Chladicí věže, parní kotle a recirkulační systémy s uzavřeným okruhem vyžadují pro spolehlivou a efektivní provoz účinnou chemii úpravy vody. Tradičně se používají kapalné chemikálie, protože se snadněji vyrábějí a přidávají do systémů. Ale kapaliny nejsou vždy nejvhodnější a představují bezpečnostní a ekologické problémy, které jsou často přehlíženy

Výzvy týkající se kapalné chemie

Solids Vs HandiPak

Kapalné výrobky na úpravu vody v sudech nebo nádobách jsou těžké a mohou zabírat mnoho podlahové plochy. V některých zařízeních může být obtížné dostat je tam, kde jsou potřeba, zejména pokud to vyžaduje dodávání chemikálií přes kancelářské prostory, nahoru nebo dolů po schodech nebo do úzkých prostor.

Hmotnost kapalin také zvyšuje riziko pracovních úrazů, chemické úniky, a nebezpečí potřísnění. Náklady na zranění na pracovišti nebo při úniku chemikálie mohou být značné. Náklady pro hospodářství EU v důsledku úrazů a nemocí z povolání se v roce 2017 odhadují na 476 € miliard, 3,3% HDP *. Klasifikace hmotnosti a nebezpečnosti kapalin také komplikuje dopravní logistiku s paletami potřebnými pro skladování na místě použití.

Množství odpadu z obalů a na skládkách spojené s typickým kapalným programem může být překvapivé. V závislosti na aplikaci mohou být ročně zapotřebí desítky sudů nebo nádob. Fosilní palivo potřebné na výrobu a přepravu těchto sudů vyčerpává cenné přírodní zdroje a zvyšuje emise skleníkových plynů. S prázdnými nádobami je třeba také správně zacházet při likvidaci nebo recyklaci.

Kapalné výrobky na úpravu vody se vyrábějí smícháním 3 až 7 různých surovin s konečnou formulací obsahující od 50 do 85% vody. Kapalina se skládá jednak ze surovin, z nichž mnohé jsou dostupné pouze jako kapaliny, jednak z přidané vody, která udržuje všechny chemické látky v roztoku.

Pevné chemikálie poskytují velké výhody

Voda v produktech na úpravu dodává velkou hmotnost a objem. Co když byste mohli odstranit vodu z procesu balení, přepravy a manipulace s produktem tím, že použijete tuhé koncentráty?

Odstranění vody by snížilo hmotnost produktu o 50 až 85% a umožnilo by snadnější manipulaci a použití ekologičtějších obalů namísto objemných plastových sudů nebo kbelíků. To se promítá do nižších nákladů na přepravu, lehčí logistiky přepravy a udržitelnějších dodávek. Také minimalizuje vystavení obsluhy chemikáliím, eliminuje bezpečnostní rizika a ekologické problémy spojené s manipulací a skladováním těžkých sudů s tekutinami a zjišťováním, co dělat s prázdnými nádobami. Skladování chemikálií na úpravu vody je mnohem jednodušší a snadněji se dají dostat na požadované místo ve skladu, dokonce i na těžko dostupná místa

Pevné koncentráty na úpravu vody poskytují významné výhody, ale na jejich výrobu a použití jsou nutné odborné znalosti. S více než 15 lety zkušeností s pevnými látkami je Chem-Aqua uznávaným světovým lídrem v poskytování technologie úpravy vody.

HandiChem pevné chemikálie

Systém pevných látek na úpravu vody HandiChem  byl vyvinut za účelem řešení bezpečnostních, manipulačních a environmentálních problémů spojených s používáním tekutých chemikálií v sudech.

Se systémem HandiChem jsou chemikálie na úpravu vody dodávané jako pevné koncentráty ve snadno skladovatelných blocích nebo lahvích, protože se na přípravu chemického roztoku na místě namísto přepravy vody používají rozpouštěcí dávkovače HandiFeed. Roztok se čerpá z napájecího zásobníku do systému dle potřeby stejně jako při kapalinách. Protože je roztok více zředěný, existuje menší potenciál pro rizika spojená s rozlitím a postříkáním.

Pevné látky HandiPak obsahují stejné osvědčené aktivní látky, které se používají ve vysoce výkonných tekutých programech. K dispozici je kompletní produktová řada pro chladící věže, parní kotle a systémy s uzavřeným okruhem. Inhibitory chladících věží jsou sledovány PTSA, aby zjednodušily monitorování a automatizovaly napájení pomocí našich kontrolních zařízení aquaDART SMART. Snadno použitelné, rychle se rozpouštějící tyčinky nebo tablety jsou dostupné pro aplikace, které nevyžadují dávkované chemikálie.

Jako globální lídr v oblasti úpravy vody byla Chem-Aqua průkopníkem v aplikaci technologie úpravy vody v pevné formě. Uvědomujeme si, že tekuté programy nejsou vždy nejvhodnější pro každé zařízení nebo aplikaci a že pevná technologie je důležitou součástí našeho celkového přístupu k úpravě vody.

Pokud se chcete dozvědět více informací o systému na úpravu vody HandiChem, kontaktujte Chem-Aqua ještě dnes!

Ultra B and Ultra M

* EU-OSHA, Odhad nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání z pěti zemí, 2019