Kolme askelta tehokkaaseen vaihteiston öljyhuoltoon

Tehokas öljyhuolto-ohjelma lisää tuottavuutta ja voittoa

Ensimmäinen oppimamme matemaattinen yhtälö on useimmiten 1 + 1 = 2. Mutta tiesitkö, että tämän varsin yksinkertaiselta näyttävän laskutoimituksen todistamiseen tarvitaan kuitenkin yli 300 sivua monimutkaisia matemaattisia perusteluja? Monilla yksinkertaisilta näyttävillä asioilla on taipumus osoittautua lähemmässä tarkastelussa sangen monimutkaisiksi. 

Vaihteistoöljy on valmistusteollisuuden koneiston kulmakivi. Ilman tehokasta öljyä koneisto on vaarassa rikkoutua huonon voitelun vuoksi. Tästä seuraa kalliita korjauksia ja osien vaihtoja, ja tuotantokatkokset kasvattavat kustannuksia entisestään.

Odottamattomat seisokit eivät ole toivottuja, eikä Euroopan yleinen taloudellinen tilanne tee niiden kohtaamisesta yhtään helpompaa. Tuore analyysi Euroopan teollisuusmarkkinoista kertoo, että tuotanto on edelleen yhdeksän prosenttia alempana kuin mitä se oli ennen taantumaa. Joillakin aloilla, kuten esimerkiksi koneiden ja laitteiden valmistuksessa, liikevaihdon keskimääräinen kasvu (CAGR) on ollut positiivista. Toisilla taas, kuten kaivos- ja metalliteollisuudessa, kasvu on ollut negatiivista. Eurooppalaiset yritykset ovat tilanteessa, jossa kaikkien tuotantokatkosten välttäminen on elintärkeää.

Vaihteiston voiteleminen saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta: ostetaan öljyä ja kaadetaan se laitteistoon. Mutta jos tämä tehdään ilman asiantuntemusta on vaarana, että öljy pilaantuu mahdollisesti vain muutamassa tunnissa ja siitä tulee tehotonta. Kun öljy pilaantuu, energiankulutus kasvaa ja käyttölämpötila kohoaa, mikä tavallisesti johtaa puolestaan öljyn käyttöiän lyhenemiseen.

Tästä öljynvaihtojen noidankehästä tulee ajan mittaan erittäin kallis, eikä se myöskään ole kestävää ratkaisu ympäristön tai talouden kannalta. Tehokkaan öljynvaihto-ohjelman käyttöönoton myötä voidaan välttää sudenkuopat ja taata koneiston optimaalinen voitelu.

Muutoksen askelmerkit

Ensimmäinen askel tehokkaaseen öljyhuoltoon on selvittää, milloin siihen on paras aika ryhtyä. Tämäkin saattaa vaikuttaa itsestään selvältä asialta, mutta tosiasiassa vain 20 prosenttia öljynvaihdoista tehdään oikeaan aikaan. Suurin osa yrityksistä vaihtaa öljyt siis joko liian myöhään tai liian aikaisin.

Liian aikaisesta öljynvaihdosta ei onneksi seuraa vahinkoja koneille, mutta tiheä vaihtoväli kasvattaa tarpeettomasti kustannuksia. Sen sijaan liian harvat vaihtovälit voivat tulla sekä kalliiksi että vaarallisiksi, sillä vaihteisto pääsee kulumaan. Kuluminen voi aiheuttaa konevaurioita sekä lisätä huollon tarvetta.

Milloin sitten olisi oikea aika vaihtaa öljyt? Vaihdon tarvetta arvioidessa olisi huomioitava öljyn kunto ja epäpuhtauksien määrä, joiden selville saaminen taas edellyttää näytteen testausta, mihin useimmilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta.

NCH on kehittänyt tähän tarkoitukseen öljynhuolto-ohjelman NCH Oil Service Program (NOSP), jonka avulla vaihteistoöljyn kunto voidaan analysoida ja määrittää oikea aika sen vaihtamiselle. NOSP antaa aina tarkan raportin, kun vaihto on tarpeen sekä selittää analyysin tulokset käyttäjäystävällisesti. Lisäksi se vertaa tuloksia aikaisempaan tietoon.

Hyödyntämällä öljyn laadusta saatavaa tietoa voidaan varmistua, että vaihdot tehdään oikeaan aikaan ja siten vältytään koneiden vahingoittumiselta. Jotta öljyn käyttöikää voitaisiin pidentää ja sen suorituskyky maksimoida, on kuitenkin ensin päästävä eroon sen epäpuhtauksista.

Huuhtele ja puhdista

Yksi yleisesti sivuutetuista vaiheista öljynvaihtoprosessissa on järjestelmän puhdistaminen ennen uuden öljyn lisäämistä. Nopeatempoisessa toimintaympäristössä saattaa tuntua houkuttelvalta oikoa hieman mutkia ja täyttää ilman puhdistusta.

Tästä kuitenkin seuraa, että öljy on tehoton ja epäpuhtauksien saastuttama vain muutama tunti lisäämisen jälkeen. Lika alkaa pian kertyä laitteen metallipinnoille nostaen sen käyttölämpötilaa ja haitaten vaihdelaatikon kautta kulkevaa voimansiirtoa.

Tämän estämikseksi on järjestelmä puhdistettava ennen vaihteistoöljyn vaihtamista. Tehokkain tapa on käyttää puhdistusainetta, joka liuottaa kertymät sekä neutralisoi mahdolliset happamat epäpuhtaudet.

Tehokas puhdistusaine, kuten NCH Europen Flush & Clean, toimii siten, että sen annetaan käydä koneistossa lyhyen aikaa. Näin saadaan likakertymät irti sen pinnalta vanhaan öljyyn, jolloin ne poistuvat öljynvaihdon yhteydessä.

Oikeaa tavaraa

Kun koneisto on puhdistettu, on prosessin viimeinen vaihe lisätä sinne tehokas vaihteistoöljy. Oikean öljyn valitsemisessa pitää ottaa huomioon öljyn ominaisuudet sekä laitteen asettamat vaatimukset öljylle.

Mikäli esimerkiksi vaihdelaatikkoon on tapaa kertyä kondensiovettä ja ruostetta, tulee valittavan öljyn tehdä jotakin tälle ongelmalle. Erinomainen tuote tähän tarkoitukseen on NCH:n Top Blend CS. Se pohjautuu kalsiumsulfonaattiteknologiaan, joka siivoaa hapettumisen aiheuttaman happamoitumisen ja sisältää myös emulsiota rikkovia aineita, joka erottaa veden öljystä ja pitää vaihteet kunnolla ja turvallisesti voideltuina.
Muitakin ongelmia voidaan ratkaista valitsemalla oikea tuote. Vaahtoutuminen ja hapettuminen voidaan esimerkiksi estää valitsemalla öljy, joka vastaavasti sisältää vaahtoutumista ja hapettumista estäviä aineita.

Aidosti tehokkaan vaihteistoöljyn vaihtoprosessiin liittyy harkintaa sen jokaisella askeleella, jotta laitteeseen päätyisi paras mahdollinen öljy. Tämä toimintamalli tulisi toistaa myös seuraavien täyttöjen yhteydessä.

On selvää, ettei öljynvaihto ole niin yksinkertainen prosessi, kuin mitä moni ajattelee vaikkei sen todistamiseen tarvitakaan 300 sivua perusteluja. Oikeilla tiedoilla ja ratkaisuilla koneen tehokkuuden parantaminen saattaa kuitenkin olla yhtä helppoa kuin laskea yhteen yksi plus yksi.