Vedenkäsittelytaidon mestariksi

Oletko ollut sirkuksessa ja vaikuttunut siellä nuorallatanssijoiden taituruudesta ja rohkeudesta? Ylväyttä ja tasapainoa vaativa näytös jättää katsojansa ihmetyksen valtaan, mutta vedenkäsittelyn parissa työskentelevät löytävät siitä myös yhtymäkohtia omaan työhönsä erityisesti tarkkuuden ja tasapainoilun osalta. Tohtori Simona Vasilescu NCH Europen vedenkäsittelyratkaisujen yksiköstä kertoo eräästä suurimmasta näytöksestä kemian alalla.

Tehokas vedenkäsittely on tasapainoilua tarkkuuden, tietoisuuden ja tiedon välillä. Asiaa tuntemattiomien mielestä prosessi on yksinkertainen: jotakin ainetta laitetaan vedenjäähdytysjärjestelmään ja lähdetään kahville. Tosiasiassa koko prosessi on täysin riippuvainen järjestelmässä olevan veden syvällisestä tuntemisesta sekä tarkkuudesta. Epätarkka annostelu johtaa tehottomaan prosessiin, joka puolestaan kostautuu pahimmassa tapauksessa isompina ongelmina, kuten esimerkiksi legionellabakteeriston leviämisenä järjestelmään.

Ongelmakohtien tunnistaminen on ensimmäin askel vedenkäsittelyn nuorallatanssin hallitsemiseksi ja legionella-sudenkuoppaan putoamisen välttämiseksi. Sinun järjestelmäsi ongelma ei välttämättä ole legionella, vaan mahdollisesti jokin muu, esimerkiksi veden korkea kalsiumpitoisuus. Tässä tapauksessa oikea toimenpide olisi hilseen kertymisen estäminen, eikä esimerkiksi korroosiota estävästä käsittelystä olisi hyötyä.

Hyötyä ei myöskään ole liian vähäisestä annostelusta. Jos liuosta annostellaan vain yksi ppm, kun järjestelmän tarve olisi vähintään kolme, on koko toimenpide täysin turha. Oikea annostelu on siis erittäin tärkeää, mutta on myös muita tekijöitä, jotka on otettava huomioon tehokkaassa vedenkäsittelyssä.

Puoliintumisaika

Liuoksen puoliintumisaika vaikuttaa siihen, miten tehokas vedenkäsittelystrategia on. Ajan myötä liuoksen pitoisuus laskee veden haihtuessa tai sitä juoksutettaessa, mikä on otettava huomioon suunnittelussa. Muussa tapauksessa käytössä saattaa olla oikeat aineet, mutta niiden määrä on liian vähäinen oikean pitoisuuden takaamiseksi riittävän pitkäksi aikaa, jotta biosidit ehtivät tehdä työnsä.

Joissakin tapauksissa haitallisia eliöitä tuhoavilta aineilta eli biosideiltä saattaa kulua tuntikausia, ennen kuin ne saavuttavat täyden toimintakykynsä järjestelmässä. Jos järjestelmään virtaavan korvausveden määrä puolittaa 300 ppm biosidia kahdessa tunnissa, eivät ne ehdi aloittaa toimintaansa ennen kuin ne ovat jo menettäneet yli puolet tehostaan.

Tämän estämiseksi voidaan laskea tuotteen puoliintumisaika huomioiden veden korvautumisnopeus ja annostella sen mukaan.

Vaihtelut

Maailma ei ole täydellinen, eivätkä vedenkäsittelyn ratkaisujen tarjoajatkaan pysty aina paikantamaan ongelmia täydellisesellä tarkkuudella. Vaihteluiden esiintyminen on tavallista, mikä voi johtaa epäpuhtauksien määrän kasvuun sekä aiheuttaa ongelmia käsittelyratkaisulle.

Esimerkiksi 300 ppm:n kalsiumpitoisuus voidaan hoitaa helposti lisäämällä veteen 10 ppm hilsettä estävää ainetta, mutta veden kalsiumpitoisuuden yllättävä kasvu 5 ppm:lla aiheuttaisi, että epäpuhtaudet ottaisivat vedessä ylivallan. Tällainen tilanne voi johtua esimerkiksi korvausveden venttiilin mennessä epäkuntoon.

Näissä tapauksissa looginen reraktio olisi lisätä liuosta. Annostelun kasvattaminen saattaa kuitenkin johtaa helposti vesivarantojen ylikäsittelyyn.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi NCH on kehittänyt kalsiumin muokkaajia. Mikäli kalsiumpitoisuus nousee, muokkaajat ryhtyvät töihin ja alkavat työstää kalsiumin molekulaarista rakennetta. Muokkaus tasoittaa kalsiummolekyylin reunat siten, ettei se enää pysty tarttumaan metalliputkiin eikä muodostamaan hilsekertymiä.

Virheetön rutiini

Kun välittömät ongelmat on hoidettu, kannattaa pitäytyä jatkuvassa vedenkäsittelyn rutiinissa, jotta epäpuhtaudet pysyisivät kurissa jatkossakin. Hyvänä vedenkäsittelystrategiaan kuuluu säännöllinen veden arviointi ja sen mukaiset toimenpiteet sen sijaan, että vesi käsiteltäisiin samalla tavalla kuukausittain.

Jokainen arviointi on erilainen, joten on tärkeää, että vedenkäsittelypalveluiden tarjoajat pystyvät antamaan myös jatkuvan tuen ja asiantuntemuksensa asiakkaiden käyttöön. NCH on ylpeä teknisestä ammattitaidostaan ja varmistaa aina, että asiakas saa käyttöönsä parhaimman yksilöllisen ratkaisun vedenkäsittelyyn.

Vedenkäsittelyyn liittyvä tasapainoilu koostuu siis monista siihen vaikuttavista asioista ja niiden kokonaisuuden hallinnasta. Kiinnittämällä huomiota yksityiskohtiin yritykset voivat säilyttää järjestyksen, estää kalliiden käyttökatkosten syntymisen ja turvata esityksen jatkumisen!