Som en del av den senaste produktutvecklingen genomförde vi marknadsundersökningar. De som deltog i undersökningen var kunder som köpte avfettningsmedel från konkurrenterna. Vi ville veta mer om hur de använde avfettningsmedel och vilka faktorer som påverkade inköpsbeslutet. Kunderna vi pratade med var verksamma inom tillverkning, livsmedelsproduktion och transport.

Det viktigaste för köparna var att produkten var effektiv och gjorde det som den var avsedd för. Om ett avfettningsmedel inte tar bort fett från ytan, så kan man inte använda det.

Den andra faktorn som påverkade var kostnadskontroll. Om en kund är ute efter att byta produkt eller märke, vill de samtidigt göra en kostnadsbesparing. Åtminstone vill kunden ha en produkt med bättre prestanda till ungefär samma kostnad som tidigare.

Med tanke på hur många som hade kostnadskontroll väldigt högt på listan, var det förvånande att se hur få som faktiskt använde sig av spädnings- eller doseringsutrustning. Detta omfattade alla slags koncentrerade kemikalier, inte bara avfettningsmedel.

 

“88 % använder inte någon typ av spädnings- eller doseringsutrustning för sina kemikalier”

Hela 88 % av dem som svarade använder inte någon typ av spädnings- eller doseringsutrustning för sina kemikalier. De föredrar att manuellt hälla koncentratet i en hink eller flaska och sedan fylla på med vatten. Denna manuella spädning leder oundvikligen till överanvändning av det kemiska koncentratet. Användare överskattar hur mycket koncentrat som behövs för en specifik uppgift. Ett resultat av detta är sämre kontroll över volymerna som används.

Att använda ett doseringssystem är en enkel och kostnadseffektiv lösning. Sådan billigare utrustning (kostar cirka 1000 kr) finns tillgänglig hos de flesta kemikalieleverantörer (inklusive NCH) och minskar användning av koncentrerade kemikalier avsevärt.

DILUTION SYSTEM

Utrustningen kopplas direkt till vattenkällan och det kemiska koncentratet tas upp från behållaren. Enheten blandar det kemiska koncentratet med vatten enligt ett förinställt blandningsförhållande och ger ett medel som är färdigt att användas i sprayflaska eller hink.

Miljöpåverkan

Även om överanvändning av kemiska koncentrat kanske inte skrämmer vissa kunder, leder detta till att man köper in mer av undermåliga produkter eller färdigblandade medel.

Man bör uppmana användningen av koncentrat istället för färdigblandade medel. Koncentraten minskar mängden vatten som behöver fraktas och den påverkan som detta har på koldioxidavtrycket. Färdigblandade medel skapar också mer förpackningsavfall. Genom att byta till mer effektiva koncentrat kan man minska mängden avfall och dess påverkan på miljön.

För att företagen ska kunna nå sina miljömål, börjar de nu byta från farliga lösningsmedel till vattenbaserade, pH-neutrala medel. Doseringssystemen är ett effektivt sätt att säkerställa att vattenbaserade lösningar späds rätt.

Förbättrad hälsa och säkerhet

Chefer bör också ta hänsyn till hälso- och säkerhetsproblem samt eventuella risker som kan uppstå vid direkt kontakt med kemiska koncentrat. Dessa koncentrat kan ha hög alkalinitet eller utsätta hud och ögon för andra risker. Genom att eliminera manuell hällning av kemiska koncentrat i flaska eller hink, minskas risken för stänk och skvätt som hamnar på användaren.

Nästa gång du tar en promenad runt anläggningen, ta en titt på hur mycket koncentrerade kemikalier man späder ut manuellt. Föreställ dig hur mycket pengar som skulle kunna sparas med ett doseringssystem.

En sådan liten investering ger högre kostnadsbesparingar, säkerställer rätt spädning av kemiska koncentrat, är mer miljövänligt och ökar säkerheten på anläggningen. Så varför är användning av spädnings- och doseringsutrustning en ovanlighet?

För mer information om hur ett doseringssystem kan sänka kostnader och säkerställa rätt spädning av kemiska koncentrat, prata med en av våra representanter. Ring oss på 08 613 71 90 eller mejla customer.service.nordic@nch.com.