Køletårne behandler på grund af deres design hele tiden partikler fra luften. De ophobes i områder med lav gennemstrømningshastighed, og bliver næring for mikrober og udgør ideelle betingelser for at danne biofilm. Biofilm er sandsynligvis den største udfordring, som et vandkølesystem udsættes for. Indtil for nylig var vores viden om biofilm ekstremt begrænset. Ny videnskabelig forskning har imidlertid afdækket den komplekse struktur af biofilm, og åbnet nye døre for at takle denne skjulte fjende, og Dr. Simona Vasilescu fra Water Treatment Platform hos NCH vil forklare os det i flere detaljer.

Der er biofilm alle vegne

Fra de behjælpelige mikrober, vi har i vores tarmsystem, til det snavs, vi forsøger at skrubbe af fliserne i badeværelset. Biofilm er en samling mikroorganismer, der sidder fast på en overflade, og holdes sammen af en slimet bakterieafsondring.

Videnskaben bag biofilm

Det er kun i løbet af de sidste 10 til 15 år, at der er gjort større fremskridt inden for biofilm-forskningen. Nye mikrobiologiske og molekylærbiologiske teknikker har gjort det muligt at foretage nye vurderinger i laboratoriet og feltet. Mere viden og forståelse af biofilmens utrolige kompleksitet og hårdnakkethed kan give os en begyndende forståelse af deres betydelige påvirkning af vores hverdag, både inden for det biomedicinske område og for industrien.

I de industrielle vandsystemer dannes en biofilm specifikt, når slim indkapsler bakterier, der har sat sig fast på en overflade. Biofilmen beskytter meget effektivt bakterierne fra biocidbehandlingen, der tilsættes vandet. Den seneste forskning viser, at det er meget svært at fjerne biofilm fra et system, da bakterierne nedenunder lever i meget sofistikerede klynger, der er i stand til at tilpasse sig hele tiden, så de bliver resistente over for kemisk behandling.

Biofilm og deres påvirkning af kølesystemers ydeevne

Biofilm er meget mere isolerende end calciumcarbonat-kalk eller aflejringer af jernoxid, der traditionelt anses for at være problematiske, forklarer Dr. Vasilescu. Blot et 0,1mm tyndt lag af biofilm er for eksempel fire gange mere isolerende end en tilsvarende belægning af kalk eller jernoxidaflejninger, hvilket i meget høj grad kan ses på jeres årlige elektricitetsregning.

Systemets rørlægning og kritisk udstyr i kølesystemer, som f.eks. varmeudvekslere, kølere osv., kan beskadiges alvorligt af bakterier, der vokser under og i biofilmlaget. Nedbrydningen, som kaldes for mikrobiologisk induceret korrosion (MIC), er op til 1.000 gange mere aggressiv end normal nedbrydning fra korrosion, og udgør op til 50 procent af de totale omkostninger til forebyggelse og behandling af korrosion for verdensøkonomien.

Biofilm er også perfekte gemmesteder for patogener, som f.eks. den dødelige Legionella. De beskyttes af biofilmen og trives i den, og kan til sidst frigives som vanddråber til atmosfæren.

Problemløsning

Biofilm er meget tynde og det er svært at opdage dem, især da der er mange kroge i vandsystemer og områder med lav gennemstrømningshastighed, hvor de kan udvikle sig. I mange tilfælde kan biofilm udvikle sig aggressivt på kort tid. Når man opdager biofilm er det ofte for sent. På det tidspunkt er de ekstremt besværlige at behandle.

Hos NCH har vi investeret i banebrydende forskning med henblik på at udvikle kemiske behandlinger, der er i stand til at forstyrre sådanne biofilm, så vores vandbehandlingsprogrammer bliver mere effektive, og kundernes aktiver beskyttes.

Vores New Science and Technology-gruppe, der arbejder tæt sammen med førende forsknings- og udviklingsgrupper fra universiteter, har udviklet en ny formulering, som er i stand til at bryde den komplekse matrix, der giver biofilm en utrolig modstandsdygtighed. Det nye patenterede produkt, der kaldes bioeXile, er op til 1.000 gange mere effektivt til at penetrere biofilm end biocid alene, og 100 gange mere effektivt end biocider plus traditionelle biodispergerende midler.

Kampen mod biofilm er uden ophør. Derfor kan det være nemmest at konsultere en virksomhed, der specialiserer sig i vandbehandling, og forstår hvordan man skal takle biofilm, for at afmontere denne dødelige, tikkende bombe.