Menu

+45 43 56 60 00

DanskDansk

PROBLEMER MED DIESELBRÆNDSTOF

• Forringet dieselkvalitet
• Ringe forbrænding
• Kontaminanter

Forringet dieselkvalitet

Med henblik på at reducere dieseludledninger og overholde strengere miljøkrav er dieselbrændstoffer blevet modificeret:

Lavere svovlindhold (under 10 ppm):

EC-direktiver dikterer, at dieselbrændstof ikke må indeholde mere end 10 ppm svovl.

Svovlfjernelse (naturligt smøremiddel) har forårsaget to større problemer: mekanisk slitage og kemisk slitage (svovlfjernelsesprocessen fjerner korrosionshæmmere). Det fører til forringet brændstoføkonomi, voldsomme udledninger og udstyrsnedbrud. Indeholder en procentdel biodiesel (FAME (eller fedtsyrebaserede methylætere)): Med henblik på at overholde EU-krav skal diesel nu indeholde 5-7 % FAME af miljømæssige årsager. Dette kan føre til ringe forbrænding og kontaminanter.

Ringe forbrænding

Målt efter cetantallet angiver det brændstoffets antændelsesevne. Et lavt cetantal påvirker tændingsevnen for brændstoffet negativt. Det forårsager højere brændstofforbrug, effekttab, forøgede udledninger og slitage på detoneringsanordningen.

Kontaminanter

Voks, sjap og vand

Voks og sjap resulterer i vanskelige opstarter og gendannelse, tilstoppede indsprøjtningsdyser og filtre, pumpenedbrud og voldsomme udledninger. Vandforurening fører til rust og korrosion, isdannelse, bakterievækst, syredannelse og tilstopning af indsprøjtningsdyser og filtre. Det forårsager også ringe forbrænding og pumpeskader.

© Copyright 2022 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Chem-Aqua, Facilities, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants og Partsmaster er divisioner inden for NCH Europe.