Kemiallisen padon rakentaminen

Sinunkin korviisi on saattanut kantautua teoria, jonka mukaan juomaveteemme lisätty fluoridi vaikuttaa mielialaamme ja jopa älykkyysosamääräämme. Ottaen huomioon, että fluoridin määrä vesivarannoissamme on 1 ppm eli melko vaatimaton, on tämä teoria hieman kaukaa haettu. Erityisesti kun muistaa, että Ison-Britannian Mersey-joen suistoalueella oli jokin aika sitten 1000 ppm:n lyijypitoisuus, josta britit kuitenkin selvisivät vahingoittumattomina.

Tohtori Simona Vasilescu NCH Europen vedenkäsittelyratkaisujen yksiköstä tutustuttaa meidät kemiallisiin patoihin ja niiden toimintaan.

Vedenkäsittelyn keskeisimpiä asioita on ymmärtää, kuinka monta miljoonasosaa eli ppm:aa (parts per million) jotakin kemikaalia antaa halutun vaikutuksen. Se on erityisen tärkeää annosteltaessa veden jäähdytysjärjestelmiin optimaalisena käsittelyaineiden yhdistelminä. Onnistunut annostelu perustuu absoluuttiseen tarkkuuteen ja ymmärrykseen siitä, mitkä kemikaalit ovat parhaimpia järjestelmäsi tarpeisiin ja miten ne toimivat yhdessä. Väärä annostelu tai väärien yhdistelmien käyttö on johtaa tehottomaan käsittelyyn tai se voi huonoimmassa tapauksessa myös vahingoittaa järjestelmääsi.

Onnistuneen annostelun ensimmäinen askel on tunnistaa miltä vesi tarvitsee käsitellä, sillä tämä määrittelee soveltuvan ratkaisun valinnan. Mikäli vedessä on esimerkiksi kalsiumia, ja haluttu käsittely on hilsekertymien poistaminen, ei vaikkapa korroosiota hidastavasta käsittelystä olisi hyötyä. Yhtä hyödytöntä olisi käyttää hilsettä estävää ainetta väärin annosteltuna.

Tarkka mittaaminen ei kuitenkaan aina riitä. Pitoisuuden määrittelemiseksi on otettava huomioon useita eri tekijöitä puoliintumisajasta lähtien aina epäpuhtaustasojen vaihteluun.

Onnistunutta hilseen kertymistä estävää vedenkäsittelyä voi verrata patoon: Oletetaan, että veden kalsiumpitoisuus on esimerkiksi 300 ppm, ja se halutaan käsitellä hilseen muodostumisen estämiseksi. Veteen lisätään 10 ppm hilseenestoainetta, joka riittää pitämään kurissa tuon edellä mainitun kalsiumpitoisuuden eikä hilsettä pääse syntymään. Jos kalsiumpitoisuus kuitenkin nousisi edelleen, sen virta ”tulvisi” yli kemiallisen padon, eli uusi, hoitamaton kalsium pääsisi vapaasti muodostamaan hilsettä kuumille pinnoille. Kalsiumpitoisuuden nousulle on useita syitä, kuten esimerkiksi tihkuventtiilin sulkeutuminen.

NCH on kehittänyt kalsiumin muokkaajia auttamaan juuri tällaisissa tapauksissa. Muokkaajat muuttavat kalsiumin molekulaarista rakennetta vesijärjestelmässä, jolloin niiden aiheuttama vaara on pienempi. Kalsiummolekyylit muuttuvat siten, etteivät ne enää pysty tarttumaan metalliputkiin ja aiheuttamaan hilseen kertymistä. Muokkaajat siis tavallaan nappaavat kiinni padosta “yli vuotaneen” kalsiumin ja tekevät siitä kyvyttömän muodostamaan hilsettä kuumille pinnoille.

Ottaen huomioon tehokkaan ja proaktiivisen vedenkäsittelyn monimutkaisen ja tarkan luonteen, on tärkeää, että yhteistyökumppanisi pystyy tarjoamaan jatkuvan tuen ja kokemuksen samoin kuin uraa uurtavat kemialliset aineet. Olemme NCH Europella ylpeitä teknisestä osaamisestamme, ja haluamme varmistaa, että myös asiakkaamme pääsevät hyötymään parhaista ratkaisuistamme. Voidaankin sanoa, että 1 ppm:n fluoridipitoisuus ei ole päässyt alentamaan älykkyysosamääriä meidän joukossamme!