NCH ​​Europe uvádza kroky, ktoré by spoločnosti mali podniknúť pri čistení dielov.

 

Krok 1

Prvý krok je pozrieť sa na to, čo máte pred sebou. Vo všetkých priemyselných odvetviach existuje rad dielov, ktoré potrebujú vyčistiť, ako sú prevodovky alebo hlavice piestov v automobilovom priemysle, súčasti motora alebo ovládacie prvky krídel v letectve, hydraulické piesty, čerpadlá a ovládacie prvky v stavebníctve atď.

Menšie súčiastky alebo menej súčiastok je možné čistiť pomocou manuálnych strojov na čistenie súčiastok, kde súčiastku rýchlo vyčistíte pre opätovné použitie. Automatické čistiace stroje sú účinné najmä u väčších dielov alebo pri veľkom počte dielov. Ich čistenie môže trvať dlhšie, ale príprava je jednoduchá. V prípade automatického odmasťovacieho systému od NCH Europe (Automatic Degreasing System, ADS) stačí, keď zákazník jednotlivé diely rozoberie a vloží priamo do stroja.

Krok 2

Akonáhle sa rozhodnete, čo budete čistiť a aký typ čistiaceho stroja potrebujete, ďalším krokom je položiť si otázku: Akú chémiu potrebujem? Podniky tradične používajú umývačky dielov na báze uhľovodíkových rozpúšťadiel, dizajn s umývadlom na sude, a aj keď sú tieto technológie bežné, prichádzajú so zvýšenými ohľadmi na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie.

V poslednej dobe tieto úvahy čoraz častejšie vedú k používaniu umývačiek na báze vody a predlžovaniu životných cyklov chémie, ktoré majú naviac prínos v tom, že produkujú menej nebezpečný odpad a tiež znižujú celkové množstvo odpadu.

Predpisy tiež ovplyvňujú stanovenú chémiu používanú na čistenie dielov v určitých priemyselných odvetviach. Napríklad letecký priemysel vyžaduje použitie iba schválených chemikálií na čistenie súčastí lietadiel, schválených Boeingom, Rolls Roycom, Airbusom atď. To isté platí pre potravinársky priemysel, kde musia byť čistiace prostriedky schválené NSF, čo znamená, že výrobok je bezpečný v prípade náhodného styku s potravinami.

Krok 3

Zvážte aký produkujete odpad. Po vyčistení dielov je dôležité zvážiť, ako sa chemikálie (odpad v tejto fáze) likvidujú a ako sa stroj udržuje. Firmy musia odpad zo stroja likvidovať zodpovedným spôsobom. Odpad často obsahuje kontaminanty, ktoré odpad klasifikujú ako nebezpečný a výrobca odpadu (vy, zákazník) je v konečnom dôsledku zodpovedný za bezpečné zneškodnenie odpadu. NCH ​​Europe ponúka all-inclusive službu, ktorá spĺňa všetky miestne, regionálne a národné predpisy na zaistenie bezpečnej manipulácie, prepravy a likvidácie odpadu vyprodukovaného vo všetkých našich zariadeniach na čistenie súčiastok.

Dozvedeli ste sa o rôznych krokoch k účinnému čisteniu súčiastok; ak máte súčiastku, ktorá sa nedá vyčistiť, a myslíte si, že čistenie súčiastok je príliš zložité, zavolajte nám a tím NCH vám môže ukázať, ako čistiť súčiastky v troch jednoduchých krokoch.