Tehokasta rasvanpoistoa kolmella askeleella

Kunnossapitotuotteiden johtaja Peter Crossen NCH Europe:sta nostaa esiin kolme tärkeää asiaa, joihin kannattaa kiinnittää huomiota tehokkaan teollisen rasvanpoistoaineen valinnassa.

On erittäin tavallista, että nopean lopputuloksen toivossa unohdetaan pitkän aikavälin vaikutukset. Esimerkiksi tietokone on itsestäänselvyys siihen asti, kunnes se lopettaa toimintansa. Rasvanpoistoaineet eivät myöskään ole yleensä huomion keskipisteenä, vaikka niillä on elintärkeä rooli siinä, että koneet työskentelevät tehokkaasti.

Koneiden käytöstä syntyneen pinttyneen lian poistaminen voi säästää huomattavia summia energiankulutuksessa. Niinkin mitättömän tuntuinen asia kuin 0,25 mm:n likakerros lämmönsiirtimessä voi itse asiassa johtaa 40 prosenttia korkeampaan sähkönkulutukseen, mikä puolestaan kasvattaa käyttökustannuksia kokonaisuudessaan.

Oikean rasvanpoistoaineen valinnalla voidaan maksimoida säästöt käyttökustannuksissa sekä taata lisäksi yhdenmukaisuus teollisuusalan sääntöjen kanssa, johon ei aina kiinnitetä huomiota. Rasvanpoistoaineiden täysimittainen hyödyntäminen onnistuu parhaiten, kun ottaa huomioon kolme perusasiaa.

Pinnan ja tuotteen yhteensopivuus

Tehokkaan rasvanpoiston ensimmäinen askel on tarkistaa, mikä tuote sopii käsiteltävälle pinnalle. Esimerkiksi lasi vaatii tuotteen, joka ei sisällä silikaatteja, sillä muuten pinta voi etsautua.

Tarkistamalla pinnat säännöllisesti ja seuraamalla käytetyn rasvanpoistoaineen tehoa voidaan varmistua, että valittu tuote vastaa tarkoitustaan.

Vesi- vai liuotinpohjainen tuote?

Valittaessa käytetäänkö vesi- vai liuotinpohjaista tuotetta on otettava homioon muitakin näkökohtia kuin ympäristöystävällisyys.

Liuotinpohjaiset rasvanpoistoaineet ovat pitkään olleet suosituimpia ja myös parhaiten saatavilla. Niiden toiminta perustuu kemialliseen koostumukseen, joka liuottaa rasvaa ja irrottaa epäpuhtaudet. Useimmat liuottimet sisältävät kuitenkin terveydelle vaarallisia VOC- eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Suljetuissa tiloissa käytettynä näistä aineista vapautuu höyryjä, jotka ovat vaarallisia hengitettyinä ja joiden käytössä on käytettävä oikeaa henkilökohtaista suojavarustusta. Lisäksi on otettava huomioon eräiden liuotinpohjaisten rasvanpoistoaineiden ympäristövaikutukset sekä se, että monet niistä ovat syttyviä.

Näiden sijaan vaihtoehtona on käyttää vesipohjaisia rasvanpoistoaineita, kuten NCH Europe:n Aqua-Sol –tuotteita. Siinä missä liuotinpohjaiset rasvanpoistoaineet liuottavat ja ohentavat rasvaa, vesipohjaiset tuotteet hyödyntävät uusinta tensiditeknologiaa ja emulgoivat rasvalian sekä tunkeutumisaineen, mikä nopeuttaa puhdistumista. Teholtaan ne vastaavat liuotinpohjaisia tuotteita, mutta niistä ei vapaudu haitallisia kaasuja ja ne soveltuvat siksi käytettäviksi suljetuissa tiloissa. Lisäksi ne ovat syttymättömiä.

Vesipohjaisilla rasvanpoistoaineilla on eräitä rajoitteita. Sähkötarvikkeissa ja -laitteissa kannattaa käyttää nopeasti kuivuvia liuotinpohjaisia tuotteita, joiden ansiosta laitteet saadaan nopeammin takaisin käyttöön.

Säännönmukaisuus

Eri teollisuudenaloilla on hiemat erilaiset säännöt siitä, mitä aineita erilaisilla pinnoilla on lupa käyttää.

Elintarviketeollisuudelta edellytetään esimerkiksi rasvanpoistoaineilta NSF A1 –hyväksyntää, joka tarkoittaa, että tuote on hyväksytty käytettäväksi tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita. Monilla teollisuusaloilla on lisäksi sääntöjä, jotka määrittelevät kohteessa varastoitujen VOC-yhdisteiden määrän. Vesipohjaisten rasvanpoistoaineiden VOC-päästöt ovat alhaisemmat, jolloin niitä käyttämällä sääntöjen noudattaminen on helpompaa.

Paras tapa varmistua määräysten noudattamisesta on investoida alakohtaisiin rasvanpoistoaineisiin. Oikeiden tuotteiden löytäminen käy helpoiten ottamalla yhteyttä kunnossapitotuotteiden asiantuntijaan kuten NCH ja pyytämällä sen edustajaa tekemään selvityksen parhaiten soveltuvista tuotteista kohteessa.

Perusasioiden kanssa työskentely saattaa vaikuttaa ajan tuhlaukselta. Käytetyn panostuksen voi kuitenkin helposti saada takaisin pitkällä aikavälillä parantuneen energiatehokkuuden, toiminnan luotettavuuden sekä pienentyneiden kustannusten myötä.