NCH (UK) LIMITED – A MODERNKORI RABSZOLGASÁGRÓL ÉS EMBERKERESKEDELEMRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

Az NCH (UK) Limited (a továbbiakban: a Cég) elkötelezett az emberi jogok védelme és tiszteletben tartása mellett, és zéró toleranciát alkalmaz a rabszolgaság és az emberkereskedelem minden formájával szemben. Ez a nyilatkozat a 2015. évi Modern Slavery Act 54. szakaszának (1) bekezdése alapján készült. Életbe léptettük az NCH rabszolgaság ellenes szabályzatát (a továbbiakban: a Szabályzat) annak biztosítása érdekében, hogy szigorúan tiltsuk a modernkori rabszolgaság és az emberkereskedelem alkalmazását működési folyamatainkban és ellátási láncunkban. Elkötelezettek vagyunk, és továbbra is elkötelezettek leszünk, az olyan rendszerek és ellenőrzések bevezetése mellett, amelyek célja annak biztosítása, hogy a modernkori rabszolgaság sehol ne forduljon elő a szervezetünkben vagy az ellátási láncainkban. Ezt a nyilatkozatot évente felülvizsgáljuk.

A szervezet felépítése

Vegyszergyártó és vízkezelő vállalat vagyunk. Az NCH Group (Csoport) része vagyunk, a legfőbb anyavállalatunk pedig az NCH Corporation, amelynek székhelye az Egyesült Államokban található. A Csoport világszerte több mint 8500 alkalmazottat foglalkoztat, és 50 országban működik.

A Csoport éves globális forgalma 665 millió GBP.

Rabszolgasággal és emberkereskedelemmel kapcsolatos Szabályzatunk

Elkötelezettek vagyunk annak biztosítása mellett, hogy ellátási láncainkban vagy üzleti tevékenységünk bármely részén ne forduljon elő modernkori rabszolgaság vagy emberkereskedelem. Szabályzatunk tükrözi elkötelezettségünket az iránt, hogy minden üzleti kapcsolatunkban etikusan és tisztességesen járjunk el, valamint hogy hatékony rendszereket és ellenőrzéseket vezessünk be és érvényesítsünk annak biztosítására, hogy ellátási láncainkban sehol ne forduljon elő rabszolgaság és emberkereskedelem.

A kockázatok azonosítására és mérséklésére irányuló kezdeményezésünk részeként a következő eljárásokat alkalmazzuk:

  • Éves alapon felülvizsgáljuk Szabályzatunkat; és
  • Azonosítjuk azokat a változtatásokat, amelyek javíthatják a Szabályzatunkat.A rabszolgasággal és emberkereskedelemmel kapcsolatos átvilágítási eljárások

A kockázatok azonosítására és mérséklésére irányuló kezdeményezésünk részeként olyan rendszereket vezetünk be, amelyek céljai a következők:

  • Ellátási láncaink lehetséges kockázati területeinek azonosítása.
  • Ellátási láncainkban előforduló rabszolgaság és emberkereskedelem kockázatának mérséklése.
  • Ellátási láncaink lehetséges kockázati területeinek figyelemmel kísérése.
  • A bejelentők védelme.

Belső szervezeti szinten az egyik részlegünkre bíztuk a felelősséget annak biztosítására, hogy az átvilágítási folyamataink a lehető legmegbízhatóbbak legyenek, és hogy azonosítsuk azokat a változtatásokat, amelyekkel idővel javíthatjuk folyamatainkat.

Beszállítók, vállalkozók és egyéb üzleti partnerek elkötelezettsége értékeink és etikánk mellett.

Zéró toleranciát tanúsítunk a rabszolgasággal és az emberkereskedelemmel szemben. Beszállítóink, vállalkozóink és egyéb üzleti partnereink kötelesek ugyanilyen magas követelményeket támasztani saját beszállítóinkkal szemben.

Úgy véljük, hogy a modernkori rabszolgaság legnagyobb kockázata az ellátási láncainkban akkor áll fenn, amikor olyan joghatóságokban működő vállalatokkal állunk kapcsolatban, amelyek nem rendelkeznek az Egyesült Királyságéval egyenértékű normákkal és jogszabályokkal.

Folyamatos kockázatértékelési és átvilágítási folyamataink részeként mérlegeljük, hogy a körülmények indokolják-e, hogy auditálást végezzünk a beszállítóknál, hogy betartják-e a Szabályzatunkat. Azt is felmérjük, hogy a körülmények indokolják-e a modernkori rabszolgaság és az emberkereskedelem áldozatául esett munkaerő alkalmazása elleni konkrét tilalmak beépítését a harmadik felekkel kötött szerződéseinkbe. Kockázatalapú megközelítésünk alapján azt is megvizsgáljuk, hogy érdemes-e írásban felszólítani a beszállítókat, hogy tartsák be Szabályzatunkat, amely meghatározza a modernkori rabszolgaság és emberkereskedelem elleni küzdelemhez szükséges minimumkövetelményeket.

Ha úgy találjuk, hogy a nevünkben dolgozó más személyek vagy szervezetek megsértették a Szabályzatunkat, gondoskodunk arról, hogy megtegyük a megfelelő lépéseket. Ez a jogsértések orvoslásának lehetőségétől kezdve, illetve hogy a jogsértés által érintett személyek számára ez jelentené-e a legjobb eredményt, egészen az ilyen kapcsolatok megszüntetéséig terjedhet.

Képzési programok

Annak érdekében, hogy a modernkori rabszolgaság és az emberkereskedelem kockázatainak magas szintű megértését biztosítsuk az ellátási láncainkban és az üzleti tevékenységünkben, folyamatosan képzést biztosítunk munkatársaink számára.

Beruházunk munkatársaink képzésébe, hogy felismerjék a modernkori rabszolgaság és az emberkereskedelem kockázatait üzleti tevékenységünkben és ellátási láncainkban. Képzési programjainkban a munkatársakat arra ösztönözzük, hogy azonosítsák és jelentsék a Szabályzatunk esetleges megsértését. A munkatársakat megtanítjuk a rabszolgaság és az emberkereskedelem elleni szigorú intézkedések előnyeire üzleti tevékenységünkben és ellátási láncainkban.

További lépések

Azon lépéseink hatékonyságának felülvizsgálatát követően, amelyeket annak biztosítása érdekében tettünk, hogy az ellátási láncainkban ne forduljon elő rabszolgaság vagy emberkereskedelem, a következő további lépéseket kívánjuk tenni a rabszolgaság és az emberkereskedelem elleni küzdelemben:

  • A modernkori rabszolgaság elleni megfelelőségünk felülvizsgálatának elvégzése.
  • Szabályzatunk felülvizsgálata.
  • Képzés biztosítása az új alkalmazottak számára.Ez a nyilatkozat a 2015. évi Modern Slavery Act 54. szakaszának (1) bekezdése alapján készült, és a 2022. április 30-án végződő pénzügyi évre vonatkozó rabszolgaságról és emberkereskedelemről szóló nyilatkozatunkat képezi.

Az igazgatótanács 2023. március 7-én hagyta jóvá.