Kirjailija Thomas Charltonin kynästä on lähtöisin lause “vapauden hinta on jatkuva valppaus”. Jos kirjailija olisi työskennellyt jätevedenkäsittelyn alalla hän olisi voinut sanoa myös, että ”tuotannon hinta on jatkuva valppaus”. Tämä lause kuvaa erityisen hyvin jäähdytystorneja, joiden pintoihin voi kertyä jopa jättimäiset 275 kg ainesta, mikäli niiden kunnostapidosta ei huolehdita. Huoltamatta jättäminen voi puolestaan haitata tehokkuutta ja tuottavuutta, kertoo NCH Europen vedenkäsittelytuotteiden markkinointipäällikkö Simona Vasilescu.

Jäähdytystorneihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat ovat erittäin tärkeässä asemassa, sillä niiden olosuhteet ovat erittäin suotuisat haitalisten taudinaiheuttajien kuten legionellan kasvamiselle. Onkin olennaista, että jäähdytystornien kunnossapidosta huolehditaan asianmukaisesti ja säännöllisesti tornin vaikutusalueen piirissä olevien ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Vedenkäsittelyn laiminlyönti voi johtaa myös liialliseen ja tarpeettomaan sähkön tuhlaamiseen.

Jäähdytystornien kunnosssapitoa suunniteltaessa on aluksi määriteltävä tornin tyyppi. Teollisuuden haihtumislauhduttimet ja jäähdytystornit sekoitetaan helposti, mutta niillä on olennainen ero. Jäähdytystornien ulkopuolista ilmaa käytetään jäähdyttämään sisäpuolella olevaa vettä ilman tuloaukon välityksellä. Haihdutuslauhduttimessa taas putken sisällä oleva kaasu jäähdytetään lämmönsiirtoprosessilla, joka edellyttää veden virtaamista sen yli kondensaation aikaansaamikseksi.

Jäähdytystornit ovat oikeastaan massiivisia ilmansuodattimia, joten suurimmat ongelmat johtuvat ulkopuolelta tulevien epäpuhtauksien pääsemisestä vesivarantoihin. Näin suuressa ulkopuolisen jäähdytyksen varassa olevassa rakenteessa on mahdotonta estää partikkelien, kuten siitepölyn pääsemistä järjestelmään. Kun nämä liukenemattomat partikkelit pääsevät sisään, ne aseuttuvat paikoilleen ja alkavat muodostaa kerrostumia pinnoille. Tätä kutsutaan biologiseksi likaantumiseksi.

Biologista likaantumista ei tule sekoittaa hilsekertymiin. Molemmissa on kyse kertymien muodostumisesta, mutta niillä on kuitenkin tietty ero, jonka vuoksi ne tarvitsevat erilaiset vedenkäsittelyratkaisut.

Järjestelmään kertynyt liete on liukenematonta ja tukkii ajan myötä järjestelmän sekä edistää mikrobiologista likaantumista. Kalkkikerrostumat puolestaan muodostuvat vedessä olevien kalsiumionien ja karbonaattien vaikutuksesta. Ne kristallisoituvat putkistoihin ja jatkavat kasvuaan kunnes ne käsitellään ja poistetaan. Tämä vaikuttaa tuottavuuteen ja aiheuttaa myös taloudellisia kustannuksia.

Haihdutuslauhdutinten ongelmat ovat samankaltaisia, mutta niiden vaikutus on erilainen. Esimerkiksi jos sulfaattia vähentävät bakteerit pääsisivät järjestelmään, niiden vaikutukset huomattaisiin hyvin nopeasti. Rautaputkien päällä virtaavan veden ansiosta bakteerien on hyvin helppoa kiinnittyä niihin ja alkaa muodostaa sulfidisuolokerrostumia. Kerrostumat nopeuttavat korroosiota, jolloin järjestelmä joutuu mikrobiologisesti alkunsa saaneen korroosion uhriksi.

Vedenkäsittelyn haitallisten epäpuhtauskerrostumien ehkäisemiseen ei ole olemassa taikatemppua, vaan se on pelkkää kemiaa. Kun tiedät, minkä tyyppinen jäähdytystorni teillä on ja mitkä ovat siihen liittyvät ongelmat, ollaan jo pitkällä niiden ratkaisemisessa, sillä tällöin pystytään määrittelemään käsittelyyn oikeat kemikaalit (inhibiittorit ja biosidit) ja niiden annostelu.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi on hyödyllistä löytää NCH Europen kaltainen yhteistyökumppani. Vedenkäsittelyjärjestelmämme räätälöidään yksittäiselle järjestelmälle ja lisäksi olemme aina tavoitettavissa tukemaan järjestelmän valvontaa ja huoltoa. Otamme jäähdytysjärjestelmässä kiertävästä vedestä säännöllisesti näytteitä ja pystymme näin pitämään sinut ajan tasalla mahdollisten ongelmien varalta.

Kaiken pitäminen puhtaana, turvallisena ja hyvin toimivana edellyttää jatkuvaa tarkkailua ja valppautta, ja voit sanoa sen olevan pelkkää toiveunta. Niin tuskalliselta kuin jatkuva valppaus voikin kuulostaa, on se kuitenkin vain puoliksi niin tuskallista kuin käyttökatkokset ja vedenkäsittelyn laiminlyömisestä aiheutuvat kustannukset.