Změňte špatné návyky při údržbě převodového oleje

NCH radí odborníkům, jak správně posuzovat stav oleje

Benjamin Franklin jednou prohlásil: „Je snazší špatným návykům předcházet, než se jich posléze zbavovat.“ Platí to i v průmyslovém sektoru, kde je jednodušší navyknout si na preventivní údržbu, než se zotavovat po poruše stroje nebo odstávce.

To se nicméně snadno řekne, ale hůře udělá. Prediktivní údržba znamená neustálou bdělost, aby se účelně předcházelo poruchám. Specialisti údržby musí vědět, kdy je správný čas na promazání ložisek, kdy aplikovat nátěr proti rzi nebo kdy ošetřit zdrojovou vodu. Frekvence každého úkolu se přitom liší, takže zvládat všechny oblasti naráz může být zejména ze začátku dost velký oříšek.

Bohužel všichni z vlastní zkušenosti víme, že problémy nečekají na nejpříhodnější chvíli, a jinak tomu není i při výměně převodovkového oleje, kde chyba v úsudku často vede k závažnějším potížím. Pokud například olej měníte předčasně, firmu to bude stát zbytečné peníze navíc, protože výměn bude přirozeně více. Když naopak s výměnou otálíte, zvyšuje se ale pravděpodobnost poškození nebo rozbití stroje, a provozní náklady opět šplhají vzhůru.

Ačkoliv výměna převodového oleje v nesprávnou dobu vždy vyústí ve zvýšené výdaje, pouze 20 procent firem nechává olej měnit v pravou chvíli. Není se však čemu divit, protože na tuto dobu má vliv velká řada různých faktorů. Mnozí technici jednoduše vlijí olej do stroje a po určité době očekávají, že bude potřeba ho vyměnit. Důležitější je ale sledovat a měřit kvalitu oleje.

Bez zevrubné analýzy stavu převodového oleje se však jeho stav měří těžko. Odborníci se při měření kvality oleje a stanovování času výměny musí řídit hledisky jako množství externí kontaminace a opotřebení kovu i obecným stavem převodového oleje.

Na kvalitu oleje dlouhodobě působí například přirozený proces oxidace. V přítomnosti kyslíku se olej začíná rozkládat, což snižuje jeho životnost. Při oxidaci se navíc tvoří kal, který zhoršuje funkci zařízení a zvyšuje tak provozní náklady.

Necháte-li zoxidovaný olej v systému příliš dlouho, jeho acidita bude stoupat, povrch zařízení se začne narušovat a korodovat. Dlouhodobě by to samozřejmě vedlo k problémům, ale acidita vám pomůže přesněji zhodnotit stav oleje. Měřením celkového čísla kyselosti oleje můžou technici údržby nebo manažeři provozu zjistit, kdy acidita dosáhne maximální přijatelné úrovně, a podle toho naplánovat další kroky.

Číslo celkové kyselosti je ale pouze jedním z faktorů v převodovém systému a nelze opomenout řadu dalších věcí, jako například provozní stav samotného stroje. Aby mohl celý systém podávat optimální výkon, musí technici vždy pamatovat na všechny důležité aspekty.

Za tímto účelem vyvinula společnost NCH program údržby oleje, jímž mohou firmy udržovat vybavení v perfektním stavu a měnit převodový olej přesně podle potřeby. Provozní manažeři v jeho rámci získají analýzu vzorků oleje a přehledné systémové reporty, kde se rychle dozví patřičné informace o stavu technického vybavení a celkovém čísle kyselosti převodového oleje.

Díky přesné analýze se specialisti údržby nemusí uchylovat ke špatným návykům při údržbě oleje. Za pomoci informací z reportů, efektivního čisticího prostředku a vhodného převodového oleje se tak nemusíte bát poruch a nespadnete do začarovaného kruhu špatných návyků.