Poznejte svého nepřítele!

Věděli jste, že 200tunová chladicí věž může akumulovat více než 275 kg suspendovaných látek v průběhu jediného roku? Opomíjení postupného zatěžování chladicího systému v důsledku bakteriálního růstu a usazování slizu způsobuje jeho náchylnost ke korozi a zanášení, a vzhledem k provozu výrobního závodu pak nestojí za to podstupovat takové riziko. Znáte však tohoto nepřítele dostatečně dobře tak, abyste byli schopni mikrobiální růst efektivně udržet v přijatelných mezích?

Simona Vasilescu z platformy inovací v oboru úpravy vody ve společnosti NCH Europe, globálním dodavateli řešení v oblasti vody, energie a údržby, uvádí následující skutečnosti.

Zahnívající voda v systémech chladicích věží a uzavřených systémech chladicí vody představuje ideální podmínky pro vznik mikrobiálního růstu, což může ve vašem chladicím systému vést k problémům s vysokými náklady na jejich odstranění, tedy problémům, jako jsou akumulace slizu, problémy s cirkulací nebo dokonce i koroze. Tyto problémy mohou vést k tomu, že se daný chladicí systém stane v nejlepším případě neúčinným a v nejhorším případě bude zcela vyřazen z provozu. Vzniklé prostoje a možná ztráta příjmů činí z úpravy vody ve vašem chladicím systému životně důležitou záležitost, a v současnosti existuje mnoho způsobů, jak tuto úpravu provádět. Chemická úprava, pokud je provedena řádným způsobem, může pro váš konkrétní systém představovat řešení na míru.

Programy chemické úpravy

Použití chemických látek představuje ideální způsob, jak zvládnout několik klíčových problémů:-
Vznik tvrdých úsad - Hlavní znečišťující složkou vytvářející tvrdé úsady, která se běžně vyskytuje v chladicí vodě, je uhličitan vápenatý.

Koroze - dalším problémem je ochrana proti korozi, protože cirkulační voda často obsahuje chemické nečistoty způsobující korozi, k níž může docházet v důsledku vysokého obsahu kyslíku, oxidu uhličitého, nízkého pH nebo vzájemného kontaktu různých kovů uvnitř systému.

Mikrobiologie - Opatření k omezení biologického růstu rovněž přináší problémy, protože řasy nebo zelený mech a sliz, vytvořené z želatinového organického materiálu, mohou způsobit ztrátu funkčnosti.

Tvorba pěny - I když se nejedná o častý problém, je pěnění způsobeno kontaminací cirkulační vody a může být příčinou provozních potíží, jako je např. rozlévání. Pro účely zklidnění procesní vody se používají chemické přísady proti pěnění.

Buďte přesní

Skutečně univerzální řešení chemické úpravy bohužel neexistuje. Při tom všem, co je třeba vzít v úvahu, je pro specifické požadavky vašeho systému důležité zajistit co nejlepší ošetření biocidem. Na zakázku navržené řešení úpravy vody od společnosti Chem-Aqua může představovat významné snížení nákladů na energie, vodu a údržbu při současném zajištění bezpečného a spolehlivého provozu.

Servisní technici společnosti Chem-Aqua provádějí analýzu vzorků odebraných ze všech chladicích systémů, jejichž ošetření tato společnost zajišťuje, tak aby se u každého systému stanovily přesné ukazatele a navrhla se optimální dávka biocidů. Přesný způsob určení hrozících problémů, na základě stanovení pH, poločasu rozkladu a organického zatížení systému, vyjadřuje to, že společnost Chem-Aqua je schopna konkrétní úpravu přizpůsobit na míru tak, aby se zaměřila na vyřešení specifických problémů.

Jako příklad může posloužit ocelářský průmysl, kde se voda používá k ochlazování tavené oceli a kde běžně dochází ke kontaminaci chladicí vody struskou a olejem. Za této situace se mohou typické oxidační biocidy, např. chlornan sodný (chlor), projevit jako neúčinné a jako vhodnější se zde může jevit oxid chloričitý. Testování provedené v průběhu průzkumné fáze může tuto skutečnost odhalit ještě před započetím samotné úpravy vody.

Oxidační přípravky od společnosti Chem-Aqua, dostupné ve formě tekutin, tuhých past, tablet, prášků a granulí, jsou dávkovány vhodnými způsoby tak, aby se zajistila jejich úplná dispergace v celém systému, a jejich úroveň je kontinuálně monitorována. Díky úpravě řešené na míru může dojít k prodloužení životnosti systému vodního chlazení, a pochopitelně i životnosti celého závodu, a ke snížení provozních nákladů.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda budete potřebovat ošetření vašeho chladicího systému pomocí tohoto cíleného způsobu, stojí za připomenutí, že přítomnost pouhých 0,127 mm mikrobiologického nánosu v 1000tunovém chladicím zařízení může způsobit zvýšení ročních nákladů na elektřinu o 30 000 liber! Tato cena odpovídající 275 kg suspendovaných látek, které můžete za jeden rok zachytit, vám neumožní dlouho se rozmýšlet.