A long exposure of a city

Nový koronavirus se i nadále šíří po celém světě, čehož následkem dochází k nečekaným uzavíráním nebo omezením provozu v budovách jako univerzitní kampusy a sály, hotely a ubytovací zařízení, nákupní centra, kanceláře a mnohé další prostory.

Ve vodních systémech budov, jejichž potrubími běžně protékají stovky až tisíce litrů vody, tak mnohdy voda pouze stojí, a to na blíže neurčenou dobu, která se může protáhnout až na několik měsíců.

Stojatá voda s sebou přináší vážné problémy a může vést ke dlouhodobým škodám na budově a snižovat její hodnotu. Tyto potíže se navíc ve chvíli, kdy se budova opět zprovozní, už jen obtížně napravují.

Jaké problémy tedy stojatá voda způsobuje a jak s nimi mohou správci budov bojovat?

Nízký průtok a stagnace ve vodních systémech vede k vyčerpání dezinfekčních přípravků na ošetření vody a ohřívání vody na okolní teplotu.
Vznikají tak ideální podmínky pro růst biofilmů. Ty se mohou vytvářet v teplovodních i studenovodních systémech uvnitř zásobních nádrží, potrubí, ohřívačů vody, na sprchových hlavicích a kohoutcích, ve výrobnících ledu, bazénech a vířivkách, fontánách nebo třeba ve chladicích věžích.

Biofilm je společenství bakterií přichycených na povrchu, které přímo způsobují závažnou korozi, biologické znečištění a jsou živnou půdou pro množení bakterií Legionella a dalších patogenů. Jakmile biofilm vznikne, je velmi obtížné ho z vodního systému odstranit i vysokými dávkami dezinfekčních přípravků.

V každé budově panují specifické podmínky, existují však univerzální praktické kroky, jak při uzavírce budovy postupovat, abyste snížili riziko poškození vodního systému a růstu patogenních bakterií ve vodě:
• Nevypínejte v budově klimatizaci – udržíte tak optimální teplotu a vlhkost prostor.
• Z chladicích věží, chladičů, výměníků tepla a přidruženého potrubí vypusťte veškerou vodu, pokud není nutná k provozu klimatizace. Pokud v těchto prvcích necháte stojatou vodu, systému hrozí závažná koroze, biologické znečištění a množení bakterie Legionella.
• Pokud chladicí věž nemůžete kvůli provozu klimatizace vypustit, je nutné se řídit specifickým postupem ošetření vody přizpůsobeným nižšímu vytížení systému. Kontrola mikrobiologického růstu je za těchto podmínek rovněž ztížená, ale v žádném případě ošetřování vody nepřerušujte, je-li chladicí věž stále v provozu.
• Vypusťte vodu z dekoračních fontán, vířivek a bazénů, pokud neplánujete využít schváleného speciálního ošetřování a monitoringu stavu těchto prvků při uzavírce. Ze špatně ošetřené vody se může snadno rozvinout nákaza legionářskou nemocí, která je v nejhorších případech smrtelná.
• Odpojte přívod vody z výrobníků ledu, automatů na kávu a kávovarů, fontán na vodu a podobných zařízení. Před opětovným uvedením do provozu vydezinfikujte přívodní trubice zařízení a nainstalujte nové filtry.
• Ohřívače vody nastavte na doporučenou teplotu (ideálně min. 50°C).
• Sprchy, kohoutky a další vývody teplé i studené vody minimálně jednou týdně proplachujte. Každé proplachování zaznamenejte do protokolu. Pravidelným proplachováním se můžete vyhnout dezinfikování celého systému na pitnou vodu, až budovu znovu otevřete.
• Pravidelně monitorujte hladinu chlóru ve vodě na přívodu vody a v několika dalších lokalitách v celé budově – zjistíte tak, jestli proplachováním dosahujete adekvátních účinků. Hladinu chlóru lze testovat pomocí jednoduchých testovacích sad.
• Před opětovným zprovozněním otevřených odpařovacích chladicích systémů / chladicích věží je nutné celkové vyčištění / dezinfekce.

Pokud se správa budovy řídí plánem pro řízení rizik rozšíření bakterie Legionella, mnoho výše zmíněných kroků najdete již v tomto plánu. Pokud nic takového nemáte, doporučujeme, abyste při uzavírce budovy s vodním systémem konzultovali situaci s odborníkem na úpravu vody, který vám poradí, jak snížit rizika potenciálních problémů a jak postupovat před opětovným otevřením prostor.

Další informace o problémech souvisejících se stojatou vodou nebo jiných potížích při úpravě vody vám rádi poskytnou naši zástupci divize Chem-Aqua. Obraťte se na nás pro okamžitou asistenci při ošetření vody.

Nevypínejte v budově klimatizaci – udržíte tak optimální teplotu a vlhkost prostor.