähän käyttöön hyväksyttyjä – myös rasvanpoistoaineiden. Valitsemasi aineen on oltava NCH Europe:n tuotteiden tapaan NSF-sertifioitu. Vain harvalla liuotinpohjaisella aineella on tämä vaadittu hyväksyntä.

Liuotinpohjaisilla rasvanpoistoaineilla on vielä omat erityiset käyttökohteensa. Esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa ei ole viisasta suihkuttaa ympäriinsä suurimmaksi osaksi vedestä koostuvaa tuotetta, ja lisäksi aineen on kuivuttava nopeasti. Tällaisissa käyttökohteissa vesipohjaiset rasvanpoistoaineet eivät korvaa liuotinpohjaisia vaihtoehtoja kokonaan. Ne tarjoavat kuitenkin hyvän vaihtoehdon turvalliseen, tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen työskentelyyn.

Suurin osa yrityksistä on yleisesti ottaen turhan laajalti riippuvaisia ympäristölle haitallisista liuotinpohjaisista aineista. Mitä pitempään tämä riippuvuus jatkuu, sitä enemmän vahinkoa ympäristölle aiheutuu. Samalla käytetään turhaan tilaa aineiden säilyttämiseen, kun ne voitaisiin varastoida tiivisteinä. Riskit käyttäjän terveydelle ja lopputuotteelle ovat niinikään läsnä liuotinpohjaisia aineita käytettäessä.

Rasvanpoistoaineissa on siis eroja, ja uusi teknologia tarjoaa nykyisin erittäin hyviä vaihtoehtoja vanhojen ratkaisujen tilalle. Nyt onkin hyvä hetki miettiä käyttötarkoitukseen sopivinta ratkaisua sen sijaan, että noudatettaisiin vain perinteisiä toimintatapoja.