Ať zavoní čerstvé potraviny – ne odpadní voda

Každý z nás už někdy našel v lednici krabici mléka poněkud staršího data a uchýlil se ke zkoušce čichem. Není pochyb, že vůně vždy bude hrát zásadní roli, aby nám něco zachutnalo. 

Věděli jste, že asi 80 procent chutě tvoří vůně? Proto nám všechno chutná mdle, když dostaneme rýmu. Náš čich má také od přírody zakódováno chránit naše zdraví, a proto vysílá varovný signál, když ucítíme pach kazícího se jídla.

Představte si proto, že provádíte potenciální klienty vaší potravinářskou výrobní halou a oni náhle ucítí zápach něčeho zkaženého. Vy si můžete být jistí, že nemilá vůně nepochází z vašich potravin, jenže zákazník věří svému nosu. I kdybyste vysvětlili, že zápach vydávají pouze rozkládající se organické částice uvnitř lapačů tuků nebo v odpadním potrubí, i to samotné by mohlo potenciální zájemce odradit od spolupráce.
Špatné nakládání s odpadní vodou má pro potravinářské a nápojové výrobce neblahé následky v podobě zápachu, ucpávání odtoku, zvýšení nákladů a někdy dokonce pokut. Když si představíte to množství cukrů, tuků, želatiny, mléka, bílkovin a částic jídla, které se odplavuje do odpadních systémů, není se čemu divit, že podniky v tomto odvětví trápí řada problémů.

Všechny tyto kontaminanty společně s vysokou hladinou biochemické spotřeby kyslíku způsobují ucpávání a nepříjemné pachy a navíc vedou k přetěžování čističek odpadních vod. To vše představuje dodatečné výdaje, ať už při nucené odstávce výrobny nebo poplatky a pokuty místním úřadům a zastupitelům.

Velká část zdánlivých řešení těchto problémů přitom ve skutečnosti nefunguje. Vyčištěním lapače tuků nevyřešíte hromadění tuků, olejů a mastnoty (FOG) v odpadním potrubí. Řada používaných biologických prostředků na ošetření odtokové vody navíc nepůsobí hned, ale až za mnoho hodin. Jiné zase odpad jen rozpustí a problém přesunou o kousek dál.

Tato problematika se už rozšířila natolik, že státní správa a místní úřady vydávají přísná opatření obsahující limity na povolené množství odpadu vypouštěného do městské kanalizace. Místní správu totiž stojí nemalé peníze odstraňovat vysoká množství FOG a nebezpečných chemikálií hromadících se v kanalizačním systému, aby nepůsobily škody na životním prostředí.

Všem těmto problém přitom lze snadno zabránit pomocí systémů jako BioAmp, produkt společnosti NCH. Jedná se o mikrobiální fermentační jednotku ovládanou počítačem, která se instaluje přímo ve výrobně a funguje na principu aktivních, přirozené se vyskytujících bakterií. Bakterie se aplikují přímo do odtoku, lapače tuku nebo stanice odpadních vod, kde začnou okamžitě účinkovat a rozkládat FOG a další organický odpad. Zbaví se tak zároveň ucpaných míst a eliminují přítomný zápach.

Systém má automatické ovládání, které používá nejmodernější technologii PLC a díky GSM připojení můžete hlavní funkce ovládat vzdáleně. Použité bakterie FreeFlow mají certifikaci NSF a lze je používat ve v prostorách, kde se zpracovávají potraviny.

Díky tomuto ekologicky šetrnému systému mohou výrobci potravin a nápojů ušetřit peníze, platit menší poplatky a vyhnout se pokutám, přičemž zároveň skoncují s ucpáváním odtoku a nepříjemným zápachem, který mají na svědomí nevhodně zvolená řešení. Vychutnejte si také každý den vůni čerstvých potravin – a ne zápach odpadní vody.