Teollisuuden kunnossapitotoimia on historiallisesti pidetty kovana, likaisena ja usein ympäristölle haitallisina toimenpiteinä. Viime vuosien tutkimustyö ja alan tuotekehitys ovat hiljalleen muuttaneet tätä stereotyyppistä kuvaa uuden teknologian, ympäristöystävällisten ja kestävään kehitykseen perustuvien tuotteiden ja parhaiden käytäntöjen päivityksen myötä.

Yhä useampien organisaatioiden tunnistaessa ilmastonmuutoksen kasvavan ongelman laajuuden, tehtaat ja laitokset ovat alkaneet kiinnittää huomiota vihreisiin aloitteisiin ja ovat ottamassa kestävän kehityksen keskeiseksi osaksi omaa liiketoimintamalliaan. Organisaatiot ovat alkaneet linjata tuotekehitystä ja toimintojaan kestävän kehityksen viitekehykseen, joka tuo mukanaan useita etuja: kilpailuetuja ja paremman brändikuvan, uusia markkinoita ja paremman pääoman tuottoasteen. Mitä useampi ihminen tulee tietoiseksi näistä valinnoista, sitä halukkaampia he ovat investoimaan vastaaviin tuotteisiin ja palveluihin.  

Kuinka sitten tehokkaisiin puhdistusaineisiin, koneiden huoltotöihin ja järjestelmien puhdistusratkaisuihin liittyvä teollisuus voi varmistaa mainittujen kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisen ja vihreiden tavoitteiden saavuttamisen? Esittelemme kymmenen tapaa, joiden avulla voit muuttaa teollisuuden kunnossapitotyöt vihreämmäksi:

1. Vaihda liuotinpohjaisista rasvanpoistoaineista vesipohjaisiin aineisiin

Useimmissa teollisuuden sovelluksissa, joissa koneita ja osia on rasvattava ja öljyttävä voitelun varmistamiseksi, tarvitaan rasvanpoistoaineita kontaminaation vähentämiseksi ja pinttyneimmänkin rasvan ja lian läpäisemiseksi.

Liuotinpohjaiset rasvanpoistoaineet olivat perinteisesti se ratkaisu, johon turvauduttiin rasvanpoistossa. Liuotinpohjaisilla rasvanpoistoaineilla on edelleen paikkansa markkinoilla mutta kiitos kehittyneen teknologian, aineiden ominaisuudet ovat parantuneet, mikä tarkoittaa vesipohjaisten vaihtoehtojen yleistymistä.

Vesipohjaisen vaihtoehdon käyttäminen liuotinpohjaisen sijaan tuo mukanaan muutamia tärkeitä etuja: vesipohjaisuus vahingoittaa ympäristöä vähemmän ja on myös turvallisempi työskentelyn kannalta.

Liuotinpohjaisista rasvanpoistoaineista haihtuvat kaasut voivat aiheuttaa hengityselimiin kohdistuvia terveysriskejä, jonka lisäksi liuotinpohjaisissa tuotteissa olevat korkeat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet yhdessä liuottimien herkän syttyvyyden kanssa voivat aiheuttaa sen, että varastointi rikkoo asianomaisia määräyksiä. Vesipohjaiset rasvanpoistoaineet eivät aiheuta hengittämiseen liittyviä riskejä ja niiden haihtuvien orgaanisten höyryjen määrä on vähäinen tai niitä ei ole, eivätkä ne ole syttyviä.

Vesipohjaiset osien puhdistamiseen tarkoitetut aineet ovat muodostumassa suosituimmaksi vaihtoehdoksi teollisuuden huoltoon liittyvillä markkinoilla. Käyttäjälleen ja ympäristölleen turvalliset vesipohjaiset osien puhdistusaineet vähentävät jätteiden määrää ja vähentävät käyttäjille aiheutuvia riskejä, sillä he eivät joudu kosketuksiin haitallisten liuottimien kanssa.

2. Paranna kunnossapitoon liittyvää hallintoa

Kestävän kehityksen ja/tai vihreiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeitä asioita ovat koneiden energiatehokkuuden parantaminen ja käyttökatkojen keston minimointi. Ottamalla käyttöön kunnossapito-ohjelman voit vähentää jätteiden määrää sekä lisätä tuottavuutta.

Määrittämällä säännölliset koneiden huoltotyöt, kuten toiminnan arvioinnin, testaamisen ja nesteiden täydentämisen, voit pitää koneet toiminnassa täydellä kapasiteetilla. Öljyn, rasvan jne. lisäys tapahtuu vain tarvittaessa, mikä vähentää tuotteiden liikakäyttöä ja auttaa sinua vähentämään tuotteen käytöstä aiheutuvia jätteitä ja vähentää tilaustarpeita.

