Osien puhdistus: kustannukset vs. kustannussäästöt – osapesureihin liittyvät kustannusnäkökohdat

Kuten jokainen järkevä ostaja tietää, tuotteen hinta on harvoin yhtä tärkeä kuin sen laatu. Halvan hehkulampun ostaminen saattaa säästää rahaa lyhyellä aikavälillä, mutta tulee pitkän päälle kalliimmaksi kuin energiaa säästävät vaihtoehdot. Sama pätee teollisuuslaitteisiin.

Tässä paljastuvat osien puhdistuksen piilokulut.

Kuten viktoriaanisen ajan taidekriitikko John Ruskin on terävä-älyisesti kiteyttänyt: ”On tyhmää maksaa liikaa, mutta vielä tyhmempää on maksaa liian vähän”. Suurin osa meistä noudattaa tiedostamattomasti tätä filosofiaa omassa elämässään joko skeptisyyden tai huonojen kokemusten vuoksi ja kieltäytyy antamasta yksinomaan kodinkoneiden hintalappujen vaikuttaa valintaan. Yllättävää kyllä, tämä lähestymistapa on harvinaisempi ammatillisissa ympäristöissä.

Tämä pätee erityisesti teolliseen osienpuhdistusalaan. Koska monilla huoltoinsinööreillä ja laitospäälliköillä on kiinteät budjetit, he ottavat yleensä huomioon vain osapesurien vuokraukseen tai hankintaan liittyvät etukäteiskustannukset. On kuitenkin pidettävä mielessä erilaiset piilokustannukset, jotka voivat nousta korkeiksi, jolloin edullinen kone osoittautuu kalliiksi arviointivirheeksi.

Jätehuoltomaksut

Perinteisesti monet osapesurit ovat käyttäneet kemiallisia hiilivetyliuoksia lian ja saostumien poistamiseen teollisista komponenteista. Tämä johtuu käsityksestä, että vesipohjaiset kemikaalit ovat vähemmän tehokkaita tai suorituskykyisiä. Tämä johtaa valitettavasti kohonneisiin jätteiden hävityskustannuksiin.

Esimerkiksi jos huoltoinsinööri vuokraa liuotinpohjaisen allasrumpurakenteisen osapesurin, se ei ehkä aluksi vaikuta kalliiksi käyvältä ongelmalta, koska monet toimittajat tarjoavat säännöllisen jätehuoltopalvelun. Mutta koska liuottimet luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, tehtaanjohtajien on noudatettava ympäristöstandardeja – mikä voi merkitä runsaasti kallista paperityötä.

Esimerkiksi vaarallisten jätteiden hävittäminen Isossa-Britanniassa edellyttää jätteen kuljetusrahtikirjojen täyttämistä. Kaikkien jätehuoltoketjussa toimivien on pidettävä saatavilla kyseisiä lomakkeita, jotka yleensä toimittaa jätteenkuljettaja.

Tästä aiheutuu kustannuksia jätepalveluista, jätelomakkeista, henkilötyötunneista, joita kuluu paperityön täyttämiseen ja kirjaamiseen, sekä vaarallisten jätteen hävittämisestä perittäviä maksuja.

Käyttö- ja työkustannukset

Vähimmälle huomiolle jäävä tekijä osapesurin valinnassa on sen toiminta- ja käyttökustannukset. Huoltoinsinöörien on otettava huomioon koneen energiankäyttö ja osien tehokkaaseen puhdistukseen tarvittavan manuaalisen puhdistuksen määrä.

Liuotinpohjaisia puhdistusaineita on pitkään pidetty standardina teollisuusympäristöissä, mutta se ei tarkoita, että puhdistus olisi aina tehokasta. Useiden liuotinpuhdistusaineiden käyttäminen vaatii, että insinöörit hankaavat osat käsin puhtaiksi, mikä lisää puhdistusprosessiin paljon lisäarvoa tuottamatonta aikaa (NVAT).

Tämä on erityisen tärkeää puhdistettaessa suuria osia, kuten esimerkiksi lentokoneen pyöriä ilmailualalla. Näiden osien manuaalinen puhdistus olisi erittäin vaikeaa varsinkin, kun monet lentokonevalmistajat ymmärrettävästi noudattavat tiukkoja määräaikoja ja puhdistusstandardeja.

Siksi huoltohenkilökunta hyötyy eniten automaattisen osapesurin käytöstä tällaisissa käyttökohteissa, sillä pesuri poistaa tehokkaasti ja hyvissä ajoin vaikean jätteen, kuten pyöriin jääneet jäämät.

Lisäksi käyttäjien ei tarvitse käyttää henkilönsuojaimia käytön aikana. Torrent-koneessa on aukot, joihin huoltoinsinööri voi laittaa kätensä. Aukot on varustettu suojakäsineillä henkilönsuojainten kustannusten vähentämiseksi.

Aivan kuten päättäessäsi minkä hehkulampun valitset olohuoneeseen, osapesuria ei voi arvioida pelkästään nimellisarvon perusteella. Ottamalla huomioon kaikki laitoksen päivittäiseen toimintaan vaikuttavat tekijät huoltoinsinöörit voivat välttää osien puhdistukseen liittyvät piilokulut lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.