NCH Corporation a jej dcérske spoločnosti (ďalej spoločne „NCH“, „my“) sa zaväzujú predchádzať vzniku akýchkoľvek foriem otroctva a obchodu s ľuďmi v našej spoločnosti a dodávateľskom reťazci a vytrvalo sa snažiť zlepšovať naše postupy, aby sme tejto neetickej a trestnej činnosti predchádzali a bojovali s ňou.

Štruktúra NCH

Sme popredný svetový výrobca, dodávateľ a poskytovateľ služieb v chemickom a vodárenskom priemysle. Dodávame chemikálie a poskytujeme služby naprieč rôznymi sektormi priemyslu vrátane pohostinstiev, maloobchodu a potravinárstva. Naša materská spoločnosť je NCH Corporation so sídlom v Dallase v americkom štáte Texas. Zamestnávame cez 8 500 ľudí a máme pobočky a výrobné závody v šiestich svetadieloch. Výrobky z nášho širokého a rozmanitého sortimentu distribuujeme do viac ako 50 krajín.

Naša spoločnosť

Naša spoločnosť sa delí na šesť oblastí špecializácie:

 1. Water Treatment – Zameriavame sa na poskytovanie personalizovaných programov úpravy vody, ktoré minimalizujú náklady na energie, vodu a údržbu a zaisťujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku dôležitých systémov. Poskytujeme riešenia výskytu Legionelly a ošetrovanie systémov s chladiacou, kotlovou a technologickou vodou. Naše najmodernejšie produkty sú v súlade s prísnymi požiadavkami normy ISO 9001.
 2. Lubricants & Fuel Additives – Naši priemyselní experti sa starajú o zákazníkov, ktorým dodávame najnovšie inovatívne riešenia. Poskytujeme vynikajúcu ochranu zariadení v nepriaznivých podmienkach a pri vysokej záťaži a našim klientom šetríme náklady vďaka zníženiu odstávok, nákladov na pracovnú silu a výmenu dielov.
 3. Maintenance – Chemici z nášho oddelenia výskumu a vývoja neustále posúvajú hranice a skúmajú nové technológie, aby sme vždy dodávali najmodernejšie inovácie a riešenia vyvinuté na mieru potrebám našich zákazníkov. Sme hrdí na to, že naše produkty spĺňajú najprísnejšie kritériá a šetria životné prostredie.
 4. Wastewater – Naše riešenia úpravy odpadových vôd a odborníci z priemyslu majú odpoveď na každý problém pri údržbe odpadových vôd a riadia sa potrebami každého zákazníka. Naše baktérie FreeFlow™ trávia tuky, mastnotu, oleje a organické látky, ktoré upchávajú potrubie a spôsobujú nepríjemný zápach. Naše dávkovacie systémy BioAmp aplikujú baktérie FreeFlow™ priamo do odpadového potrubia. NCH Wastewater udáva smer vo vývoji nových produktov a na každý problém údržby odpadov má správne riešenie.
 5. Parts Cleaning – Ponúkame perfektné riešenie pre špecialistov v priemysle, výrobe a automobilovom sektore. Sme držiteľmi ISO normy 14001 a pomáhame redukovať množstvo generovaného odpadu. Naše riešenia prinášajú vysokú produktivitu a vynikajúce čistenie, pričom vždy zaručujú súlad so zákonmi na ochranu životného prostredia. Vieme, že jeden prístup nevyhovuje všetkým, a preto naši odborní technici pracujú s každou spoločnosťou zvlášť na individuálnom riešení konkrétnych potrieb.
 6. Partsmaster – Partsmaster ponúka riešenie problémov pri údržbe a opravách vďaka našej rade zváracích produktov, spojovacích materiálov, brúsiv, rezných nástrojov, lepidiel a tesniacich hmôt. K všetkým produktom poskytujeme aj technickú podporu a našim zákazníkom dodávame komplexné služby, s ktorými vyriešia každú opravu.

Naša politika proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi

Vynasnažíme sa, aby sa v našich dodávateľských reťazcoch ani v žiadnej súčasti našej spoločnosti na celom svete nevyskytlo novodobé otroctvo ani obchodovanie s ľuďmi. Táto snaha sa odráža v našej politike proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi (na stiahnutie tu), ktorou sa zaväzujeme k etickému a čestnému rokovaniu v rámci všetkých obchodných vzťahov a zavedeniu účinných systémov a kontrolných opatrení proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi v rámci celej NCH a našich dodávateľských reťazcov.

Proces náležitej starostlivosti proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi

V rámci našej dlhodobej snahy o identifikáciu a znižovanie rizík musia všetci naši dodávatelia doložiť podrobný opis opatrení, ktoré prijali s cieľom zabezpečiť, aby sa v ich spoločnosti ani dodávateľských reťazcoch nevyskytovalo novodobé otroctvo a obchodovanie s ľuďmi. Súčasťou všetkých našich komerčných zmlúv je navyše článok o prevencii otrokárstva a obchodovania s ľuďmi, kde trváme na súlade so všetkými príslušnými zákonmi v oblasti boja proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi.

Zaviedli sme systémy zamerané na:

 • Identifikáciu a hodnotenie potenciálnych rizikových oblastí v našich dodávateľských reťazcoch
 • Znižovanie rizika výskytu otroctva a obchodovania s ľuďmi v našich dodávateľských reťazcoch
 • Sledovanie potenciálnych rizikových oblastí v našich dodávateľských reťazcoch
 • Ochranu oznamovateľov

Máme špecializovaný tím zabezpečujúci súlad s právnymi predpismi, na ktorého činnosti sa podieľajú nasledujúce oddelenia:

 • Právne oddelenie
 • Audit
 • Personálne oddelenie
 • Verejné obstarávanie
 • Manažéri predaja

Školenie

Našim zamestnancom poskytujeme školenie, aby sme zaistili dobré povedomie o rizikách novodobého otroctva a obchodovania s ľuďmi v našej spoločnosti a dodávateľských reťazcoch. Od obchodných partnerov požadujeme, aby do problematiky zaškolili svojich zamestnancov, dodávateľov a poskytovateľov.

Účinnosť boja proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi

Pravidelne vyhodnocujeme účinnosť našich opatrení proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi v našich dodávateľských reťazcoch. NCH si tiež vyhradzuje právo na vykonávanie auditov v dodávateľskom reťazci v oblasti zabezpečenia súladu s právnymi predpismi, čo môže zahŕňať vyplnenie výročného kontrolného dotazníka a/alebo pohovory s členmi vrcholového vedenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na základe paragrafu 54 (1) zákona Spojeného kráľovstva o modernom otroctve z roku 2015.

PRE NCH CORPORATION A V JEJ ZÁUJME

5. marca 2019