Η NCH Ευρώπης, απαριθμεί τα μέτρα που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες κατά τον καθαρισμό εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

 

Βήμα 1

Το πρώτο βήμα είναι να δείτε τι έχετε μπροστά σας. Σε όλες τις βιομηχανίες, υπάρχει μια ποικιλία εξαρτημάτων που χρειάζονται καθαρισμό, όπως κιβώτια ταχυτήτων ή κεφαλές εμβόλου στην αυτοκινητοβιομηχανία, εξαρτήματα κινητήρα ή χειριστήρια ενεργοποίησης πτερυγίων στην αεροπορία, υδραυλικά πιστόνια, αντλίες και χειριστήρια στον κατασκευαστικό εξοπλισμό κ.λπ.

Μικρότερα ή λιγότερα εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας χειροκίνητα πλυντήρια, όπου θέλετε να καθαρίσετε γρήγορα το εξάρτημα για επαναχρησιμοποίηση ή ανακατασκευή επί τόπου. Τα αυτόματα πλυντήρια  εξαρτημάτων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για μεγαλύτερα τεμάχεια ή για μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων. Αυτά μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για τον καθαρισμό, αλλά η προετοιμασία είναι απλή. Για το σύστημα  αυτόματης απολίπανσης (ADS) της NCH Ευρώπης, ο πελάτης χρειάζεται μόνο να αποσυναρμολογήσει τα εξαρτήματα και να τα βάλει κατευθείαν στο πλυντήριο.

Βήμα 2

Μόλις αποφασίσετε τι καθαρίζετε και τον τύπο του πλυντηρίου που απαιτείται, το επόμενο βήμα είναι να αναρωτηθείτε τι χημικά χρειάζομαι; Παραδοσιακά, οι εταιρείες χρησιμοποιούν πλυντήρια εξαρτημάτων με βάση τους διαλύτες υδρογονανθράκων και ενώ αυτά είναι κοινά, έρχονται με βελτιωμένες προδιαγραφές Υγείας και Ασφάλειας για τον χρήστη και το περιβάλλον.

Όλο και περισσότερο αυτές οι προδιαγραφές οδηγούν στη χρήση πλυντηρίων εξαρτημάτων με βάση το νερό και εκτεταμένων κύκλων ζωής των χημικών.  Αυτά έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα της παραγωγής αποβλήτων με λιγότερους κινδύνους και επίσης λιγότερα απόβλητα συνολικά.

Οι κανονισμοί επηρεάζουν επίσης τα προβλεπόμενα χημικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό εξαρτημάτων σε ορισμένες βιομηχανίες. Για παράδειγμα, η αεροπορική βιομηχανία απαιτεί τη χρήση μόνο εγκεκριμένων χημικών για τον καθαρισμό ανταλλακτικών των αεροσκαφών, από την Boeing, Rolls Royce, Airbus κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για τη βιομηχανία τροφίμων, όπου τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να έχουν έγκριση NSF που σημαίνει ότι τα προϊόντα είναι ασφαλές σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα τρόφιμα.

Βήμα 3

Σκεφτείτε τα απόβλητα. Μετά τον καθαρισμό των εξαρτημάτων, είναι σημαντικό να εξετάσετε πώς απορρίπτονται τα χημικά απόβλητα σε αυτό το στάδιο και πώς συντηρείται το πλυντήριο. Οι εταιρείες πρέπει να απορρίπτουν τα απόβλητα από το πλυντήριο με υπεύθυνο τρόπο. Τα απόβλητα συχνά περιέχουν ρύπους που χαρακτηρίζοναι ως επικίνδυνα και ο παραγωγός (εσείς ο πελάτης) είναι υπεύθυνος για την ασφαλή απόρριψη αυτών των αποβλήτων. Η NCH Ευρώπης προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που πληροί όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς για να εξασφαλίσει τον ασφαλή χειρισμό, τη μεταφορά και τη διάθεση των αποβλήτων που παράγονται απ’ όλο τον εξοπλισμό καθαρισμού εξαρτημάτων μας.

Τώρα έχετε μάθει τα διάφορα βήματα για τον αποτελεσματικό καθαρισμό εξαρτημάτων. Εάν έχετε ένα εξάρτημα που δεν καθαρίζει και πιστεύετε ότι ο καθαρισμός εξαρτημάτων είναι πολύ περίπλοκος, καλέστε μας και η ομάδα της NCH μπορεί να σας δείξει πώς να καθαρίσετε τα εξαρτήματα σε τρία εύκολα βήματα.