Jak udržovat správnou hladinu

Možná jste slyšeli konspirační teorie, podle kterých nám flor v kohoutkové vodě poškozuje zdraví. Někteří lidé dokonce věří, že fluorid ovlivňuje náladu a snižuje IQ. Vzhledem k tomu, že vodovodní voda obsahuje fluorid v koncentraci pouze 1 částice na milion (ppm), přesvědčení, že by nám takové množství dokázalo uškodit, je trochu přitažené za vlasy. Zejména když si vzpomenete na případy z minulosti, kdy voda v ústí řek obsahovala olovo v koncentraci 1 000 ppm, a nikdo to ani nepocítil.

Dr. Simona Vasilescu z platformy inovací ve společnosti NCH.

Základem úpravy vody je určení správné koncentrace neboli ppm látky k dosažení požadovaného účinku, aby byl efekt dostatečný, ale ne příliš silný. Projevuje se to zejména při dávkování ve vodních chladicích systémech, kde je potřeba také zvolit tu pravou kombinaci přípravků. Správné dávkování je otázka naprosté přesnosti, ale také porozumění potřebám daného systému a kombinace používaných preparátů. Pokud látku nadávkujete špatně nebo ji zkombinujete s nevhodnou přísadou, buď se nedočkáte výsledku, nebo systém poškodíte.

Prvním krokem při určení správné dávky přípravku je identifikovat, co přesně ve vodě potřebujete ošetřit. Tím usnadníte výběr vhodného ošetřovacího prostředku. Pokud voda obsahuje vápník, pravděpodobně se chcete zbavit vodního kamene a inhibitor koroze by vám moc nepomohl. Stejně tak je však zbytečné používat inhibitor vodního kamene, když nevíte, jakou přesně dávku do vody přidat.

Samotné měření při určení správné koncentrace účinné látky ale vždycky nestačí. Ve hře jsou i další faktory jako chemický poločas rozpadu nebo fluktuace hladiny kontaminantů.

Úspěšné ošetřování vody proti vodnímu kameni funguje podobně jako přehrada. Pokud si vypůjčíme příklad s vápníkem, tak 300 ppm kalcia ve vodě představuje vodní tok, který je potřeba usměrnit inhibitorem neboli přehradou. Použijete-li inhibitor na začátku pomyslného vodního toku, možná vám 10 ppm aktivního zpomalovače vodního kamene pomůže zneutralizovat koncentraci 300 ppm vápníku ve zdrojové vodě. Pokud ale úroveň vápníku vzroste, pomyslná přehrada přeteče a neošetřený vápník vytvoří povlak na horkých plochách. Stát se to může z různých důvodů, například při uzavření vypouštěcího ventilu.

V NCH jsme vyvinuli modifikátory krystalů, které v takových situacích poskytují dodatečnou podporu systému vedle inhibitorů. Tyto modifikátory mění strukturu molekul vápníku ve vodním systému, a snižují tak jeho neblahé účinky. Molekuly kalcia po modifikaci nedokážou reagovat s povrchem kovového potrubí, takže nevytváří vodní kámen. Vrátíme-li se k metafoře s přehradou, krystalické modifikátory usměrní proud neošetřeného vápníku a zachytí ho dřív, než přehrada přeteče a vápník vytvoří povlak na horkých plochách.

Účinný a proaktivní přístup k úpravě vody je složitá záležitost náročná na přesnost. Proto je důležité, aby specialisté na úpravu vody poskytovali klientům nejen prvotřídní chemické přípravky, ale také poradenství a podporu v případě potíží. V NCH jsme na naše technologické znalosti náležitě pyšní a všem klientům vždy dodáváme řešení šitá na míru, která fungují v dlouhodobém měřítku. Můžeme navíc zaručit, že 1 ppm floru v kohoutkové vodě nám nikomu zatím IQ nesnížilo!