Precizní sledování pro neustálou kontrolu nad stavem systému

Vodní kámen a koroze v chladicích věžích snižují efektivitu výměny tepla a vedou k nečekaným poruchám. Ačkoliv do vody přidáváte inhibitory koroze a vápenatých úsad, abyste těmto problémům předcházeli, udržovat ošetření vody na správné úrovni pro optimální výkon systému za nízkých nákladů bývá náročné. Pojďme se proto podívat na přesnější a bezpečnější způsob kontroly hladiny inhibitorů ve vodě.

Tradiční dávkování inhibitorů koroze a vodního kamene

Přípravky zpomalující vznik koroze a vápenatých úsad se obvykle přidávají do vody v chladicí věži přímo úměrně množství doplňovací vody. Pokud ale v doplňovací vodě dochází ke kolísání vodivosti, čerpadlo není v optimálním stavu nebo pokud používáte více zdrojů vody, hladinu inhibitorů se vám často nepodaří udržet na správné úrovni. Při tradiční metodě dávkování přípravků nad systémem můžete lehko ztratit kontrolu. Někdy přidáte inhibitorů málo, což způsobí vznik koroze a vodního kamene, které následně sníží výkonnost systému. Jindy zas můžete přípravku přidat až moc, což vás zbytečně stojí víc peněz, než je potřeba.

Fluorescenční stopování produktů v systému

Dnes se proto již používají dávkovací a monitorovací systémy založené na fluorescenčních stopovacích inhibitorech, které vám umožní přesné monitorování hladiny látek i v případě, že se musíte vejít do striktně stanovených limitů. Tyto inhibitory koroze/vodního kamene obsahuje precizně odměřené množství speciálního fluorescenčního barviva PTSA (sodná sůl 1, 3, 6, 8 pyrenetetrasulfonové kyseliny), jehož hladinu v systému přesně změříte fluorometrem nainstalovaným v obtokovém potrubí chladicího systému.

Technologie aquaDART™ divize Chem-Aqua

Technologie aquaDART umožňuje rychlé a precizní měření koncentrace produktů na bázi PTSA. Senzory systému v reálném čase přesně měří klíčové parametry pro kontrolu přítomnosti vodního kamene a koroze v chladicí vodě. Hladinu PTSA můžete nepřetržitě monitorovat a přizpůsobit na základě výsledků dávkování inhibitorů cílové hodnotě s přesností na 1-2 % (v porovnání s přesností s odchylkou min. 10-20 % u běžného dávkování).

Ve spojení s ovladačem připojeným k internetu tak můžete pomocí stopovače nepřetržitě sledovat a zaznamenávat hladinu inhibitoru v chladicí věži, a při vychýlení hodnot z normy vám ovladač odešle varování e-mailem. Značně se tak snižuje doba odhalení závažného problému napájení chemických látek, jako když přestane nasávat automatické čerpadlo nebo dochází voda v zásobní nádrži. Také můžete monitorovat koncentraci inhibitoru v reálném čase a zaznamenávat si hodnoty, stejně jako se měří jiné hlavní kontrolní parametry jako vodivost, pH, ORP a spotřeba vody. Podle získaných dat poté můžete za provozu upravovat program úpravy vody podle toho, jak se mění aktuální požadavky chladicího systému. Díky systému aquaDART tak nejen získáte přehled o účinnosti programu úpravy vody, snáz také splníte zákonem dané limity stanovené pro provozní vodu.

Vylepšete systém aquaDART™ se stopovatelnými produkty HandiBloc™

Když v kombinaci s technologií aquaDART použijete také unikátní stopovatelný tuhý koncentrát HandiBloc od Chem-Aqua, spojíte precizní dávkování s výhodami pevných koncentrátů na úpravu vody: odpadají vám starosti s nebezpečnou manipulací s těžkými sudy na chemikálie a můžete se pochlubit ekologičtějším provozem firmy (eliminace přepravy sudů, produkty neobsahují těžké kovy). Vše za vás vyřeší odborný zástupce Chem-Aqua na pravidelných servisních návštěvách.


aquadart

Instalace aquaDART™ spolu se systémem tuhých koncentrátů HandiChem na úpravu vody

Je stopovací technologie to pravé pro vás?

Dávkování produktů s fluorescenční stopovací látkou nenahrazuje pravidelné servisní návštěvy pečlivého odborníka na úpravu vody. Jako u každého ošetření provozní vody je nezbytná pravidelná údržba i čištění a kalibrace sond, aby nedocházelo ke znečištění systému ani k chybám při měření. Některé typy nečistot ve vodě mohou s fluorescenčními molekulami reagovat, což se dá kompenzovat úpravou regulačního rozsahu stopovače – vyhodnotit situaci ale může jen zkušený specialista z oboru.

V neposlední řadě jsou nutné pravidelné analýzy programu úpravy vody, bez nichž nikdy nedosáhnete optimální účinnosti ošetření chladicích věží.

Pokud vás zajímají další informace nebo chcete zdarma zjistit, jestli je automatické dávkování fluorescenčních stopovačů to pravé řešení pro váš provoz, kontaktujte nás ještě dnes.