IBM, tuulilasinpyyhkijät ja legioonalaistauti

Tiedät varmasti jo kaiken tietämisen arvoiden legionellasta, sillä asiasta löytyy runsaasti tutkittua tietoa. Tiedät varmasti myös senkin, että legionellabakteerit voivat vahingoittaa kasettiasemia, joiden avulla tallennetaan IT-järjestelmien tietoja nauhoille. Olet varmaankin tietoinen myös siitä, että voit saada legionellatartunnan autosi tuulilasin pesunesteestä. Epäilemättä rakennuksesi tai tuotantolaitoksesi legionellan hallintakäytännöt kestävät vertailun kilpailijoiden laitoksiin. Siltä varalta, että et vastannut myöntävästi kaikkiin näihin väittämiin, NCH Europe:n vedenkäsittelyn yksikkö selventää näitä asioita suodattamalla tosiasiat myyteistä.

Siitä lähtien, kun vuonna 1976 ymmärrettiin legioonalaistautia aiheuttavan bakteerin löytyvän lähes kaikesta seisovasta vedestä, on tiedeyhteisö kehittänyt bakteeria tuhoavia aineita ongelman poistamiseksi.

1980-luvun alun USA:ssa ilmeni mysteerinen tapaus, kun suuri määrä IBM:n valmistamia kasettiasemia lakkasi toimimasta. Yritys ei löytänyt laitteista aluksi mitään vikaa, joten he osoittivat parhaat voimansa tutkimaan ongelmaa.

Tutkimustulos oli yllätys kaikille. Kaikki vialliset kasettiasemat oli sijoitettu ilmastointikanavien lähelle. Aine, jota oli käytetty legionellan torjumiseen sisälsi pieniä tinahiukkasia, joka vähitellen kertyi laitteeseen tehden sen ennen pitkää käyttökelvottomaksi.

Tässä mielessä legionella oli siis ensimmäinen tauti, joka tarttui sekä ihmisiin että koneisiin!

Legioonalla on kuitenkin huomattavasti merkittävämpi vaikutus tartunnan saaneisiin ihmisiin. Bakteeri aiheuttaa keuhkokuumeen kaltaisia oireita ja voi pahimmillaan johtaa kuolemaan.

Ottaen huomioon miten helppo tauti on torjua, siihen sairastuneiden määrän ennustetaan yllättäen kasvavan maailmanlaajuisesti. Tätä on valitettavasti hankala mitata tarkasti, sillä tapaukset kirjataan virheellisesti keuhkokuumeeksi tai niitä ei raportoida lainkaan.

Legioonalaistaudin aiheuttaja

Legioonalaistaudin aiheuttaa laajalle levinnyt legionella-bakteeri, jota löytyy lähteistä, joista ja järvistä. Suurimman vaaran terveydelle muodostavat kuitenkin erilaiset ihmisen rakentamat vesijärjestelmät. Ja kyllä, näihin lukeutuu European Journal of Epidemiology –aikakauslehden raportin vuodelta 2010 mukaan myös sinun autosi tuulilasin pesunesteen säiliö. Tämä havainto luonnollisesti ylitti uutiskynnyksen, mutta todellisuudessa legionella muodostaa paljon isomman riskin suuremmissa vesijärjestelmissä.
Ongelma ilmenee 20-45 –asteidessa seisovassa vedessä, jossa legionellabakteeri pääsee kasvamaan ja kehittymään. Kun tämä neste muutetaan aerosoliksi tai suihkeeksi, siitä voi tulla vaarallista.

Legioonalaistauti tarttuu ihmiseen, kun tämä hengittää saastunutta vettä pieninä pisaroina esimerkiksi aerosolina. Niissäkin tapauksissa, joissa sairastuminen ei johda kuolemaan, oireet voivat olla erittäin epämiellyttäviä. Kuume saattaa nousta 38 asteeseen tai korkeammalle ja lisäksi tartunnan saanut kärsii lihaskivuista, sekavuudesta, väsymyksestä, vilunväristyksistä sekä päänsärystä.

Isossa-Britanniassa on muuhun Eurooppaan verrattuna tiukempi lainsäädäntö ja vakavampi suhtautuminen legioonalaistautiin. Tästä syystä kuolleisuus tautiin saarivaltiossa on vain 10 %.

Vuosien 2011 ja 2013 välillä 84 henkilöä kuoli legioonalaistautiin Isossa-Britanniassa. Menehtyneistä 33 % sai tartunnan matkustaessaan ulkomailla.

