Η NCH Corporation και οι θυγατρικές της (συλλογικά "NCH", "εμείς" ή "μας") δεσμεύονται να αποτρέπουν όλες τις μορφές δουλείας και εμπορίας ανθρώπων στις αλυσίδες των επιχειρήσεων ή των αλυσίδων εφοδιασμού μας και αναζητούν συνεχώς τρόπους βελτίωσης των πρακτικών μας για τη καταπολέμηση αυτών των ανήθικων και εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Δομή της NCH

Είμαστε ένας κορυφαίος παγκόσμιος κατασκευαστής, προμηθευτής και παροχέας υπηρεσιών στη βιομηχανία χημικών και επεξεργασίας νερού, παρέχοντας χημικά προϊόντα και υπηρεσίες σε διάφορους τομείς, όπως φιλοξενία, το λιανικό εμπόριο και τα τρόφιμα. Η μητρική μας εταιρία είναι η NCH Corporation, που βρίσκεται στο Dallas,στο Texas. Έχουμε πάνω από 8.500 υπαλλήλους, με υποκαταστήματα και εργοστάσια παραγωγής σε έξι ηπείρους. Κάνουμε διανομή σε πάνω από 50 χώρες με μια εκτεταμένη και ποικίλη σειρά προϊόντων.

Η δραστηριότητα μας

Η δραστηριότητα μας οργανώνεται σε 6 περιοχές ειδίκευσης:

 1. Επεξεργασία Νερού – Ειδικευόμαστε στην παροχή προσαρμοσμένων προγραμμάτων επεξεργασίας νερού για την ελαχιστοποίηση του κόστους ενέργειας, νερού και συντήρησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των κρίσιμων συστημάτων. Παρέχουμε λύσεις επεξεργασίας για τη Legionella σε συστήματα, εγκαταστάσεις ψύξης και λέβητες και συστήματα επεξεργασίας νερού. Τα προϊόντα μας είναι τελευταίας τεχνολογίας και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές ISO 9001.
 2. Λιπαντικά & Πρόσθετα Καυσίμου – Οι ειδικοί του κλάδου μας εξασφαλίζουν στους πελάτες μας τις πιο πρόσφατες καινοτόμες λύσεις. Παρέχουμε ανώτερη προστασία εξοπλισμού από σκληρά περιβάλλοντα και βαριά φορτία, παρέχοντας στους πελάτες μας εξοικονόμηση ενέργειας, χρόνου διακοπής λειτουργίας, κόστους εργασίας και αντικατάστασης εξαρτημάτων.
 3. Συντήρηση – Οι χημικοί του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης συνεχώς διευρύνουν τα όρια και εξερευνούν τη νέα τεχνολογία για να σας φέρουν τις τελευταίες καινοτομίες που εστιάζουν στην αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών μας. Είμαστε υπερήφανοι για τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα μας πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα και είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνα.
 4. Διαχείριση Λυμάτων – Οι λύσεις επεξεργασίας λυμάτων και οι ειδικοί της βιομηχανίας αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα με λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας. Τα βακτήρια του FreeFlow™ μεταβολίζουν το FOG και το οργανικό υλικό που προκαλεί μπλοκαρίσματα, βουλώματα και δυσοσμίες. Το FreeFlow ™ παραδίδεται κατευθείαν στην αποχέτευση μέσω της σειράς των συστημάτων διανομής BioAmp.Ο τομέας Διαχείρισης Λυμάτων της NCH πρωτοστατεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, δίνοντας τη σωστή λύση για τις ανάγκες συντήρησης της αποχέτευσης.
 5. Καθαρισμός Εξαρτημάτων – Προσφέρουμε τις τέλειες λύσεις για τη βιομηχανία, τη κατασκευή και τη βιομηχανία αυτοκινήτων. Έχουμε πιστοποίηση ISO 14001 και μπορεί να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση της δημιουργίας αποβλήτων. Οι λύσεις μας παρέχουν υψηλή παραγωγικότητα και καθαριότητα, ενώ πάντα συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Αντιλαμβανόμαστε ότι μια λύση δεν ταιριάζει σε όλες τις ανάγκες, γι 'αυτό οι ειδικοί τεχνικοί μας θα συνεργαστούν με τις επιχειρήσεις για να βρουν μια προσαρμοσμένη λύση.
 6. Partsmaster – Η Partsmaster ασχολείται με προβλήματα συντήρησης και επισκευής με την γκάμα λύσεων συγκόλλησης, συνδετήρων, λειαντικών, κοπτικών εργαλείων, συγκολλητικών και στεγανωτικών. Όλες οι λύσεις μας συνοδεύονται από τεχνική υποστήριξη δίνοντας στους πελάτες μας το πακέτο που χρειάζονται για να αναλάβουν οποιοδήποτε πρόβλημα επισκευής.

