Dnes je Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Den věnování zvýšené pozornosti, který sponzoruje OSN a jehož cílem je přinést rovnost pohlaví do oblastí vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM) jako součást mezinárodně dohodnutých rozvojových cílů.

Údaje z let 2017/8 o uchazečích přijatých na univerzity ve Velké Británii ukazují, že poměr studentek zapsaných na předměty STEM se pohyboval kolem třetiny. V případě fyzikálních věd to bylo o něco víc, na úrovni 39%, zatímco v oblasti počítačových věd a techniky to bylo 19%.

V celé Evropě ukazují údaje stejné trendy. Mezi uchazeči přijatými do evropských vysokoškolských institucí v roce 2019 bylo více žen než mužů, ale absolvování studia v oboru STEM ukazuje nepoměr - na každou absolventku připadli dva absolventi.

Mluvili jsme s několika chemičkami z NCH o tom, jak se začaly zajímat o vědu, o jejich zkušenostech a o tom, jak věda prospívá jejich pracovnímu životu.

Sarra BSarra Boyd BSc (Hons) CChem
Chemička technické podpory - Evropa

Moji rodiče mě přivedli k zájmu o vědu, protože oba pracují ve vědeckém prostředí a ukázali mi, jaká zajímavá a bohatá je věda v našem každodenním životě. Existuje mnoho různých oblastí vědy, které lze studovat, a různé způsoby, jak využít to, co jste se naučili. Při chemii jde o náročnou technickou práci, kterou NCH dělá při vytváření čisticích prostředků a maziv, které vyžadují specifické vědecké znalosti, ale vaření jídla je také formou chemie.

V dětství jsem vzhlížela k mnohým inspirativním ženám ve vědě, například Marie Curie. Ale nejvýznamnější byla moje máma, která je fyzička. Ve fyzice jsem byla vždy lepší, ale matka mě povzbudila, abych se věnovala něčemu, co by mě bavilo v kariéře, a tak jsem si vybrala chemii.

Věda je zajímavý předmět, který je třeba brát v úvahu v mnoha různých disciplínách a druzích kariér. Po celém světě je dnes mnoho žen v různých vědeckých pozicích, které významně přispívají ke způsobu, jakým všichni žijeme.

Jsem chemička technické podpory v NCH a podporuji chemiky v zemích Evropy. Většinou se jedná o práci s bezpečnostními listy, oznámeními toxikologických center a štítky produktů. Provádím také poradenskou práci s našimi chemickými výrobky a s tím, jak se používají. Bez mého titulu z chemie bych nic z toho nedokázala.

Zsuzsanna LZsuzsanna Liko
Marketingová manažerka - Maďarsko

Téměř od narození jsem byla obklopena vědci. V mé nejbližší rodině jsou moje matka a bratr vědci, v mé rozšířené rodině je jich ještě víc. Bylo tedy téměř přirozené, že se budu během dospívání zabývat vědou. Obzvlášť se mi zdála oblast chemie zajímavá a krásná. Naštěstí jsem k ní měla i blízký vztah, takže jsem ji začala studovat.

Tento vztah a zájem byly rozhodující součástí mé kariéry v NCH, která trvá již téměř 20 let. Moje počáteční role v NCH zahrnovala práci v praktičtější oblasti chemie, ale v posledních letech jsem přešla na úkoly více zaměřené na marketing.

Za čas, který jsem odpracovala v NCH, se narodila, vzdělaná a kvalifikovaná celá další generace. Ženy v této generaci se určitě dostaly k vědě mnohem snadněji než ty před 100 lety. Ale i dnes, pokud dívce připadá odvětví vědy mužské, nemělo by jí to zabránit v tom, aby ho studovala.

Dva z vědců, kteří mě inspirovali, když jsem byla studentkou, byli Albert Szent-Györgyi (který jako první izoloval vitamín C) a George A. Olah (laureát Nobelovy ceny za přínos v chemii karbokace). Dnes je nespočet vědců, kteří dělají obdivuhodnou práci, ale především musím zmínit maďarskou vědkyni Katalin Karikó, jejíž vědecká práce významně přispěla k vývoji vakcíny proti COVID-19 a zkrácení trvání pandemie.

Doufám, že budeme moci nadále využívat vědu ke zlepšení našeho světa a pro lepší zacházení s naší planetou.

