IBM, stěrače a legionářská nemoc

Jsme si jistí, že o bakterii Legionella víte vše. Fakta o ní jsou všem dobře známá. Pravděpodobně víte, že může zničit pásky používané v IT systémech pro úschovu dat. Určitě víte, že se můžete nakazit z vody čelního ostřikovače vašeho automobilu. Zajisté jste plně obeznámeni s osvědčenými postupy, jak před Legionellou ochránit svou budovu. V případě, že nemůžete odpovědět na některý z těchto výroků kladně, inovační platforma Water Treatment společnosti NCH pro vás oddělí mýtus od pravdy.

Poté, co bylo v roce 1976 vědci prokázáno, že bakterie Legionella je přítomna ve většině stojatých vod, vyvinula vědecká komunita baktericidy pro ošetření takto zasažené vody.

Nicméně, na počátku osmdesátých let minulého století došlo k masovému selhání páskových jednotek vyráběných společností IBM, které způsobilo problém v celých Spojených státech amerických. Zpočátku nemohla firma na těchto jednotkách najít žádnou chybu, a proto sestavila vyšetřovací tým.

To, co zjistili, je všechny překvapilo. Všechny z postižených jednotek byly umístěny v blízkosti ventilace. Biocidy používané k vyřešení problémů s Legionellou obsahovaly nepatrné množství cínu, který se usazoval na hlavách postižených jednotek a zapříčinil jejich selhání.

A tak je, v jistém smyslu, Legionella první lidskou nemocí, která ovlivňuje stroje stejně tak jako lidi!

Největší dopad má však Legionella na člověka. Její symptomy, podobné pneumonii, mohou mít fatální následky zejména v případě, pokud má adekvátní podmínky ke svému vývoji.

Je překvapující, že vzhledem k tomu, jak snadná je prevence, hrozba Legionelly stále narůstá a její výskyt ve Velké Británii a v celém světě je stále častější. Bohužel je těžké přesně zdokumentovat její četnost, protože mnoho případů nemoci je chybně vedeno jako zápal plic, nebo nejsou zdokumentovány vůbec.

Příčiny legionářské nemoci

Legionářská nemoc je způsobována velmi rozšířenou bakterií Legionella, která se nachází v rybniční, říční a jezerní vodě. Největším nebezpečím pro lidi jsou však účelové vodní systémy. Ano, podle zprávy European Journal of Epidemiology z roku 2010, patří k těmto systémům i nádrž ostřikovačů vašeho vozu. Samozřejmě je tento fakt pro vysílání zpráv zajímavý, ale ve skutečnosti znamená Legionella mnohem větší nebezpečí pro rozsáhlejší vodní systémy.

Problémy vznikají ve stagnující vodě při teplotě 20-45 °C, která umožňuje bakteriím růst a rozvíjet se. V případě, že se poté voda přemění na sprej nebo aerosol, může se stát nebezpečnou.

Lidé, kteří se nakazili legionářskou nemocí, s ní přišli do kontaktu prostřednictvím malých kapiček kontaminované vody suspendovaných ve vzduchu, které vdechli. I u méně závažných případů mohou být symptomy nemoci velmi nepříjemné; vysoké teploty až 38 °C nebo vyšší, bolesti svalů, zmatenost, únava, zimnice a pravidelné bolesti hlavy.

Nicméně, vzhledem k přísným předpisům ve Velké Británii a vysoké úrovni informovanosti o legionářské nemoci oproti zbytku Evropy, mají ostrované procento úmrtnosti nakažených legionářskou nemocí pouze 10%.

V letech 2011 až 2013, zemřelo na legionářskou nemoc ve Velké Británii 84 osob. Z tohoto počtu se 33% nakazilo za hranicemi své země.

Prevence legionářské nemoci

Systémy, které představují největší rizika, jsou systémy, které obsahují velké zásobníky relativně stagnující nebo stojaté vody, včetně teplých a studených vodních systémů, zvlhčovačů, odpařovacích chladicích systémů, a jmenovitě zejména chladicí věže, lázně a vířivky.

Stejně jako tyto systémy, firmy s nouzovými sprchami, okrasnými fontánami, zvlhčovači, hybridními chladiči, pasterizátory nebo pračkami vzduchu by měly také dbát na ochranu před Legionellou.

Ve snaze minimalizovat riziko nákazy legionářskou nemocí je nezbytné, aby byly všechny vodní systémy pravidelně kontrolovány a byly dodržovány zdravotní a bezpečnostní předpisy dané země. Nicméně společnost NCH doporučuje pro minimalizaci rizika dodržovat kodex osvědčených postupů z Velké Británie.

Aby majitelé budovy nebo zařízení zajistili, že voda v nádržích nebude podporovat růst bakterií, musí držet vodu při teplotách pod 20 °C, kdy zůstává bakterie v klidovém stavu, nebo nad 60°C, ve které bakterie nepřežívají.

Podobně by měli i pracovníci závodů a technické údržby udržovat vodu čistou bez nečistot, včetně organických látek, kalů, úsad a biofilmů.

Pravidelné kontrolní odběry by měly být prováděny jako součást pravidelné údržby, aby bylo zajištěno, že voda není kontaminovaná a má správnou teplotu.

Také byste se měli zabývat řízením bezpečnosti práce, která stanoví rámec pro prevenci zdravotních problémů a bezpečnosti na pracovišti. Stejně tak nabízí směrnice Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (COSHH) strukturu speciálně pro prevenci Legionelly, včetně návrhu opatření, která je nutné přijmout v případě zasažení vody nákazou.

Dle vzoru z Velké Británie by měla být dodržována tato nařízení: Notification of Cooling Towers and Evaporative Condensers Regulations 1992 a Control of Legionella Bacteria in water systems: Approved Code of Practice and Guidance L8, 4. vydání.

Nejlepší způsob je obrátit se na odborníka a nechat ho provést posouzení rizik Legionelly a doporučit program chemického a preventivního ošetření, včetně sledování, kontrol a pravidelných analýz.

Měli byste mít na paměti, že změny ve 4. vydání předpisů Control of Legionella Bacteria in water systems byly poměrně významné. Jako vlastník budovy musíte neustále aktualizovat posouzení svých rizik včetně grafických diagramů v případě vnitřních systémů i chladících věží.

V případě chladicích věží musí být měřeny v pravidelných intervalech nové chemické parametry a brány v úvahu pro výpočet potenciálu znečištění, úsad a koroze.

V případě odpařovacích chladicích systémů by měly být měřené parametry, ve spojení s pravidelnými kontrolami, použity k posuzování čistoty věže a systému jako celku a jsou určujícím ukazatelem pro stanovení frekvence čištění a dezinfekce systému jako celku. To je velmi odlišné od dřívějších předpisů, stejně jako třetí vydání, které doporučuje čištění každých šest měsíců.

Výpadek IBM datových systémů je skvělým příkladem toho, jak dodržování osvědčených postupů v podobě směrnic a předpisů může pomoci minimalizovat problémy napříč celým systémem. V důsledku toho doporučuje NCH dodržovat ty nejpřísnější regulační požadavky, kterými jsou v tomto případě předpisy ve Velké Británii. Pokud tak učiníte, zjistíte, že nakonec budete vědět vše, co je možné znát o bakterii Legionella, nebo alespoň vše, co potřebujete vědět, abyste mohli bezpečně provozovat a spravovat své zařízení.