Οι Πολιτικές μας σχετικά με τη Δουλεία και την Ανθρώπινη Εκμετάλλευση

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει σύγχρονη δουλεία ή εμπορία ανθρώπων στις αλυσίδες εφοδιασμού μας ή σε οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησής μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πολιτική μας για την καταπολέμηση της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να διεξάγουμε δεοντολογικά και ακεραιότητα όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις μας και να εφαρμόσουμε και να ενισχύουμε αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι η δουλεία και η εμπορία δεν συμβαίνουν σε κανένα σημείο της NCH ή των αλυσίδων εφοδιασμού μας.

Διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για Δουλεία και την Εμπορία ανθρώπων

Ως μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας για τον εντοπισμό και τον μετριασμό του κινδύνου, όλοι οι προμηθευτές μας οφείλουν να αναφέρουν λεπτομερώς τα βήματα που έλαβαν για να είναι σίγουροι ότι η σύγχρονη δουλεία και η εμπορία ανθρώπων δεν αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων ή των αλυσίδων εφοδιασμού τους. Επιπλέον, όλες οι εμπορικές συμβάσεις περιλαμβάνουν ρήτρα κατά της δουλείας και εμπορίας ανθρώπων, επιμένοντας στην τήρηση όλων των σχετικών νόμων κατά της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων.

Έχουμε εφαρμόσει συστήματα για:

 • Το προσδιορισμό και την αξιολόγηση των πιθανών περιοχών κινδύνου στις αλυσίδες εφοδιασμού μας.;
 • Τη μείωση του κινδύνου της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων που συμβαίνει στις αλυσίδες εφοδιασμού μας;
 • Τη παρακολούθηση πιθανών περιοχών κινδύνου στις αλυσίδες εφοδιασμού μας; και
 • • Τη προστασία των ανθρώπων που δίνουν της πληροφορίες.

Έχουμε μια ειδική ομάδα συμμόρφωσης, η οποία αποτελείται από τη συμμετοχή των ακόλουθων τμημάτων:

 • Νομικό τμήμα
 • Τμήμα Ελέγχου και Συμμόρφωσης
 • Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Τμήμα Προμηθειών
 • Ηγεσία Πωλήσεων

Εκπαίδευση

Για να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο κατανόησης των κινδύνων της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων στις αλυσίδες εφοδιασμού μας και στις επιχειρήσεις μας, παρέχουμε εκπαίδευση στο προσωπικό μας. Απαιτούμε από τους επιχειρηματικούς εταίρους μας να παρέχουν κατάρτιση στο προσωπικό τους και στους προμηθευτές και προμηθευτές τους.

Η αποτελεσματικότητά μας στην καταπολέμηση της Δουλείας και της Εμπορίας Ανθρώπων

Παρακολουθούμε τακτικά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει δουλεία ή παράνομη διακίνηση στις αλυσίδες εφοδιασμού μας. Η NCH έχει επίσης το δικαίωμα να διεξάγει δοκιμές συμμόρφωσης της αλυσίδας εφοδιασμού της, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την συμπλήρωση ετήσιου ερωτηματολογίου ελέγχου ή / και συνεντεύξεις με ανώτερα στελέχη.

Η δήλωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 54 (1) του νόμου περί Σύγχρονης Δουλείας του 2015.

ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ NCH CORPORATION

5 Μαρτίου 2019