Herää kahvin tuoksuun – älä jäteveden

Olet varmasti joskus yrittänyt haistamalla päätellä, onko “parasta ennen” –päivämääränsä ohittanut maito vielä käyttökelpoista? Elintarvikkeissa hajut ja tuoksut ovat erityisen tärkeässä asemassa. 

Tiesitkö, että noin 80 prosenttia mausta johtuu hajuaististamme? Nenän limakalvojen turvotessa esimerkiksi flunssan aikana menetämme myös makuaistimme, eikä ruoka maistu miltään. Hajuaistimme varoittaa meitä pilaantuneesta ruoasta ja kehottaa meitä pysymään siitä erossa.

Kuvittele, että potentiaalinen ostaja tutustuu tuotantolaitokseesi, jonka ilmassa voi haistaa myös viitteitä prosessissa syntyviin jätteisiin. Sinä tiedät, että haju ei siirry valmiisiin tuotteisiin - mutta ostaja ei. Ja vaikka hän tietäisikin, että haju on peräisin esimerkiksi rasvanerottimien tai viemäreiden orgaanisesta jätteestä, voi jo pelkkä haju olla ratkaiseva tekijä kaupan syntymisessä.

Huono jäteveden käsittely voi aiheuttaa elintarvikkeita valmistaville yrityksille erilaisia haittoja, kuten hajuja, tukoksia, kohonneita kustannuksia sekä mahdollisia sakkoja. Ottaen huomioon jäteveteen joutuvan sokerin, rasvan, maidon, proteiinin ja muiden partikkeleiden määrän, on tuskin yllättävää, että asiaan liittyy haasteita.

Edellä mainitut epäpuhtaudet yhdessä korkean biokemiallisen hapenkulutuksen kanssa voivat aiheuttaa tukoksia, pahaa hajua sekä ylivuotoja jäteveden käsittelyasemilla. Jokainen näistä voi huonoimmassa tapauksessa johtaa seisokkeihin, maksuihin sekä sakkoihin viranomaisten taholta.

Useimmat tavanomaiset ratkaisut näiden ongelmien korjaamiseksi tehoavat heikosti. Esimerkiksi rasvanerottimen pumppaaminen tyhjäksi ei estä rasvojen ja öljyjen kertymistä siihen ja viemäreihin taas uudelleen. Lisäksi monet biologiset tuotteet jäteveden puhdistamiseksi ovat pitkään epäaktiivisia, sillä niiden toimimisen käynnistyminen kestää useita tunteja. Jotkut tuotteet taas yksinkertaisesti vain nesteyttävät kiinteän jätteen, mutta eivät tuhoa sitä.

Ongelmasta on tulossa niin suuri, että monet hallitukset ja paikallisviranomaiset ovat tiukentamassa yritysten kunnalliseen viemärijärjestelmään laskemia jätevesiä koskevia vaatimuksia. Taustalla on erityisesti ympäristölle haitallisten korkeiden rasva- ja öljypitoisuuksien sekä vaarallisten kemikaalien puhdistamisesta koituvat kustannukset.
Ongelman voi kuitenkin ratkaista helposti NCH Europe:n BioAmp-järjestelmän kaltaisella laitteella. Tämä asiakkaan jätevesijärjestelmään asennettava, tietokoneohjattu mikrobien kypsennysyksikkö tuottaa aktiivista ja luonnossa ilmenevää bakteeristoa suoraan viemäreihin, rasvanerottimiin sekä pumppuasemiin. Bakteerit alkavat välittömästi pilkkoa rasvoja ja öljyjä sekä muuta orgaanista jätettä, poistaen tukoksia ja hajuja.

Järjestelmää ohjataan automaattisesti sähköverkkoa hyödyntävän tiedonsiirron välityksellä, ja sen avaintoimintoja voidaan ohjata etäältä GSM-yhteyden kautta. FreeFlow –bakteeristo on National Sanitation Foundation (NSF) –järjestön hyväksymä käytettäväksi tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita.

Tehokkaasti toimiva ja ympäristöystävällinen ratkaisu jätevesien käsittelyssä voi säästää elintarvikkeiden valmistajilta kustannuksia, auttaa välttämään sakkoja, estää tukosten syntymistä sekä poistaa epämiellyttävät hajut. On aika herätä kahvin tuoksuun – ei jäteveden.