V rámci nedávné činnosti v oblasti vývoje výrobků jsme provedli průzkum trhu u zákazníků, kteří nakupují odmašťovací prostředky od konkurenčních společností. Chtěli jsme zjistit více o tom, jak používají odmašťovače, a dále odhalit faktory, které ovlivnily jejich nákupní rozhodnutí. Zákazníci, se kterými jsme mluvili, pracovali v oblasti průmyslové výroby, výroby potravin a dopravy.

Není překvapením, že nejdůležitějším faktorem pro každého kupujícího je to, že produkt je účinný pro aplikaci, pro kterou byl zakoupen. Pokud odmašťovač v prvním řadě neodstraní nečistoty na jednom místě, na dalších se nebude dát použít.

Zadruhé, opět velmi nepřekvapivě, byla kontrola nákladů. Pokud by zákazník hledal změnu produktu nebo značky, hledal by nějakou úsporu nákladů nebo alespoň lepší výkonnost produktu při současném zachování nákladů.

Co však bylo překvapivé, vzhledem k tomu, že tolik uvedených kontrol nákladů bylo na jejich seznamu priorit velmi vysoko, bylo to, jak málo lidí skutečně používalo jakoukoli formu ředicího nebo dávkovacího zařízení, aby zajistilo, že se použije správné množství chemického koncentrátu. To by platilo pro jakoukoli formu koncentrované chemikálie, nejen pro odmašťovače.

 

„88% respondentů nepoužilo základní formu chemického ředění nebo dávkovače“

Závratných 88% respondentů nepoužilo základní formu chemického ředění nebo dávkovače, přičemž preferovalo manuální nalévání koncentrátu do vedení nebo lahve před doplněním vodou. Tato manuální metoda ředění nezbytně vede k nadměrnému používání chemického koncentrátu, v důsledku toho mají manažeři malou kontrolu nad objemem použitého koncentrátu, a proto jej rychle spotřebují.

Jednoduchým a nákladově efektivním řešením je použití systému ředění. Tyto levná (asi 100 EUR) jednoduchá zařízení, která jsou snadno dostupná od většiny dodavatelů chemických řešení (včetně NCH), dramaticky sníží výdaje na koncentrované chemikálie.

DILUTION SYSTEM

Napojují se přímo na přívod vody a z nádoby odebírají chemický koncentrát. Jednotka smíchá chemický koncentrát s vodou do předem určeného poměru, aby poskytla předem smíchaný roztok připravený k použití do vašeho rozprašovače nebo kbelíku.

Vliv na životní prostředí

I když se někomu může zdát krátkodobá perspektiva zákazníků při nadužívání chemických koncentrátů lákavá, realita v tomto světě, který si uvědomuje náklady, je taková, že to povede k získání méně kvalitních nebo dokonce předpřipravených (ready to use RTU) řešení.

Uživatele je třeba přimět k tomu, aby přešli od řešení RTU ke koncentrátům. Koncentráty snižují množství vody potřebné k přepravě a tím snižují zanechanou uhlíkovou stopu. Produkty RTU také vytvářejí více odpadu z obalů a přechodem na efektivnější systémy koncentrátů můžeme také omezit tento odpad a snížit dopad na životní prostředí.

Je také třeba zvážit, že na to, aby společnosti mohly splnit své ekologické cíle, se stále více snaží přejít od nebezpečnějších průmyslových roztoků rozpouštědel k vodným roztokům a ideálním pH neutrálním roztokům. Ředící systémy jsou efektivním způsobem, jak zajistit, aby byly roztoky na bázi vody správně zředěné a účinné pro danou aplikaci.

Vylepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Manažeři by také měli zohlednit dopady na zdraví a bezpečnost a potenciální riziko pro uživatele přicházejících do přímého kontaktu s chemickými koncentráty, které by mohly být vysoce alkalické nebo představovat další rizika pro pokožku a oči. Eliminace potřeby nalévání chemických koncentrátů do láhve nebo kbelíku snižuje riziko potřísnění.

Když se příště projdete po svém závodě nebo staveništi, rozhlédněte se kolem sebe a zjistěte, kolik koncentrovaných čistících nebo odmašťovacích chemikálií se ručně ředí. Jen si představte úspory, které byste mohli dosáhnout instalací levných systémů na ředění.

Za tak malou investici mohou uživatelé dosáhnout značné úspory nákladů, zajistit správné zředění chemických koncentrátů zlepšit environmentální parametry a zvýšit bezpečnost pracoviště. Proč tedy tak málo podniků používá ředící systémy?

Další informace o tom, jak by ředicí systém mohl snížit vaše náklady a zajistit správné ředění chemických koncentrátů, získáte od našich odborníků na průmyslovou údržbu; zavolejte nám na +420 283 981 567 nebo pošlete e- mail na adresu Ceska.Republika@ncheurope.com