Jak rostoucí poptávka po peletách přetěžuje zařízení

Na celém světě roste trh s peletami, které se stále více používají jako biopalivo na topení v domácím prostředí, ale také v průmyslových pecích a kotlích. Životnost zařízení a strojů používaných na výrobu pelet, při níž jsou vystaveny vysoké zátěži a extrémnímu tlaku, se však neustále zkracuje, protože na trhu chybí adekvátní průmyslová maziva pro tak náročné podmínky. 

Globální objem produkce dřevěných pelet za rok 2015, jejichž většina se spotřebovala na průmyslové účely nebo jako topivo, se odhaduje na 28 milionů tun. Tato čísla přinesl průzkum trhu společnosti Hawkins Wright a ve zprávě se mimo jiné píše, že 77 procent celosvětové poptávky po peletách přichází z EU. Co se týče odvětví průmyslových dřevěných pelet, 46 procent spotřeby si připsalo Spojené království v těsném náskoku před Švédskem, Dánskem a Belgií.

Rostoucí číslo nejsou nijak překvapivá a jdou ruku v ruce s příklonem k obnovitelným biopalivům a biomase, při jejichž výrobě se produkuje méně uhlíkových emisí. Mezi další populární biopaliva patří rychle rostoucí dřeviny pěstované výhradně na palivo jako mlazina, vrba a topol i jiné zemědělské vedlejší produkty jako sláma, plevy, odpadní dřevo a živočišný odpad jako splašky nebo kuřecí podestýlka.

Vysoká daň

Přestože posun k využívání zdrojů udržitelné energie je chvályhodný, pro vedoucí továren, majitele podniků a techniky představuje výroba pelet zvýšenou zátěž strojů a zařízení. Rozdrcený, nařezaný a tekutý organický materiál se ve strojích stlačuje za vysoké teploty a při extrémně vysokém tlaku.

Dlouhodobá námaha vybavení při produkci pelet se rychle projevuje na zvýšeném opotřebení strojů, které při nedostatečné údržbě vede k poruchám. Jednou z hlavních příčin poruch je nedostatečné promazání strojů v aplikacích, kde mazivo nevydrží vysoký tlak a teplotu. Provozní podmínky navíc zhoršuje kontaminace maziva dřevným prachem a nečistotami, které ve strojích působí abrazivně a urychlují opotřebení a korozi, čímž ve výsledku zvyšují poruchovost dílů.

Obstát pod tlakem

Společnost NCH, která přes deset let poskytuje servisní služby v evropském peletovém průmyslu zejména v severských zemích, proto vyvinula nové mazivo K Nate HV, speciálně určené na aplikace s vysokou zátěží pro výrobu pelet a stavební, těžební a ocelářský průmysl. Mazivo s vysokou viskozitou vytváří silný lubrikační film, který materiál chrání před abrazivním opotřebením, a vydrží na místě aplikace za extrémního provozního tlaku i vysoké teploty.

Díky zahušťovadlu na bázi sulfonátu vápenatého získávají zařízení ošetřená mazivem vynikající odolnost vůči korozi a komplexní ochranu v drsných podmínkách. K Nate HV obsahuje účinnou směs EP přísad, které reagují na teplo za vysokého zatížení a poskytují ochranu až do 220 °C.

S kontaminací K Nate HV bojuje pomocí speciálních polymerů, které částice špíny obalí, a zabrání tak oděru a abrazi povrchu. Životnost zařízení se prodlužuje a zvyšuje se výnos investice do vybavení továrny.

Kde běžná maziva vydrží v provozu kolem 500 hodin, mazivo K Nate HV díky těmto vlastnostem v testech dosáhlo mnohonásobně delší provozní doby a vynikajících účinků. Delší interval výměny navíc znamená méně odstávek, takže technici údržby nemusí odstraňováním a výměnami maziva trávit zbytečně moc času.

Nový přístup

Při současné úrovni růstu světového trhu s peletami a poptávce po alternativních zdrojích energie se budou nároky na průmyslová zařízení stále zvyšovat. Při kalkulaci nákladů na provoz a údržbu by se proto správci budov a technici měli zaměřit na vlastnosti maziva, které se rozhodli používat.