Řešte odpad chytře

Měníme svět průmyslové úpravy odpadních vod

Takzvaný Internet věcí nám umožňuje stále větší interakci se světem okolo nás a je snazší fungovat ekologicky a efektivněji. Stejný tlak se přitom vyvíjí na firmy, aby zefektivnili své výrobní procesy. V NCH se na vývoj díváme z pohledu úpravy odpadních vod.

Jako zákazníci žijeme v čím dál rozpolcenějším světě. Na jedné straně stojí odvětví spotřební elektroniky, které Internet věcí přijalo za svůj, jako například poslední trend od firmy LG – chytrá lednička, která svému majiteli pošle zprávu na sociální síti, které potraviny je potřeba dokoupit. Na druhou stranu průmyslový sektor se stále spoléhá na systémy využívající manuálně náročné procesy, což je finančně nákladné i časově náročné.

Drsná práce

Stroje a příslušenství používané na nejrůznější účely, například ve zpracování potravin nebo v průmyslových čističkách odpadních vod, se snadno zanáší tuky, oleji a mastnotou (FOG) i dalším organickým odpadem. Aby nedocházelo k zastavení provozu, odborná obsluha strojů musí pravidelně uvolňovat odpadní potrubí, lapače tuků a stanice odpadních vod, a to pouze za pomoci jednoduchého manuálního náčiní a drsných chemikálií.

Ačkoliv i takto se odpad nakonec pročistí, jde o fyzicky namáhavou práci, která ve výsledku škodí životnímu prostředí a často se kvůli údržbě musí dočasně pozastavit provoz. Podniky už si na tento proces a s ním spojené náklady zvykly. Skutečně konkurenceschopné řešení je ale takové, díky kterému firma může fungovat bezpečně, chytře a účinně.

Chytrá řešení

Aby přední výzkumníci a technologové z NCH tento problém překonali, spojili poznatky z mikrobiologie a strojírenství a vyvinuli systém BioAmp. Tato patentovaná mikrobiální fermentační jednotka ovládaná počítačem se instaluje přímo na místě a do odtoků, lapačů tuků a stanic odpadních vod vstřikuje odměřenou dávku živých, přirozeně se vyskytujících bakterií. Ty začnou okamžitě rozpouštět nahromaděné FOG a organický odpad v odtoku a zároveň eliminují nepříjemný zápach.

A právě tady se naskytuje příležitost zapojit Internet věcí. Továrny můžou vyrábět chytřeji a čističky odpadních vod fungovat efektivněji. Přesné automatizované dávkování je jen špičkou ledovce: systém BioAmp 5000 CCU má kromě něj i automatické ovládání založené na nejnovější technologii a mobilní GSM spojení, takže můžete systém ovládat vzdáleně a usnadnit si provoz čističky nebo výrobny. Řada podniků už začíná používat virtuální simulační systémy, které zaměstnancům rychle ilustrují interní procesy, nebo programy, které čerpají data ze zabudovaných senzorů a zobrazují provozní proces v reálném čase.

Jak to funguje

Jednou z nejproblematičtějších oblastí pro průmyslové výrobny a čističky je povinnost dodržovat zákonné limity na vypouštění odpadní vody. Povolené hodnoty a výše poplatků za odpadní vodu se například ve Velké Británii určuje pomocí Mogdenova vzorce, který měří různé veličiny jako chemickou spotřebu kyslíku, množství nerozpuštěných látek nebo například koncentraci čpavku.

Pro menší zařízení je určený systém BioAmp 750 CCU, což je klimatizovaný systém do vnitřních i venkovních prostor. Systém každých 24 hodin do systému vpustí 30 bilionů živých aktivních bakterií, které bezpečně urychlí přirozený proces rozkladu organického odpadu. Pro velká komplexní zařízení je vhodný BioAmp 5000 CCU, který každý den do systému vpraví na 500 bilionů vegetativních živých bakterií.

Úspora nákladů

Větší verze systému BioAmp umožňuje výrazné úspory nákladů díky vyhřívané růstové nádrži, do níž se přidává aktivní FreeFlow – speciální živný roztok s unikátním provzdušňovacím účinkem, který udržuje hodnoty rozpuštěného kyslíku na maximální úrovni.

BioAmp 5000 CCU dlouhodobě snižuje nároky na hladinu rozpuštěného kyslíku, čímž ulehčí provzdušňovacím pumpám a motorům. Dramaticky také snižuje objem kalu, a organická zátěž na systém se zmenšuje díky dynamickému rozkladu. To ve výsledku znamená i menší spotřebu srážedel a vločkujících látek při úpravě odtokové vody.

Jděte na to chytře

Průmyslové podniky jsou často terčem kritiky za nepružnost a nepřizpůsobivost technologickým změnám. Právě tento sektor ale může významně těžit ze sílícího trendu Internetu věcí a k průmyslové úpravě odpadních vod přistupovat chytře. Možná se tak nakonec podaří překonat současnou technologickou propast mezi dvěma světy.

Chcete-li se dozvědět více a poradit se, jak lépe řešit problematiku úpravy odpadních vod, kontaktujte společnost NCH ještě dnes.