Rafinace ropy je proces s více kroky. Dochází během něj k přeměně surové ropy na použitelné produkty, jako je například zkapalněný ropný plyn (LPG), benzín, parafín, petrolej, letecké palivo, motorová nafta a topné oleje:

  • 0 až 4 uhlovodíky jsou plyny (metan, propan, butan)
  • 4 až 8 uhlovodíků je benzín nebo benzeny
  • 8 až 12 uhlovodíků jsou motorové nafty, letecká paliva, kerosin a domácí topné oleje
  • 12 až 16 uhlovodíků jsou mazací oleje
  • 16 uhlovodíků a více je živice nalezená v asfaltových materiálech

Ropa je směs různých ropných produktů, které se vaří v peci při teplotě 400°C.

Motorová nafta vyžaduje méně rafinace (proto je obvykle na čerpacích stanicích levnější) a je těžší a více olejová, díky čemuž má lepší mazací vlastnosti. Pomaleji se odpařuje (má vyšší bod varu než voda) a také ji lze více stlačit.

Nafta se používá k pohánění širokého spektra vozidel, včetně automobilů, lodí, vlaků, zemědělských a stavebních strojů.

Diesel Fuel and Gasoline
Gasoline
Diesel
Gas Fuel