Britský spisovatel Thomas Charlton jako první vyslovil známé rčení: „Cena za svobodu je neustálá ostražitost.“ Kdyby dnes pracoval v průmyslové úpravě vody, asi by výrok poupravil a říkal spíš: „Cena za produkci je neustálá ostražitost.“ Perfektním příkladem takového prohlášení jsou chladicí věže, kde se bez náležité údržby může během pouhého roku nashromáždit neuvěřitelných 275 kilo suspendovaných látek. Takové znečištění má negativní dopad na účinnost i produktivitu, vysvětluje Simona Vasilescu, marketingová manažerka platformy inovací úpravy vody.

V chladicích věžích mohou vznikat ideální podmínky pro množení patogenů jako bakterie legionella, takže zajištění bezpečnosti je prioritou číslo jedna. Správné ošetření chladicí vody je nezbytné také kvůli ochraně zdraví zaměstnanců i místních obyvatel žijících poblíž továrny. V neposlední řadě může zanedbaná úprava vody v chladicím systému výrazně zvýšit spotřebu elektrické energie.

Prvním krokem v boji s běžnými problémy chladicích věží je vědět, jaký typ věží váš podnik používá. Průmyslové odpařovací kondenzátory a otevřené chladicí věže se často lidem pletou dohromady, ale každý systém funguje na jiném principu. Otevřené chladicí věže využívají k chlazení vody venkovní vzduch, který je vedený přívodem dovnitř věže. Odpařovací kondenzátory ochlazují plyn proudící trubkami pomocí výměny tepla, kdy se skrápěcí voda na potrubí odpařuje a ochlazuje tak plyn, který následně kondenzuje.

Otevřené chladicí věže jsou v podstatě obrovské pračky na vzduch, takže největší problémy způsobují externí kontaminanty, které se ze vzduchu dostanou do chladicí vody. U takto velkých struktur chlazených zvenčí nelze úplně zabránit pronikání částic pylu nebo bahna do systému. Jakmile se do chladicí vody tyto nerozpustné částice dostanou, usazují se a na povrchu vytváří vrstvu usazenin neboli znečištění.

Důležité je nezaměňovat znečištění ze vzduchu s vápenatými úsadami. Oba typy znečištění sice tvoří usazeniny na povrchu systému, ale podstatně se liší a každý typ vyžaduje ošetření jiným přípravkem na úpravu vody.

Nánosy naplavenin ze vzduchu se nerozpouští a tvoří kal, který nakonec chladicí systém ucpe, což podporuje mikrobiologické znečištění. Vodní kámen se oproti tomu tvoří za přítomnosti iontů vápníku ve vodě s obsahem uhličitanů. Na potrubích pak dochází k tvorbě krystalů, které se neustále zvětšují, dokud je někdo neodstraní a vodu neošetří. Krystalické nánosy na trubkách však mezitím snižují produktivitu věží a zvyšují provozní náklady.

Odpařovací kondenzátory zasahuje podobný problém, ale s odlišnými následky. Pokud by se do zdroje chladicí vody s kontaminanty dostaly i desulfurikační bakterie, chladicí systém by to zasáhlo velmi rychle. Bakterie ve vodě skrápějící železná potrubí by se okamžitě přichytili na povrch trubek a začaly formovat sulfátové usazeniny, které urychlují korozi. Systém by pak brzy podlehl mikrobiální korozi a přestal fungovat.

Neexistuje však žádné tajemství nebo kouzlo, jak při úpravě vody zabránit usazování škodlivých nečistot. Všechno je otázka chemie. Pokud ale víte, jaký systém chlazení používáte a jaké vám hrozí problémy, máte zpola vyhráno, protože jedině tak můžete správně nadávkovat ošetřující přípravky jako inhibitory růstu a biocidy.

Právě tehdy se vám vyplatí spolupracovat s firmou jako NCH. Nejen, že řešení úpravy vody vždy připravujeme na míru konkrétnímu systému u každého zákazníka, jsme navíc vždy k dispozici při pravidelných kontrolách a údržbě. Díky vzorkování a testům vody v chladicích systémech dokážeme předpovídat budoucí problémy a rovnou jim předcházet.

Udržování čistoty a správné funkce chladicích věží si vyžaduje neustálou ostražitost a dohled. Zní to možná jako nepříjemná povinnost, ale sami zjistíte, že prevence je mnohem snazší řešení než odstávky provozu a obrovské náklady vzniklé zanedbanou úpravou vody.