Her ser Peter Crossen, vicedirektør for vedligeholdelses- og Partsmaster innovationsplatformen for globale vand-, energi- og vedligeholdelsesløsninger NCH på de tre vigtigste ting at overveje, når du vælger et effektivt industrielt affedtningsmiddel.

Det er ikke ualmindeligt, at overse vigtige aspekter af en proces, så længe resultatet er acceptabelt. En fungerende industriel PC tages for eksempel ofte for givet, indtil den holder op med at virke. Det samme gælder for affedtningsmidler, der sjældent får en ekstra tanke og alligevel spiller en afgørende rolle for at sikre, at maskineriet fungerer effektivt og produktivt.

F.eks. kan fjernelse af skidt og snavs, der ophobes under drift spare betydelige beløb på energiforbruget. Faktisk kan selv noget tilsyneladende ubetydeligt som 0,25 mm snavs på en varmevekslingsspole føre til en 40 procent stigning i elforbruget, hvilket igen øger driftsomkostninger for virksomhederne.

Når du vælger det rigtige affedtningsmiddel, kan fabriksingeniører maksimere operationelle besparelser og sikre overholdelse af industriel regulering, der ofte overses. Grundlæggende er der tre centrale ting, der skal overvejes for at få mest muligt ud af affedtningsmidler.

Overfladekompatibilitet

Det første trin til effektiv affedtning er at se på overfladen, som affedtningsmidlet vil blive brugt på, og kontrollere om produktet er egnet. Glassoverflader kræver f.eks. brugen af en silikatfri opløsning for at forhindre overfladen i at blive ætset.

Ved at gennemføre regelmæssige kontroller af overfladens tilstand og effektiviteten af affedtningsmidlet, der anvendes, kan ingeniører sikre, at løsningen rent faktisk løser problemet.

Er det opløsningsmiddel- eller vandbaseret?

Når valget står mellem en opløsningsmiddel- eller vandbaseret affedtningsmiddel, er det mere end blot et spørgsmål om, hvor miljøvenlig det er.

Opløsningsmidler var i lang tid den mest populære og almindeligt tilgængelige type, der anvendte kemiske formuleringer til at opløse fedt og fjerne stædig fastklistret snavs fra dele og udstyr. Men de fleste opløsningsmidler indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC), der er yderst farlige og udgør en risiko for helbredet. I områder med f.eks. begrænset plads udvikler disse affedtningsmidler røg, der er farlig ved indånding og ofte skal håndteres med de nødvendige personlige værnemidler (PV). Virksomhedslederne skal også overveje miljøpåvirkningen af visse opløsningsmidler, samt det faktum, at mange er brandfarlige.

Alternativet er at bruge vandbaserede affedtningsmidler, såsom NCH Europes Aqua-Sol sortiment. Hvor affedtningsmidler opløser og fortynder fedtet, bruger vandbaserede affedtningsmidler den nyeste overfladeaktive teknologi til at emulgere den fedtede jord, samt penetreringsmidler for at øge hastigheden af affedtning. De kan være lige så effektive som deres modstykker og er også ikke-brandfarlige, fås som koncentrater og udleder ikke skadelige dampe, hvilket gør dem velegnet til lukkede områder.

Men vandbaserede affedtningsmidler har også deres begrænsninger. Vandbaserede affedtningsmidler er uegnede til elektroniske og elektriske anvendelser, hvor den høje dielektrisk styrke - det punkt, hvor en væske leder elektrisk strøm - og hurtig afdampning af opløsningsmidler gør, at elektrisk udstyr kan være oppe at køre hurtigere.

Overholdelse af lovgivningen

Afhængigt af branchen, som en virksomhed arbejder inden for, vil der være forskellige lovgivningsmæssige begrænsninger på plads, der beskriver hvilke stoffer der kan og ikke kan bruges på overflader.

Fødevare- og drikkevareindustrien kræver f.eks., at affedtningsmidler er NSF A1-certificerede, hvilket betyder, at produktet er egnet til anvendelse i fødevareforarbejdningsområder.
Mange industrier vil også have regler for at bestemme mængden af flygtige organiske forbindelser (VOC), der kan opbevares på stedet; brug af vandbaserede affedtningsmidler med lav VOC-værdi kan sikre overholdelsen af disse regler.

Den bedste måde at sikre dette på er, at investere i branchespecifikke affedtningsmidler, der sikrer overholdelse af relevante forskrifter. Dette kan enten ske gennem omfattende forskning eller ved at kontakte en specialist i løsninger, såsom NCH, til at gennemføre undersøgelser på stedet.

Mens det kan være let at tage en gammel kending til industriel vedligeholdelse såsom affedtningsmiddel for givet og overse det, kan virksomhedslederne der husker at vælge deres produkt omhyggeligt og vurdere effektivitet høste fordelene. Ikke mindst forbedret energieffektivitet, driftssikkerhed og minimale produktionsomkostninger. På flere måder end én kan det betale sig at tage hensyn til affedtningsmidler.