Tři kroky k efektivnímu odmašťování

Peter Crossen z platformy inovací divize údržby ve společnosti NCH, globálním dodavateli řešení v oblasti vody, energie a údržby, popisuje tři nejdůležitější věci při výběru účinného průmyslového odmašťovadla.

Stává se totiž, že při vybírání přehlédnete důležité aspekty, pokud dosáhnete víceméně přijatelných výsledků. S odmašťovadlem je to stejné jako s průmyslovým počítačem – berete ho za samozřejmost, až dokud se neporouchá. Ani nad odmašťovacím prostředkem se většinou dvakrát nezamyslíte, přestože pro správné a účinné fungování strojů hraje zásadní roli.

Odstraněním špíny hromadící se během provozu stroje můžete například výrazně ušetřit na spotřebované energii. I tak nepatrné množství jako vrstva nečistoty o síle 0,25 mm na výměníkové cívce může zvýšit spotřebu elektřiny o 40 procent, což se na nákladech rozhodně projeví.

Pokud ale zvolíte vhodné odmašťovadlo, můžete nejen maximalizovat provozní úspory, ale také zajistit, že nepřekročíte zákonné předpisy, na což se často zapomíná. Aby vám odmašťovadlo co nejlépe sloužilo, dbejte při výběru na tři základní parametry.

Kompatibilita s povrchem

Prvním krokem k efektivnímu odmašťování je zjistit, jestli je daný produkt vhodný k užívání na plochách, které potřebujete čistit. Na skleněné povrchy například musíte používat prostředky bez křemičitanů, aby nedošlo k naleptání skla.

Technici údržby by proto měli pravidelně hodnotit stav povrchů a účinnost používaného odmašťovadla. Zjistí tak, jestli daný prostředek řeší problémy tak, jak má.

Na bázi rozpouštědel nebo vody?

Při rozhodování mezi přípravkem na bázi vody nebo rozpouštědel jde o víc než jen o ekologické hledisko.

Dlouhou dobu byla nejpopulárnější a nejpoužívanější odmašťovadla na bázi rozpouštědel, které svým složením rozpouští mastnotu a uvolňují těžko odstranitelné kontaminanty ze součástí strojů a vybavení. Většina těchto odmašťovadel ale obsahuje těkavé organické sloučeniny, vysoce nebezpečné látky ohrožující lidské zdraví. V uzavřených prostorách tato odmašťovadla produkují škodlivé výpary a často je potřeba s nimi zacházet ve vhodném ochranném vybavení. Manažeři podniků by ale také měli zvážit dopad některých těchto prostředků na životní prostředí a v neposlední řadě pamatovat na skutečnost, že řada odmašťovadel na bázi rozpouštědel je hořlavá.

Alternativou k těmto přípravkům jsou odmašťovadla na vodní bázi, jako například řada produktů Aqua-Sol od NCH. Zatímco prostředky na bázi rozpouštědel mastnotu rozpouštějí a ředí, odmašťovadla na vodní bázi používají moderní technologii snižující povrchové napětí, díky níž mastnou špínu přemění na emulzi. Obsahují také pronikavá činidla, která zrychlí proces odmaštění. Dosahují tak stejných výsledků jako odmašťovadla na bázi rozpouštědel, ale zároveň jsou nehořlavá, prodávají se ve formě koncentrátů a neprodukují škodlivé výpary, takže je můžete používat i v uzavřených prostorech.

Odmašťovadla na vodní bázi přesto mají i své nevýhody. Nejsou například vhodné pro používání v elektronických a elektrických zařízeních, kde se hodí spíše vysoká dielektrická pevnost (bod, kdy tekutina vede elektrický proud) a rychlé vypařování odmašťovadel na bázi rozpouštědel, protože tím rychleji můžete vyčištěná zařízení zase uvést do provozu.

Soulad se zákonem

Na každé odvětví průmyslu se vztahují specifická opatření, která stanoví, jaké látky firma při provozu smí a nesmí používat na ošetření povrchů.

V potravinářském a nápojovém odvětví musí například odmašťovadla splňovat normu certifikace NSF A1 pro produkty vhodné k použití v prostorách, kde se zpracovávají potraviny.
Jiné průmyslové sektory se zase řídí předpisy stanovujícími množství těkavých organických sloučenin, které lze v provozovně skladovat. Tato opatření snáze splníte, pokud zvolíte odmašťovadlo na bázi vody s nízkým obsahem těkavých organických sloučenin.

Nejlepší je proto investovat do odmašťovadel speciálně určených pro vaši oblast činnosti. Budete tak mít jistotu, že vždy zůstanete v souladu se zákonem stanovenými limity. Jaké odmašťovadlo se pro váš obor hodí nejvíce, zjistíte sami pomocí zevrubného výzkumu, nebo můžete kontaktovat specialisty v oboru údržby, jako například NCH, kteří provedou komplexní průzkum vašich potřeb přímo v místě provozu.

Odmašťovadla jsou jedním ze základních kamenů průmyslové údržby, ale často se jejich význam přehlíží. Specialisté údržby by ale neměli zapomínat, že pečlivý výběr produktu a zhodnocení jeho účinnosti má pro firmu zásadní přínos v podobě lepší energetické účinnosti, spolehlivějšího provozu a minimalizace výrobních nákladů. Správné odmašťovadlo se prostě vyplatí hned na několika frontách.