Osana hiljattain tapahtunutta tuotekehitystoimintaamme suoritimme kilpailevilta yrityksiltä rasvanpoistoaineita ostavia asiakkaita koskevan markkinatutkimuksen. Halusimme saada lisää tietoa siitä, kuinka he käyttävät rasvanpoistoaineita sekä selvittää heidän ostopäätökseensä vaikuttavat tekijät. Asiakkaat, joiden kanssa puhuimme, toimivat teollisuuden valmistuksen, ruokatuotannon sekä kuljetusalan sektoreilla.

Ei ole yllätys, että kenen tahansa ostajan kannalta kaikkein tärkeintä on, että tuote toimii tehokkaasti tarkoitukseen, johon se on ostettu. Mikäli rasvanpoistoaine ei poista likaa pinnoilta lähtökohtaisesti, siitä ei juurikaan ole hyötyä.

Toinen yllätyksetön havainto liittyy kustannussäästöihin. Jos asiakas on aikeissa vaihtaa tuotetta tai tuotemerkkiä, tavoitteena on jonkinlainen kustannussäästö, tai vähintäänkin tuotteen parempi suorituskyky hinnan pysyessä kohtuullisena.

Se mikä kuitenkin on yllättävää, on että vaikka niin moni ilmoitti kustannuksiin liittyvät säästöt erittäin tärkeänä tekijänä prioriteettilistallaan, harva kuitenkaan käytti minkäänlaista laimennusta tai annostelijaa varmistaakseen käytetyn kemiallisen konsentraatin oikean määrän varmistamiseksi. Tämä päti kaiken tyyppisiin kemikaalikonsentraatteihin, ei pelkästään rasvanpoistoaineisiin.

 

“88 % vastaajista ei käytä minkäänlaista kemiallista laimennusta tai annostelulaitetta”

Huikeat 88 % vastaajista ei käyttänyt minkäänlaista kemiallista laimennusta tai annostelulaitetta, vaan kaatoi konsentraatin mieluummin ämpäriin tai pulloon ennen veden lisäämistä. Tämä manuaalinen laimennusmenetelmä johtaa väistämättä kemiallisen konsentraatin liikakäyttöön, sillä käyttäjät yliarvioivat tehtävään tarvittavan määrän, jonka seurauksena johtajilla ei ole juurikaan hallintaa käytettyyn konsentraatin määrään ja käytöstä johtuviin kustannuksiin.

Yksinkertainen ja kustannustehokas ratkaisu on käyttää laimennusjärjestelmää. Nämä edulliset (noin 100 €) ja yksinkertaiset laitteet, joita on saatavissa yleisesti useimmilta kemiallisten nesteiden toimittajilta (mukaan lukien NCH), vähentävät kemiallisten konsentraattien kulutusta merkittävästi.

DILUTION SYSTEM

Ne liitetään suoraan vedensyöttöön ja ne imevät kemiallisen konsentraatin säiliöstä. Laite sekoittaa kemiallisen konsentraatin ja veden ennalta määrätyssä suhteessa ja tuottaa valmiiksi sekoitetun käyttövalmiin liuoksen spraypulloja tai ämpäriä varten.

Ympäristövaikutus

Vaikka asiakkaiden kemiallisten konsentraattien käyttöön liittyvä lyhyehkö aikaperspektiivi saattaa vaikuttaa joidenkin mielestä kustannuksiltaan houkuttelevalta, totuus tämän päivän kustannusherkässä maailmassa on se, että se johtaa laadultaan heikompien liuosten tai jopa käyttövalmiiden (RTU, Ready to use) liuosten suosimiseen.

Käyttäjiä tulisi kannustaa siirtymään pois käyttövalmiiden liuosten käytöstä kohti konsentraattien käyttöä. Konsentraatit vähentävät kuljetettavan veden määrää, mikä pienentää kuljetuksista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. RTU-tuotteista muodostuu myös suurempi määrä pakkausjätteitä ja siirtymällä tehokkaampiin konsentraattijärjestelmien käyttöön, voimme vähentää myös pakkausjätteiden määrää ja vähentää niistä aiheutuvaa ympäristövaikutusta.

On myös hyvä huomata, että voidakseen saavuttaa vihreät tavoitteensa yhtiöt etsivät entistä enemmän vaihtoehtoja, joiden avulla yhtiöt voivat siirtyä pois vaarallisempien teollisuusliuottimia sisältävien liuosten käytöstä kohti vesipohjaisia ja ihanteellisessa tapauksessa neutraalin pH-arvon sisältävien liuosten käyttöä. Laimennusjärjestelmät tarjoavat tehokkaan tavan varmistaa, että vesipohjaiset korvaavat liuokset tulevat laimennetuksi oikeassa suhteessa ja että ne ovat tehokkaita tarkoitetussa käytössä.

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät parannukset

Johtajien tulisi myös ottaa huomioon kemiallisten konsentraattien käyttäjille aiheutuvat terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaikutukset ja ihoon ja silmiin kohdistuvat korkeasta alkalisuudesta tai muista syistä aiheutuvat riskit muodostavat. Poistamalla tarve kaataa kemiallisia konsentraatteja pulloihin tai ämpäreihin vähentää roiskumisriskiä merkittävästi.

Seuraavan kerran kävellessäsi tehtaassasi tai kohteessasi, tarkkaile ympäristöä nähdäksesi, kuinka paljon vahvaa puhdistus- tai rasvanpoistoaineita laimennetaan manuaalisesti ja mieti, kuinka paljon voisit säästää asentamalla muutamia edullisia laimennusjärjestelmiä.

Pienellä investoinnilla käyttäjät saavat suuria kustannussäästöjä, varmistavat kemiallisten konsentraattien oikean laimennussuhteen, parantavat ympäristönsuojelutoimenpiteitään ja parantavat kohteidensa turvallisuutta. Miksi sitten niin harvat kohteet hyödyntävät laimennusjärjestelmiä?

Lisätietoja siitä, kuinka laimennusjärjestelmät voivat pienentää kustannuksia ja kuinka ne varmistavat kemiallisten konsentraattien oikean laimennussuhteen saat ottamalla yhteyttä teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneilta asiantuntijoiltamme: soita numeroon +358 207304210 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen customer.service.nordic@nch.com