Pellettien kasvava kysyntä asettaa haasteita myös tuotantolaitteille

Puupellettien maailmanmarkkinat kukoistavat niiden käytön yleistyttyä niin kotitalouksien lämmityksessä kuin teollisuuslaitosten uuneissa ja kattiloissakin. Pellettien valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden elinikä saattaa kuitenkin jäädä lyhyeksi, mikäli niissä käytettävien teollisuusrasvojen ominaisuudet eivät kestä kovaa kuormitusta ja painetta. 

Puupellettien maailmanlaajuisen tuotannon määräksi arvioitiin vuonna 2015 28 miljoonaa tonnia, joka jakautui lämmityksen ja teollisuuskäytön välillä. Markkinatutkimusyhtiö Hawkins Wright:n mukaan EU-maat kuluttavat tästä tuotannosta 77 prosenttia. Teollisuuspellettien sektorilla Iso-Britannia vastaa 46 prosenttia kaikesta kulutuksesta, mutta sen kannoilla seuraavat Ruotsi, Tanska ja Belgia.

Tämä ei ole yllättävää ottaen huomioon viimeaikaiset panostukset uudistuviin biopolttoaineisiin ja biomassaan, jotka tarjoavat hiilidioksidipäästöiltään tehokkaita menetelmiä energiantuotantoon. Suosituimpiin biopolttoaineisiin kuuluvat nopeakasvuiset, erityisesti biopolttoaineiksi viljeltävät puulajit kuten paju ja poppeli sekä metsänhoidosta saatava vesakko. Lisäksi käytetään paljon maatalouden sivutuotteita, esimerkiksi olkea, puintijätettä, jätepuuta ja eläinten jätteitä, kuten lietettä ja kanaloiden kuivikkeita.

Korkea hinta

Kestävämmän energiantuotannon lisääntyminen on tervetullut suuntaus, mutta pelletinvalmistajille se merkitsee myös kohonneita kustannuksia. Murskattujen, pilkottujen ja nestemäisten orgaanisten materiaalien puristaminen korkeissa lämpötiloissa ja kovassa paineessa altistaa koneet ja laitteet kovalle rasitukselle, joka vaatii veronsa.

Säännöllisessä pellettien tuotannossa laitteet voivat kulua nopeasti ja lopulta rikkoutua, mikäli niitä ei huolleta kunnolla. Puutteellinen voitelu on yksi suurimmista rikkoutumisten aiheuttajista ja se johtuu useimmiten siitä, että rasva ei kestä korkeita lämpötiloja eikä kovaa painetta. Ongelmaa pahentavat edelleen puupöly ja lika, jotka rasvaan sekoittuessaan muuttavat sen voimakkaaksi hankausaineeksi aiheuttaen kulumista, korroosiota ja osien rikkoutumisia.

Paineen kestoa

NCH on palvellut EU:n ja erityisesti Pohjoismaiden pelletinvalmistajia jo yli vuosikymmenen ja kehittänyt K Nate HV-rasvan, joka soveltuu erinomaisesti esimerkiksi pellettituotannon, rakennusteollisuuden sekä kaivos- ja terästeollisuuden kovan rasituksen alaisiin koneisiin. Sen korkeaviskoottinen perusöljy muodostaa vahvan kalvon, joka suojaa laitteen pintoja hankaukselta ja pitää voiteluaineen paikoillaan myös poikkeuksellisen kovassa paineessa ja korkeissa lämpötiloissa.

K Nate HV –rasvan kalsiumsulfonaattisaennin suojaa tehokkaasti korroosiolta kovissakin olosuhteissa. Sen sisältämät paineenkestolisäaineet reagoivat kovan kuormituksen aiheuttamaan kuumuuteen aina 220 asteeseen saakka.

Likaantumisen välttämiseksi K Nate HV –rasvassa on erityisiä polymeerejä, jotka pinnoittavat epäpuhtaudet estäen niitä hankaamasta ja kuluttamasta pintoja. Tämä pidentää koneiden ikää ja antaa laiteinvestoinneille paremman tuoton.

Tavalliset rasvat vaihdetaan noin 500 tunnin välein. K Nate HV kestää monta kertaa pitempään ja sillä onkin alan paras suorituskyky. Huoltokatkoja tarvitaan vähemmän eikä rasvan vaihtamiseen kulu niin paljon aikaa.

Uusi lähetymistapa

Maailmanlaajuisten pellettimarkkinoiden kasvaessa ja vaihtoehtoisten polttoaineiden tullessa yhä varteenotettavimmiksi vaihtoehdoiksi kohoavat samalla myös tuotantolaitteille asetetut vaatimukset. Käyttö- ja ylläpitokustannukset huomioiden laitosten päälliköiden ja kunnossapidosta vastaavien tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota kalustossa käytettävän rasvan ominaisuuksiin.