Mytí dílů: náklady vs. úspory nákladů - skutečné náklady mycích stolů

Jak vám potvrdí každý zodpovědný zákazník, cena výrobku je málokdy tak důležitá jako jeho kvalita. Koupě laciné žárovky může krátkodobě ušetřit peníze, ale v dlouhodobém horizontu bude dražší než její energeticky úsporná alternativa. To samé platí i pro mycí zařízení.

Nyní odkryjeme skryté náklady mytí dílů.

Jak trefně poznamenal viktoriánský kritik umění John Ruskin, "Není moudré platit příliš mnoho, ale horší je platit příliš málo". Většina z nás se touto filozofii podvědomě řídí ve svém osobním životě, ať již díky skepticismu nebo špatným zkušenostem a odmítá se nechat ovlivňovat pouze cenovkou domácích spotřebičů. Je zajímavé, že tento přístup je v profesním prostředí méně obvyklý.

To platí zejména v odvětví čistění průmyslových dílů. Protože mnoho pracovníků údržby a ředitelů závodů má pevně stanovené rozpočty, obyčejně berou do úvahy pouze počáteční náklady na pronájem nebo nákup mycího stolu. Existuje ale několik skrytých nákladů, které se mohou rychle nahromadit, aby se cenově výhodný stroj rázem stal nákladnou chybou v úsudku.

Poplatky za likvidaci odpadu

Řada mycích stolů tradičně využívá chemické roztoky s obsahem uhlovodíků na odstraňování nečistot a usazenin z průmyslových dílů. Důvodem je přesvědčení, že chemikálie na bázi vody jsou méně účinné a neefektivní. To má bohužel za následek zvýšené náklady na likvidaci odpadu.

Pokud si například údržba pronajímá mycí stůl na bázi rozpouštědel typu mycí vany na sudu, nemusí se to zpočátku jevit jako nákladný problém, protože mnoho dodavatelů bude mít v ceně zahrnutu i pravidelnou službu likvidace odpadu. Jelikož jsou rozpouštědla klasifikována jako nebezpečný odpad, budou muset provozovatelé zařízení dodržovat enviromentální normy, což může obnášet mnoho nákladného papírování.

Například likvidace nebezpečného odpadu ve Velké Británii zahrnuje vyplnění formulářů o odpadu. Tyto formuláře, obvykle poskytované přepravcem odpadu, musí dostat všechny orgány zapojené do procesu likvidace odpadu.

Vznikají tak náklady na úhradu služeb spojených s odpadem, včetně dokumentů k odpadu, ale i pracovní hodiny strávené vyplňováním papírů a poplatky za likvidaci nebezpečného odpadu.

Provozní a mzdové náklady.

Nejvíce přehlíženým faktorem při výběru mycího zařízení jsou jeho provozní náklady a náklady na jeho používání. Pracovníci údržby musí vzít v úvahu spotřebu energie stroje a množství ručního mytí, které je potřebné pro účinné odmaštění součástek.

Protože mycí prostředky na bázi rozpouštědel jsou již dlouho považovány za standard pro průmyslové prostředí, neznamená to, že myjí vždy účinně. Mnoho čisticích prostředků na bázi rozpouštědla vyžaduje, aby technici součástky ručně myli, což proces mytí prodlužuje o spoustu času bez přidané hodnoty (NVAT).

To je důležité zejména při mytí velkých dílů, jako jsou například kola letadel v leteckém průmyslu. Ruční mytí těchto součástek by bylo velmi těžké, protože mnoho výrobců letadel musí pochopitelně dodržovat přísné termíny a standardy.

Pracovníci údržby tak nejvíce pro tyto aplikace využívají automatické mycí systémy, aby včas zabezpečili účinné odstranění problematického odpadu, jako je znečištění kol.

Odstraňuje též nutnost, aby obsluha používala ochranné prostředky (OOP). Torrent má v sobě zabudovaný prostor opatřený ochrannými rukavicemi, kam může obsluha stroje vložit své ruce.

Stejně jako při rozhodování, kterou žárovku si vyberete do obývacího pokoje, mycí stroje nemohou být posuzované pouze podle nominální hodnoty. Při zvážení všech faktorů, které ovlivňují každodenní provoz ve firmě, se mohou údržbáři vyhnout skrytým nákladům na mytí součástek v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.