Umění úpravy vody

Byli jste někdy v cirkuse a viděli provazochodce na laně? Tato ukázka dokonalé rovnováhy a ladnosti v mnohých budí údiv, ale pro někoho, kdo pracuje v oblasti úpravy vody, je to jen ztvárnění jejich práce ve fyzické podobě! Dr. Simona Vasilescu z platformy inovací ve společnosti NCH, globálním dodavateli řešení v oblasti vody, energie a údržby, vysvětluje, jak probíhá cirkusové představení v chemických laboratořích.

Efektivní systém úpravy vody spočívá v umění přesnosti, dbaní na každý detail a perfektní znalosti oboru. Většině lidí, kteří s těmito postupy nepřijdou přímo do styku, se možná zdá, že vylít do vody ve chladicím systému nějaký roztok není nic složitého. Celkový proces je ale plně závislý na přesnosti dávkování a znalosti konkrétní vody používané v daném systému. Nedostatečné dávkování snadno vyústí v nedostatečné ošetření vody, a z toho můžou být pořádné problémy, jako třeba rozmnožení bakterie legionella.

Prvním krokem, jak při úpravě vody udržovat balanc na napnutém provaze a nespadnout do jámy lvové neboli do spár této bakterie, je naučit se rozpoznat konkrétní problémy. Váš problém totiž nemusí být přímo Legionella, ale například přítomnost vápníku ve vodě. V takovém případě pak potřebujete roztok, který bojuje s vodním kamenem, ale třeba zpomalovač koroze by vám byl k ničemu.

A podobně, pokud technolog nadávkuje do vody roztok v poměru jedné částice na milion (ppm), když by přitom byla potřeba alespoň trojnásobná dávka, celá snaha vyjde vniveč. Ač je ale nezbytné, aby specialista určil přesné dávkování, účinná úprava vody je záležitostí celé škály dalších faktorů.

Poločas rozpadu

Například poločas rozpadu roztoku může zhatit jinak efektivní strategii úpravy vody. Koncentrace roztoku se bude postupně snižovat, zatímco se voda buď vypařuje, nebo odtéká, a proto je nutné brát v potaz konkrétní požadavky systému. Jinak sice můžete správně dávkovat, ale nepodaří se vám udržet dostatečně vysokou úroveň po dostatečně dlouhou dobu, aby biocidní látky stihly zafungovat.

V některých případech začínají biocidy plně fungovat až po mnoha hodinách. Pokud vypouštěcí mechanismus systému v praxi znamená, že poločas rozpadu biocidu o koncentraci 300 ppm je dvě hodiny, látka začne fungovat až v momentě, kdy nedosahuje ani 50 procent účinnosti.

Odborníci proti tomuto efektu můžou bojovat tak, že vypočítají poločas rozpadu produktu pomocí rovnice, do níž započítají míru vypouštění zdroje vody a podle toho nadávkují roztok. Místo toho, aby specialista proti vodnímu kameni nasadil 10 ppm inhibitoru na 300 ppm vápníku, by spíš měl použít vyšší dávku na základě konkrétního výpočtu.

Fluktuace

Svět samozřejmě není tak ideální, aby odborníci na úpravu vody vždy dokázali přesně identifikovat hrozící problém. Mohou se vyskytnout fluktuace, které zvýší hladinu kontaminantu ve vodě a ohrozí funkci používaných roztoků.

Například na ošetření vápníku o koncentraci 300 ppm stačí inhibitor vodního kamene o síle 10 ppm, ale při náhlém zvýšení kalcia ve zdrojové vodě o 5 ppm kontaminant aktivní dávku přebije. Dojít k tomu může z několika důvodů, například když se uzavře vypouštěcí ventil.

V takových případech by člověk předpokládal, že nejlepší postup bude přidat více roztoku. Dalším dávkováním se ale nebezpečně přiblížíte k hranici předávkování ošetřované vody.

V NCH jsme na překonání problémů s fluktuací vyvinuli modifikátory krystalů, které fungují zároveň s inhibitory a představují pro systém dodatečnou podporu. Pokud dojde k fluktuaci hladiny vápníku, modifikátory začnou dělat svou práci čili modifikovat molekulární strukturu samotného vápníku. Molekulám vápníku se otupí hrany, čímž ztratí schopnost přilnout ke kovovému potrubí, takže už nehrozí další nánosy vodního kamene.

Správný režim

Jakmile vyřešíte naléhavé problémy, je načase najet na pravidelný režim, díky němuž udržíte úroveň kontaminačních látek na uzdě. Dobrá strategie ošetřování vody se nezakládá jen na měsíční dávce správného roztoku, patří k ní také pravidelné odborné posudky stavu vody, na jejichž základě strategii patřičně upravíte.

Žádné dva posudky přitom nebudou úplně totožné, takže je nezbytné, aby odborníci na úpravu vody podnikům zajišťovali neustálou podporu a podíleli se o své znalosti. V NCH jsme hrdí na naše technologické know-how a všem klientům dodáváme roztoky na ošetření vody uzpůsobené přesně na míru s dlouhodobým účinkem.

Ošetřování a úprava vody ale není jen dokonalá rovnováha při chůzi po napnutém laně, závisí na ní celkový výsledek činnosti podniku. Pokud ale nezapomenete dbát na všechny důležité náležitosti, může vaše firma hrát roli principála cirkusu, udržovat ve věcech pořádek a předcházet nákladným odstávkám systému. Tak se usaďte, představení začíná!