Legioonalaistaudin torjuminen

Suurimman riskin muodostavat suurikokoisia säiliöitä käsittävät järjestelmät, joissa vesi seisoo tai virtaa hitaasti. Tällaisia ovat lämmin- ja kylmävesijärjestelmät, kostuttimet, haihduttavat jäähdytysjärjestelmät ja erityisesti jäähdytysvesitornit, kylpylät sekä kuumavesialtaat.

Näiden lisäksi yritysten, joiden tiloissa on sprinklerijärjestelmä, sisustuksellisia vesiaiheita, ilmankostuttimia, hybridijäähdyttimiä, pasteröintilaitteita tai ilmanpesureita tulisi myös huolehtia legionellabakteerien hallinnasta.

Legioonalaistaudin torjumisessa on tärkeää, että kaikki vesijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti ja niiden kunnossapidosta huolehditaan maan terveysviranomaisten määräyksiä noudattaen. NCH suosittelee kuitenkin noudattamaan parhainta käytäntöä, joka perustuu Ison-Britannian toimintatapaan.

Estääkseen bakteerien kehittymisen, kiinteistön omistajan tulisi aina pitää vesisäiliöiden lämpötila joko alle 20:ssä asteessa, jolloin bakteerit ovat lepotilassa, tai yli 60:ssa asteessa, jolloin ne tuhoutuvat.

Myös tuotantolaitosten johtajien tai sen huollosta vastaavien tulisi pitää vesi puhtaana ja huolehtia, ettei siihen pääse kertymään orgaanista ainesta, liejua, hilsettä tai biofilmejä.

Säännöllisistä ja kontrolloiduista tarkastuksista tulisi tehdä osa ennakoivaa kunnossapitosuunnitelmaa. Näin voidaan varmistaa, että vesi ei ole saastunut ja että sen lämpötila on sopiva.

Vesijärjestelmien kunnossapidossa tulisi lisäksi ottaa huomioon viranomaisten antamat työturvallisuusmääräykset, jotka määrittelevät työpaikkoja koskevat vaatimukset. Terveydelle vaarallisia aineita valvovat EU:n COSHH-määräykset vuodelta 2002 tarjoavat myös menettelytavan legionellabakteerien leviämisen estämiseksi sekä toimintaohjeet bakteerikannan poistamiseksi.

Paras tapa pitää legionellabakteerit hallinnassa on ottaa yhteyttä asiantuntijaan ja pyytää tätä tekemään riskiarviointi sekä suosittelemaan asianmukaiset kemialliset aineet ja palvelut käsittävää ohjelmaa, johon sisältyy lisäksi toimenpiteiden valvonta sekä säännölliset kontrollit.

On hyvä muistaa, että kiinteistönomistajan vastuuta legionellabakteerikasvuston valvonnassa on viime aikoina lisätty. Lisätty vastuu käsittää muun muassa jatkuvan riskiarvioinnin päivittämisen sekä toimintakaavioiden laatimisen sekä sisäisille järjestelmille että vedenjäähdytystorneille.

Vedenjäädytystorneille tulee määritellä säännöllisesti uudet kemikaaliset parametrit, jotka tulee huomioida lian ja hilseen kertymisen sekä korroosion ennakoinnissa.

Mitattujen parametrien ja säännöllisten tarkastusten antamia tietoja tulisi hyödyntää haihduttavien jäähdytysjärjestelmien puhtautta kokonaisuutena arvioitaessa sekä sen puhdistus- ja desinfiointivälejä määriteltäessä. Tämä eroaa aiemmista säännöistä, joissa puhdistus suositeltiin toteutettavaksi kuuden kuukauden välein.

IBM:n kasettiasematapaus on hyvä esimerkki siitä, miten parhaassa käytännössä pitäytyminen direktiivien ja lainsäädännön muodossa voi auttaa minimoimaan ongelman koko järjestelmässä. Sen seurauksena NCH suosittelee pitämään tiukimpia säännöksiä, tässä tapauksessa Ison-Britannian, parhaana vallitsevana käytäntönä ja toimimaan niiden mukaisesti. Näin toimien tulet ennen pitkää huomaamaan, että todellakin tiedät legionellasta kaiken tietämisen arvoisen, tai ainakin riittävästi taataksesi oman laitoksesi turvallisen ja asianmukaisen hoidon.