Mandeep HMandeep Hare
Koordinátorka technického marketingu pro NCH Velká Británie a Irsko

Poprvé jsem se začala zajímat o vědu na střední škole jako o způsob poznávání světa kolem sebe. V maturitním ročníku jsem si vybrala studium chemie, biologie člověka a matematiky, před pokračováním ve studiu aplikované chemie na Aston University.

Chemie mi přišla fascinující, protože studium chemie je studiem všeho kolem nás a všeho, co děláme. Díky mé práci v NCH mi mé studie pomohly lépe pochopit složení chemických výrobků, které vyrábíme, jakož i jejich klasifikaci, označování atd.

Studium chemie vás také naučí mnoho funkčních dovedností, které jsou užitečné i mimo studia a výzkumu. Dovednosti při řešení problémů, organizace času, shromažďování a manipulace s velkým množstvím dat jsou jen některé z dovedností, které jsem si během studia osvojila.

Dívky a mladé ženy, které se zajímají o vědecké studijní obory, by měly určitě zvážit svou kariéru. Existuje tolik různých disciplín, které můžete prozkoumat, a dovednosti, které si osvojíte, jsou užitečné v každé oblasti vašeho života.

Minulý rok nám ukázal, jak důležitá může být věda pro naši společnost. Virologie a imunologie sehrály ústřední roli při rozhodování o tom, jak jsme žili během pandemie, a umožní nám dostat se zpět do běžného života. Oddanost vědců a zdravotnického personálu za poslední rok byla skutečně inspirativní.

Spolupráce potřebná pro vývoj a nasazení vakcíny v takovém krátkém čase ukazuje, co může věda udělat pro naši společnost a jak důležitou roli hraje při zlepšování života každého člověka. 

Sylvie MSylvie Morrève
Produktová manažerka Chem-Aqua - Evropa

Když jsem měla 11 let, pamatuji si, že jsem šla na svou první hodinu chemie a pomyslela jsem si: "toto je to, co chci dělat!" Měla jsem dobrého učitele, který učinil chemii zajímavou a zaujal mou přirozenou zvědavost. Chemie pro mě byla fascinující.

Můj zájem o vědu byl hnací silou a věřím, že každý, kdo má zvídavou mysl, si může najít vědecký předmět, který by chtěl studovat. Není nic vzrušující jako věda! Studium vědy vyžaduje, abychom zaujali mnoho úhlů pohledu, myšlenkových linií, a to funguje nejlépe, když jsou do procesu zapojeny ženy i muži, protože s sebou přinášejí rozdíly v pozorování a pomáhají k vyváženému výzkumu.

Během své práce v NCH jsem zastávala mnoho různých rolí. Od mých začátků v laboratoři v Ripley ve Velké Británii, provádění testů na zkušební stanici, převzetí větších rolí technické podpory a následné práce na platformě Water Treatment, všechny tyto úkoly vyžadovaly vědecké znalosti a vědomosti o tom, jak je uplatnit v této oblasti. Úspěch NCH je založen na kvalitě spolupráce mezi mnoha různými vědeckými odděleními a na kvalitě jejich výzkumu, podpoře inovací a vývoji patentovaných technologií.

Věda nemůže pokračovat bez různých nápadů. Jedním z nejinspirativnějších vědců je pro mě francouzský chemik Antoine Béchamp. V rozporu s převládající teorií Louise Pasteura, podle níž jsou všechny choroboplodné zárodky patogeny a měly by se eliminovat (zárodečná teorie), uvedl, že mikroorganismy jsou oportunistické a ne všechny jsou patogeny. I když je pasterizace důležitá, Béchamp měl pravdu. Jeho teorie a odkaz vedly k pochopení potřeby dalšího výzkumu chronických chorob.

Nemůžeme také ignorovat roli Marie Curie při uznávání žen ve vědě, protože jí za naše příležitosti vděčíme my, ženy a dívky v STEM.

 


V NCH věříme, že věda je základem úspěchu v našem profesionálním i osobním životě. Neměla by tedy být přístupná pouze jedné skupině. Nejproduktivnější cesta vpřed je ta společná. Jsme hrdí na to, jakou roli hrají naši chemici a chemičky v úspěchu naší společnosti, a těšíme se, až v nadcházejících letech přivítáme v tomto oboru více vědeckých pracovnic.