V pivovarech se vždy dbalo na extrémně přísně hygienické podmínky. Denně se pečlivě monitoruje bakteriální růst v celém procesu vaření piva, protože mikrobiální růst může zkazit chuť piva, změnit jeho vzhled nebo mu propůjčit nepříjemný zápach. A to mluvíme jen o samotném produktu. Růst bakterií s sebou nese vznik biofilmu, což je prostředí, v němž přežívají a množí se mikroorganismy způsobující biologické znečištění a korozi zařízení. Dopady na provoz přitom mohou být dalekosáhlé: ztráty produkce, zvýšená spotřeba vody a energie, nárůst nákladů na výrobu, komerční image firmy atd. Náš responzivní program „Get Clean, Keep Clean“ proto pomáhá v pivovarech tyto problémy řešit.

Co je to biofilm a jaké problémy způsobuje?

Biofilm je vrstva mikroorganismů, která se tvoří na površích. V pivovarech se v biofilmu většinou skrývají prosperující kolonie bakterií, kvasinek a plísní, které vytvářejí slizký povlak, sloužící mikrobům jako odolný štít. Čím víc se biofilm rozrůstá a za přítomnosti živin prospívá, tím těžší je ho regulovat nebo se ho úplně zbavit.

Before and After images cropped
Pasteuriser section before and after Chem-Aqua’s treatment with bioeXile®

Ačkoliv alkohol má sám o sobě silné antimikrobiální vlastnosti, v pivu je jeho koncentrace příliš nízká, aby růstu mikroorganismů zabránila. Biofilmům se tím pádem daří v nádržích, na filtrech, dopravnících, v trubkách, na pasteračních zařízeních, výměnících tepla, v chladicích věžích a na stáčecích strojích – čili téměř ve všech fázích výroby piva. I tenoučká vrstva biofilmu je přitom silně izolační, takže snižuje efektivitu tepelné výměny při důležitých ohřevných a chladicích procesech. Biofilm také může zapříčinit závažnou mikrobiologickou korozi ve výrobních strojích, a výrazně tak prodloužit dobu nutnou k jejich čištění i jeho frekvenci. Kromě zvýšených provozních nákladů tyto problémy navíc můžou zasáhnout i další procesy v celém provozu pivovaru.

Jak biofilm v pivovarech řešit?

Regulace biofilmu vyžaduje proaktivní přístup, jakým je náš program „Get Clean, Keep Clean“ s kroky jako:

Get clean keep clean

  • Inspekce a detekce: Hloubkové zmapování provozu s cílem odhalit přítomnost biofilmu a jeho hustotu v celém pivovaru.
  • Odstranění, čištění a dezinfekce: Za použití různých fyzikálních (drhnutí, postřik, filtrace) a chemických (biocidy, biodispergátory, žíraviny) ošetření
  • Údržba a prevence: Rutinní specializované kroky údržby pro prevenci dalšího růstu biofilmu.

Biofilm dokážete úspěšně řešit pouze díky odborným znalostem a zkušenostem. V Chem-Aqua dobře známe proces výroby piva a problémy s ním spojené. Náš program Get Clean, Keep Clean™  je komplexní balíček speciálních produktů, zařízení a expertízy, jejichž kombinací dokážeme vyřešit problémy ve vodních systémech. Naše patentované řešení bioeXile® ve spojení s oceněným monitoringem biofilmu bioDART® přináší nejmodernější technologii pro čištění vodních systémů a jejich dlouhodobé udržení v čistotě. Další informace o našich biologických inovacích najdete tady:

https://www.ncheurope.com/cz/solutions/chem-aqua/bio-inovace-od-chem-aquakontaktujte Chem-Aqua ještě dnes!