Možná už jste někdy v televizi narazili na dokument o lidech, kteří se připravují na konec světa, učí se jíst hmyz a rozdělat oheň třením dvou větviček o sebe. To se opravdu může hodit, když například ztroskotáte na pustém ostrově. Ve světě průmyslových motorů je ale zvýšené tření vytvářející teplo spíš váš nepřítel. 

Očekávánou životnost každého motoru může značně snížit opotřebení vzniklé nedostatečným mazáním. Mezi problémy, kterým se nelze vyhnout, patří například teplo vyvolané třením, které může poškodit převody a ložiska motoru, což vede k poruchám motoru a nákladným odstávkám a opravám.

Připravit, start

V NCH víme, že 70 procent mechanického opotřebení motorů vzniká při startování. Suché starty vedou k poškozením jako špatné startování za studena, koroze a kontaminace kovovými částicemi, které následně způsobují pěnění, oxidaci a hromadění kyselých sloučenin či usazenin.

Kumulace pevných částic problémy způsobené třením ještě zhoršuje. Všechno dohromady motor zpomalí, sníží produktivitu a přesnost výrobní linky a nakonec povede k nákladným poruchám.

Nejde přitom o žádnou novinku. Podle studie ze stránek machinelubrication.com zná 81 procent odborníků na maziva následky nedostatečného mazání strojů z vlastní zkušenosti.

To ale neznamená, že můžete použít jakékoliv mazivo, co je zrovna po ruce. Důležité je najít takový olej, mazivo nebo jejich kombinaci, které potlačí právě ty problémy, kterým čelí vámi používané motory.

Chraňte se před teplem

Převody a ložiska ve strojích s vysokou teplotou okolí jako třeba v ocelárnách vyžadují mazivo, které se nerozplyne strachem, hned jak se teplota začne pohybovat ve vysokých hodnotách.

Teplo přispívá k rozkladu olejů, narušuje olejový film, urychluje abrazi a odírání materiálů, zkracuje životnost těsnění, způsobuje odlučování maziva a v neposlední řadě podporuje nárůst mikrobiální kontaminace.

Pokud víte, že vaše stroje musí pracovat v pořádném horku, ušetřete si zbytečné trápení a používejte oleje a maziva s vhodnými aditivy, díky kterým může stroj správně fungovat. Například mazivo K Nate od NCH má bod tání vyšší než 290 °C a náš olej Top Blend obsahuje inhibitory oxidace a tlumicí látky, které zmenšují negativní vliv tepla.

Nenechte se vypláchnout

Kontakt s vodou, ať už následkem vlhkosti vzduchu nebo přímým stykem s vlhkostí při výrobním procesu, může pro mazivo znamenat rozsudek smrti. Jeden z nejzávažnějších problémů je emulgace olejů a maziv, což má zásadní dopad na jejich účinnost.

Zápasení maziva s vodou také může až desetinásobně zvýšit oxidaci, což vede k předčasnému stárnutí oleje, zejména za přítomnosti katalytických kovů jako měď, olovo a cín. Některé typy syntetických olejů navíc reagují s vodou, přičemž se ničí základní složka oleje a vznikají kyseliny.

Standardní lithiová maziva v testech odolnosti proti vymývání vodou ukazují hodnoty kolem 10 procent vymývání a jsou také náchylná k emulgaci. Proto jsme vyvinuli mazivo K Nate založené na bázi sulfonátu vápenatého, díky kterému je přirozené voděodolné a ve zkoušce vymývání dosahuje výsledku pouhých 0,5 procenta.

Tam, kam patří

Další běžný problém, s nímž se technici a manažeři výrobních linek v otázce maziv často setkávají, způsobují samotné oleje a maziva. Tlak působící na pohyblivé části strojů často mazivo vytlačí z míst, kde je promazání nejvíce potřeba.
Pokud kritická místa nesledujete a mazivo nedoplňujete, s ložisky a převody to může pěkně zatočit. Přitom si ale nervy můžete ušetřit. Při nákupu maziva vyberte to, které obsahuje adheziva a aditiva, díky nimž zůstane na místě – a nebojte se říct si o ukázku, jestli opravdu funguje!

Mazivo K Nate od NCH například obsahuje adhezivní polymery, díky kterým přilne ke kovovým povrchům, a kohezní polymery, jejichž pomocí si uchovává soudržnost. Náš olej Top Blend obsahuje podobná aditiva, takže se rovnoměrně rozprostře po celém kovovém povrchu. Jejich vlastnosti vám rád demonstruje každý z našich obchodních zástupců.

Delší životnost

Správná lubrikace je zkrátka víc než jen obyčejný převodovkový olej. O stroje musíte pečovat, aby správně fungovaly a udržely si dlouhou životnost. Dejte si chvilku a zamyslete se, jestli používáte maziva s aditivy, které zaručí dobrý výkon za každých podmínek. Ušetříte si čas, peníze i zbytečný stres.

Chcete-li si ušetřit práci a zajistit delší životnost strojů, používejte například olej Top Blend od NCH, který obsahuje adhezivní polymery, aditiva redukující pěnivost a tření, emulgátory, látky snižující otřesy a zpomalovače propouštění. Z našich výzkumů víme, že díky aditivům, která používáme v produktech Top Blend, vydrží naše oleje až čtyřikrát déle než konkurenční výrobky a lze je používat až 8 000 hodin provozu. Pokud to olej, který momentálně používáte, nedokáže, zbavte se ho a začnete používat produkty, které obstojí i v pekelně horkých podmínkách.