Jos tehtaassasi on vanhentuneita tai epäluotettavia komponentteja tai koneita, kannattaa harkita niiden korvaamista energiatehokkaammilla vaihtoehdoilla ja uudemmalla teknologialla. 

3. Vähennä tuotteiden ja veden hukkaa annostelujärjestelmien avulla

Entistä useampien yrityksien ottaessa käyttöön ja parantaessa vihreitä käytäntöjään, myös kemialliset annostelujärjestelmät tarjoavat useita etuja valmiiksi laimennettujen tuotteiden sijaan. Nämä laitteet laimentavat ja annostelevat kemiallisen tuotteen käyttökohteessa.

Valmiiksi sekoitetut kemialliset liuokset saattavat olla helppoja käyttää, mutta ne ovat kalliita sekä budjetin, että ympäristön kannalta. Annostelujärjestelmä mahdollistaa kemikaalin annostelun uusiokäytettäviin ämpäreihin, pulloihin jne., mikä vähentää pakkauksista muutoin aiheutuvien jätteiden määrää ja auttaa myös minimoimaan tuotteiden kuljetuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

Kemiallinen annostelujärjestelmä auttaa sinua hahmottamaan paremmin kuinka paljon tuotetta tehtaasi kuluttaa ja helpottaa budjetointia antamalla tarkan kuvan siitä, koska on syytä tehdä seuraava tilaus. Tämä vuorostaan ehkäisee liikatilauksia ja usein tapahtuvia tilauksia, mikä vähentää kuljetuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Käyttökohteessa tapahtuva kemiallisten konsentraattien laimennus takaa sen, että niitä laimennetaan vain tarvittu määrä ja takaa tarkan veden ja kemikaalin sekoitussuhteen - ei tuotteen tai veden hukkaa. Tämä myös estää tehtaan työntekijöitä joutumasta kosketuksiin kemiallisen tuotteen kanssa, mikä lisää työturvallisuutta, mutta varmistaa myös sen, että tuote sekoitetaan oikeassa suhteessa, jolloin se toimii tarkoitetulla tavalla. Pinnat ja koneet eivät välttämättä puhdistu kunnolla, mikäli tuotteen laimennus on tehty puutteellisesti.

4. Hallitse LVIS-järjestelmääsi paremmin

LVIS- eli lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmä kuluttaa suuren osan tehtaasi kokonaissähkönkulutuksesta. Termodynamiikan periaatteita, nesteisiin liittyvää mekaniikkaa ja lämmönsiirtymistä hyödyntämällä LVIS-järjestelmä säätää tehtaasi sisälämpötilaa jatkuvasti.

On tärkeää varmistaa tehtaasi LVIS- järjestelmään liittyvät rutiinihuoltotyöt ja säännölliset tarkistukset järjestelmän oikean ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Tuotantolaitteesi saattavat olla riippuvaisia vakioidusta lämpötilasta toimiakseen oikein tai asiakkaasi saattavat vierailla tehtaassa ja haluat tarjota heille miellyttävän vierailukokemuksen.

On useita tapoja, joiden avulla voit ylläpitää LVIS-järjestelmääsi tehtaassasi mukaan lukien lämmönvaihtimien jäähdytyskierukoiden puhtaana pitäminen. Lämmönvaihtimien ulkotiloissa oleviin kierukoihin kerääntyy mm. rasvaa, nokea, pölyä, puiden lehtiä ja ne voivat myös altistua korroosiolle ja hapettumiselle. Sisätiloissa oleviin lämmönvaihtimien kierukoihin voi kerääntyä vastaavasti nukkaa, hiuksia ja pölyä. Kaikki mainitut partikkelit voivat heikentää LVIS-järjestelmän tehokkuutta huomattavasti, mistä seuraa korkeampi sähkön ja veden kulutus ilman vastaavaa hyötyä.

Varmistaaksesi sen, että LVIS-järjestelmäsi toimii tarvittavalla kapasiteetilla, pitääksesi energiankulutuksen matalana ja varmistaaksesi tehdastasi saavuttamaan vihreän ohjelmasi määrittämät energiankulutustavoitteet sinun tulee varmistaa, että lämmönvaihtimien kierukat pidetään puhtaina poistamalla niihin kiinnittynyt lika ja jäämät. Irrottamalla haitalliset ja lämmönsiirtymistä estävät jäämät auttavat pienentämään energiakustannuksia ja taloudellisen puhdistusliuoksen käyttö minimoi tilauksien ja kuljetuksien määrää, mikä auttaa vähentämään hiilipäästöjä.

