POLİTİKA BEYANI

Modern kölelik bir suçtur ve temel insan haklarının ihlalidir. Örneğin kölelik, esaret, zorla ve zorunlu kılınmış işçilik ve insan kaçakçılığı gibi bunun birden çok biçimi vardır ve bunların hepsinin ortak yönü, kişilerin üzerinden kişisel ve ticari kazanç sağlamak amacıyla, onları sömürerek, bir insanın başka bir insanın özgürlüğünü kısıtlamasıdır. NCH Corporation ve NCH’nin şubeleri (birlikte olarak “NCH”, “biz” veya “bizim”) modern köleliğe karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahiptir ve bizler tüm iş faaliyetlerimiz ve ilişkilerimizde etik olarak ve bir bütünlük içerisinde işlerimizi yürütmekteyiz ve kendi işlerimizde veya tedarik zincirlerimizden herhangi birinde veya herhangi bir yerde modern köleliğin gerçekleşmediğini temin etmek amacıyla etkili sistemler ve kontrollerin uygulanması ve yürütülmesi için kendimizi adadık.

NCH aynı zamanda, Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası 2015 kapsamında kamuoyuna yaptığımız açıklamalarımızla tutarlı olmak adına kendi işlerimizin şeffaf olduğunu temin etmektedir ve tüm tedarik zincirlerimizde modern kölelikle mücadele etme yaklaşımımızı ortaya koymaktadır. Tüm yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımızdan da aynı yüksek standartları beklemekteyiz ve iş yapma süreçlerimizin bir parçası olarak da, ister yetişkin olsunlar ister çocuk, kendi rızası dışında zorla çalıştırılma veya köle olarak çalıştırılma, kaçak işçi olarak zorla çalıştırılmaya karşı spesifik yasakları anlaşmalarımızda da yansıtmaktayız ve tedarikçilerimizin de kendi tedarikçilerinden aynı yüksek standartları istemesini talep etmekteyiz.

Bu politika bizim için veya tüm seviyelerdeki çalışanlar, direktörler, memurlar, taşeron işçileri, ikinci çalışanlar, gönüllüler, stajyerler, acenteler, yükleniciler, harici danışmanlar, üçüncü taraf temsilciler ve iş ortakları dahil olmak üzere bizim adımıza çalışan tüm kişiler için geçerlidir.

Bu politika çalışan sözleşmeleri veya çalışanlarla ilgili olarak uygulanmamaktadır ve zaman zaman bu politika üzerinde düzenlemeler yapmamız söz konusudur.

POLİTİKADAN SORUMLU OLANLAR

Yönetim kurulu yasal ve etik yükümlülüklerimizle ve kurulun kontrolü altında olan herkesle bu politikanın uyumlu olduğunu temin etmekten sorumludur

NCH Hukuk takımı ve Tedarik zincirinin başkanları, bu politikanın yürütülmesi, kullanımının gözlemlenmesi, etkisi, politikayla ilgili soruların cevaplanması, dahili kontrol sistemlerinin denetlenmesi ve modern kölelikle baş etme konusunda etkili prosedürlerin uygulanmasına ilişkin olan günlük ve birincil sorumluluğa sahiptirler.

Her seviyedeki yöneticiler, kendilerine rapor verenlerin bu politikaya uyduğunu, anladığını ve bu politikayla ilgili ve tedarik zincirlerindeki modern kölelik konusunda yeterli seviyede eğitildiklerini ve temin etmekle sorumludur.

Bu politika ile ilgili yorum yapabilir ve politikanın geliştirilmesi için önerilerde bulunabilirsiniz.

Yorumlar, öneriler ve sorularınıza her zaman açığız ve fikirlerinizi compliance@nch.com adresine iletebilirsiniz.

POLİTİKAYA UYULMASI

Bu politikayı okuduğunuzu, anladığınızı ve bu politikaya uyduğunuzu temin etmelisiniz.

Şirketimizin veya tedarik zincirimizin herhangi bir kesiminde sürdürülmekte olan modern köleliğin bildirilmesi, tespit edilmesi ve önlenmesi kontrolümüz altındadır ve tüm çalışanlarımızın da sorumluluğudur. Bu politikanın ihlal edilmesine neden olabilecek her türlü faaliyetten kaçınmalısınız.

Bu politika ile ilgili herhangi bir çatışma olabileceğini veya olduğunu düşünüyorsanız derhal üst yöneticiniz, kilit çalışma temsilciniz veya gizli yardım hattımızla 001-888-471-4033 temasa geçmelisiniz.

İşyerinizin veya tedarik zincirinizin veya herhangi bir tedarikçinin herhangi bir yerinde modern kölelik yürütüldüğünü düşünüyorsanız endişenizi derhal bildirmenizi istiyoruz.

Bu politikanın ihlal edildiğini veya ihlal edilme olasılığı olduğunu düşünüyorsanız e-posta ile compliance@nch.com global uyumluluk yetkilisine bilgi verebilir, veya “Whistleblowing” (Muhbirlik) politikamıza uygun şekilde rapor edebilirsiniz.

İşçilerin genel anlamda gördükleri muamele veya çalışma koşulları nedeniyle modern köleliğin bir biçimine maruz kaldıklarını düşünüyorsanız ama herhangi bir tedarikçi zincirinde ihlal olup olmadığından tam olarak emin değilseniz, gizli yardım hattımızı arayabilirsiniz veya global uyumluluk yetkisine e-posta gönderebilirsiniz.

Kölelik olduğu hususunda yanlış düşünmüş olsalar dahi bu politika altında gerçek ve iyi niyetli olan tüm endişelerin açıkça dile getirilmesini ve endişeleri dile getirenleri destekliyoruz. İşyerinde veya tedarik zincirlerinin herhangi birinde modern kölelik olduğunu düşünen ve iyi niyetle bunu bildiren hiç kimsenin kötü muamele görmediğini temin etmekteyiz. Kötü muamele, işten atılma, disiplin cezası, tehdit veya bu endişenin dile getirilmesi ile bağlantılı olarak görülen her türlü istenmeyen muameledir. Kendiniz bu şekilde muamele edildiğinizi düşünüyorsanız İnsan Kaynakları birimine veya global uyumluluk yetkisine derhal bilgi vermelisiniz. Soruna çözüm bulunmamışsa, ve siz de bir çalışansanız, ilgili ülkenin şikayet sistemini kullanarak resmi mercilere başvurabilirsiniz.

BU POLİTİKANIN İLETİLMESİ VE FARKINDALIĞIN YARATILMASI

Bu politikayla ilgili eğitim, tedarik zincirlerinde karşılaşılan modern kölelik riski bizimle çalışan her bir bireyin oryantasyon sürecinin bir parçasını oluşturmaktadır ve gerektikçe düzenli eğitim sağlanacaktır.

Bizim işyerimizde ve tedarik zincirlerimizde, modern köleliğe olan sıfır tolerans yaklaşımımız tüm tedarikçilere, yüklenicilere ve iş ortaklarına, bu kişilerle olan işlerimizin başlangıcında iletilmelidir ve sonrasında da bu yaklaşımımız dile getirilmeli ve desteklenmelidir.

BU POLİTİKANIN İHLAL EDİLMESİ

Bu politikayı ihlal eden herhangi bir çalışan disiplin cezası alacaktır ve bu da işten çıkarma dahil olmak üzere yasal bir sürecin de kendisine karşı başlatılması ile sonuçlanabilecektir. Bu politikayı ihlal eden diğer bireyler, kurumlar veya bizim adımıza çalışanlarla ilişkilerimizi kesme hakkına sahibiz.