NCH Europe listar stegen för effektiv rengöring av smådelar.

 

Steg 1

Det första steget är att titta på det du har framför dig. Inom alla industrier finns det en mängd olika delar som behöver rengöras, exempelvis växellådor, kolvar, motordelar, pumpar o.s.v.

Mindre delar kan rengöras genom att använda sig av manuella smådelstvättar. Det passar bra när du vill rengöra delen snabbt, där och då. Automatiska smådelstvättar är särskilt effektiva vid rengöring av större delar eller fler smådelar. Dessa tar längre tid att rengöra men förberedelsen är enkel. Med NCH Europes ADS-system (Automatic Degreasing System) behöver kunden endast montera isär delarna och lägga dem i maskinen.

Steg 2

När du har identifierat vad som behöver rengöras och vilken typ av smådelstvätt som behövs, ska du fundera på vilken slags kemi (medel) du ska använda. Vanligtvis har man använt sig av smådelstvättar med ”fat-på-trumma”-design och kolvätebaserade lösningsmedel. Detta kommer med ökade risker för både miljön och användare.

Dessa risker leder mer och mer till att man använder sig av vattenbaserade smådelstvättar och kemi med längre livslängd. Avfallet som produceras blir då mindre farligt och även mängden avfall minskar.

Lagstiftning påverkar också vilken kemi man använder inom vissa industrier. Exempelvis får man inom flygindustrin endast använda medel som har godkänts för att rengöra flygplansdelar. Dessa godkännanden kommer från Boeing, Rolls Royce, Airbus m.fl. Samma gäller livsmedelsindustrin, där rengöringsprodukter måste vara NSF-godkända om de skulle komma i kontakt med livsmedel.

Steg 3

Efter att delarna har rengjorts, är det viktigt att tänka på hur kemikalierna (avfallet) ska bortskaffas och hur maskinen ska underhållas. Verksamheter måste se till att göra sig av med avfallet på ett ansvarsfullt sätt. Eftersom det oftast innehåller föroreningar, klassas avfallet som farligt. Avfallsproducenten (du som kund) ansvarar för att det farliga avfallet bortskaffas på ett säkert sätt. NCH Europe erbjuder omfattande service som följer alla lagstiftningar för hantering, transport och bortskaffande av avfallet som produceras i våra smådelstvättar.

Nu har du fått lära dig mer om de olika stegen som krävs för en effektiv rengöring av smådelar. Om du har en del som vägrar att bli ren eller om du tycker att smådelstvätt är för komplicerat, slå oss en pling. Vi visar dig hur man rengör delar i tre enkla steg.