Prevence problémů v chladném počasí

Blíží se zima a na teploty pod bodem mrazu je nutné připravit mimo jiné i chladicí věže. Mohou totiž fungovat bez problémů i za extrémního chladu, pokud předem podniknete vhodná opatření a dodržujete správné postupy. Pro provoz každé firmy je zamrzlá chladicí věž ránou pod pás, a to nejen z hlediska vzniklých nákladů. Nečekejte proto a začněte se na zimu připravovat.

Problémy chladicích věží v zimním období

Jako na každé venkovní struktuře se i na chladicích věžích může v zimě tvořit vrstva ledu, jeho tvorbu navíc podporuje samotný princip chlazení, které v zařízení probíhá.

Je důležité zjistit, kde přesně se led na chladicí věži tvoří. Ledovka u přívodu vzduchu a na ventilátorech může způsobit závažné poruchy a narušit provoz, zatímco zledovatělé venkovní stěny věže tak naléhavý problém být nemusí.

Ventilátory chladicích věží jsou citlivé zařízení a jakákoliv překážka zhoršuje jejich provozuschopnost. Vzniklá vrstva ledu na ventilaci tudíž může vést k jejímu poškození a ztrátě funkce. Voda se při zmrznutí rozpíná a led může svou vahou a objemem větráky deformovat. I po roztátí ledu pak ventilátory se pak účinnost větrání značně snižuje. Když větráky zamrznou úplně, rychle klesá efektivita provozu celé chladicí věže, a pokud problém neřešíte, může dojít až k odstávce provozu.

Ledová pokrývka vnějších stěn věží nemusí představovat akutní riziko, ale přesto není radno ji ignorovat. Celková vrstva namrzlého ledu přidává věži na hmotnosti, zvyšuje tlak na podpůrnou strukturu budovy a může se prodražit. Led také může z chladicích věží odpadávat a spadlé kusy mohou poškodit vybavení budovy a ohrozit také zaměstnance, kteří jdou zrovna kolem.

Ať se led tvoří kdekoliv, je vhodné situaci předcházet a zavést opatření, která zamezí namrznutí věží.

Provoz chladicích věží v zimě

K úspěšnému provozu chladicí věže v zimním období vede řada různých cest. Záleží především na lokalitě, typu provozu a dalších specifik konkrétní stavby. Přesto je však několik společných prvků, díky kterým bude chlazení v zimě fungovat spolehlivěji.

  • Provádějte pravidelné prohlídky – Celoročně kontrolujte provozní podmínky v chladicích věžích. Klesnou-li teploty pod bod mrazu, stav věží kontrolujte častěji, ať odhalíte místa, kde se začíná tvořit led, a jeho vzniku můžete předejít.
  • Problémy řešte proaktivně – Nečekejte, než začne mrznout, s protokolem pro zimní sezónu můžete začít už dřív. Je mnohem snazší (a levnější!) předcházet vzniku námrazy, než se popasovat s již vzniklou vrstvou ledu.
  • Udržujte tepelnou zátěž – Během chladného počasí neustále udržujte tepelný výkon věže, předejdete tak tvorbě námrazy.
  • Udržujte míru průtoku – Nízký průtok vody přispívá ke vzniku ledové krusty na chladicí věži. Udržujte proto průtok vyšší, než je doporučené minimum.
  • Kontrolujte proudění vzduchu – Udržujte proudění vzduchu v jednotlivých jednotkách na stejné hodnotě, výrazné rozdíly totiž přispívají ke vzniku lokalizovaných ložisek námrazy.
  • Led neodstraňujte manuálně – Vrstvy ledu na chladicích věžích nechte roztát, mechanickým odstraněním byste mohli zařízení poškodit. Padající bloky ledu navíc v provozu představují velké bezpečnostní riziko.
  • Držte se doporučení výrobce – Řiďte se doporučeným postupem dodavatele chladicího zařízení pro provoz v zimním období, budou totiž zohledňovat faktory specifické pro konkrétní chladicí věže.

Nízké teploty představují pro provoz chladicích věží značné riziko, které ale můžete pomocí vhodných preventivních opatření výrazně snížit. Chem-Aqua je předním globálním dodavatelem řešení pro kotelní, chladicí a další vodní systémy, víme proto, jak udržet vaši firmu v chodu za jakýchkoliv okolností – i když zrovna venku mrzne, až praští.

Další informace o službách Chem-Aqua najdete zde.

1. https://www.linkedin.com/pulse/how-control-ice-formation-cooling-tower-during-freezing-jeroen-bouten/

2. https://www.slideshare.net/SaraHenning/the-12-rules-for-operating-your-cooling-tower-in-winter