In article Image

S neustupující koronavirovou krizí nabývá spolupráce zaměstnanců firem a poskytovatelů ošetření vody na významu více než kdykoliv dřív. Vodní systémy jako kotle či chladicí věže jsou ze své podstaty dynamické a proměnlivé, v dnešní době tak nemusí vždy fungovat stejně konzistentně jako doposud. Výjimkou nejsou ani situace, kdy celý systém musíte okamžitě odstavit, nebo naopak bez dalšího varování okamžitě znovu uvést do provozu.

Úspěšnost programu úpravy vody může zhatit řada problémů, jako například přetečení hladiny vody v chladicí věži, porucha čerpadla, zaseknutí ventilů, špatná funkce změkčovačů vody, stojatá voda nebo nechtěný mikrobiologický růst. Situace může vyžadovat speciální postup při odstavení systému nebo jeho zpětném zprovoznění. Mezi nejdůležitější praxi ale vždycky patřilo pravidelné monitorování vody proškolenými zaměstnanci na místě – jedině tak lze odhalit případné problémy, informovat o nich poskytovatele úpravy vody a celou situaci vyřešit při servisní návštěvě.

Přímočará komunikace

O změnách v provozu systému – například uzavírkách nebo spuštění do provozu – je dobré odborníky na úpravu vody neprodleně informovat. Ideální je topné a chladicí vodní systémy udržovat v provozu se speciálním programem na ošetření vody přizpůsobeným nižšímu nebo pozastavenému provozu.

Při odstávce zařízení nebo celého systému jsou nutná zvláštní opatření, která odstavený systém chrání před výskytem problémů. Pokud například uvádíte zpět do chodu chladicí věž, vyhnete se riziku rozšíření bakterie Legionella vydezinfikováním celého systému.

Jakékoliv provozní změny je nutné zaznamenávat také do příslušného protokolu zařízení. Podle něj se totiž řídí další servisní návštěvy, dodávky chemických přípravků a další postupy na místě (např. nový režim filtrace vody, doporučené OOPP, návštěvní hodiny atd.).

Monitoring v provozu

Průběžné sledování situace na místě je nedílnou součástí každého programu úpravy vody. Při omezené možnosti návštěv ve firmách kvůli koronakrizi je to znát ještě mnohem víc. Zaměstnanci musí v provozu vést evidenci inventáře, kontrolovat správnou funkci čerpadel nebo hlídat, zda nedochází k únikům vody, a případné potíže ihned ohlásit poskytovateli ošetření vody. Systémovou vodu je nutné kontrolovat i vizuálně a její stav zaznamenávat do protokolu. Důležité je včas podchytit také výraznější ztráty vody v systému, který v takovém případě vyžaduje opětovné ošetření. Nutné je sledovat důležité parametry jako tvrdost vody, která může při neřešení stavu rychle způsobit poruchu kotle. Pokud váš poskytovatel úpravy vody nemá do provozu aktuálně přístup, měli byste se domluvit na předání vzorků vody mimo prostory společnosti k následné analýze a doporučení na míru momentálnímu stavu systému.

Zůstaňte ve spojení

Dobrá komunikace je v dnešní nelehké době zásadní. Pro efektivní ošetření vody je nezbytné udržovat všechny zúčastněné strany v obraze, a to zejména ve světle často se měnících opatření a omezení. Zvýšená odpovědnost zaměstnanců a vedení protokolů o stavu vody sice můžou dočasně znamenat více práce, ale nezapomeňte, že k řešení jakéhokoliv problému stačí jeden telefonát, e-mail či videokonference s poskytovatelem programu na úpravu vody. Díky správnému monitoringu a včasné komunikaci zůstane váš systém i nadále chráněný před všemožnými problémy – a to se aktuálně může jedině hodit.

Další informace vám rádi poskytnou naši odborní zástupci divize Chem-Aqua. Kontaktujte nás ještě dnes!

Autor textu: Jeff Lazor