Toinen tapa varmistaa se, että LVIS-järjestelmääsi ylläpidetään ympäristöystävällisellä tavalla, on käyttää lämmönvaihtimien kierukoiden puhdistamisessa palamattomia ja hapottomia puhdistusaineita. Ympäristön kannalta parempien tuotteiden käyttö auttaa sinua saavuttamaan kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteesi. 

5. Pienennä jätevesikustannuksia ja estä saastuminen

Jätevesikäsittelylaitoksen päätarkoituksena on estää saastuminen. Ne muuntavat nestemäiset aineet kiinteiksi aineiksi ja erottavat kiintoaineet vedestä. Niihin kohdistuu suuri saasteista johtuva ylikuormitus, josta syystä vedenpuhdistustulos ei aina täytä vaadittuja määräyksiä.

Voi olla, että tehtaasi ei toimi täydellä kapasiteetilla tai siltä edellytetään enemmän kuin mitä se on suunniteltu tekemään. Näistä voi aiheutua ongelmia liejuun, energiankulutukseen, kemialliseen kuormitukseen tai lisääntyneeseen työmäärään liittyviä ongelmia.

Paikalliset vesilaitokset tarkkailevat ja yrityksien jätevesiverkostoon päästämien jätevesien rasvojen, öljyjen, rasvojen (FOG = Fats, Oils, Greases) ja suspensiotyyppisten kiintoaineiden (TSS = Total Suspended Solids) määriä sekä jäteveden biologista hapenkulutusta (BOD = Biological Oxygen Demand). Näiden tasojen matalana pitäminen voi usein olla haasteellista yrityksille, varsinkin ravintola-alan yrityksille.

Erinomainen ratkaisu ympäristökulujen vähentämiseksi ja tehokkaan jätevesikäsittelyn varmistamiseksi on hyödyntää biologista käsittelyä. Tämän tyyppinen jätevesien käsittely ei ole uusi idea vaan sitä on kehitetty ja parannettu vuosien varrella. Biologinen jätevesien käsittely on suunniteltu kuluttamaan jätevesivirtauksissa esiintyvät orgaaniset aineet, pienentämään FOG-, BOD- ja TSS-pitoisuudet hyväksyttäville tasoille, ympäristöä vahingoittamatta.

Jäteveden oikeanlainen biologinen käsittely voi auttaa estämään tukokset, auttaa poistamaan hajuja, pienentää käyttökustannuksia ja poistaa päästöihin muutoin mahdollisesti liittyvät ylimääräiset sakot tai käsittelymaksut.

6. Käy läpi biohajoavien teollisuuden kunnossapitotuotteiden valikoimasi

Biohajoavat tuotteet eivät ole uusi käsite ja ne itse asiassa luultavasti muodostavat pääosan omasta inventaariostasi, mukaan lukien pesuhuoneissa ja keittiöiden työpintojen puhdistamiseen käytettävät aineet. Biohajoaviin tuotteisiin investointi on etu siksikin, että ne kehittyvät koko ajan. Jatkuva tuotekehitys parantaa saatavilla olevia tuotteita ja uudet teknologiat tuovat kokonaan uusia tuotteita markkinoille.

Monet markkinoilla olevista raskaan teollisuuden käsienpuhdistusaineista sisältävät mikrokokoisia muovihelmiä, jotka tehostavat hankausaineena käytetyn yhdisteen tehoa. Tiedetään, että nämä pienet muoviosat ovat haitallisia meren eliöille ja niillä on katastrofaalinen vaikutus merien ekosysteemeille. Vaikka tietyt maat, kuten Iso-Britannia ja Italia, ovat jo kieltäneet niiden käytön, EU:ssa käyttökielto on vasta suunnitteilla. Vaihtamalla luonnonmukaiseen biohajoavaan käsienpesu- ja hankausaineeseen muovihelmien sijaan on nopea ja helppo tapa parantaa yrityksesi vihreää imagoa.

Biohajoavat teollisuuden kunnossapitotuotteet muodostavat pienemmän riskin ja niiden etiketeissä on lueteltu vähemmän rajoituksia. Niiden käytön myötä ympäristöön pääsee vähemmän ympäristölle haitallisia kemikaaleja ja niiden käyttö on turvallisempaa työntekijöiden kannalta. Miksi et siis tarkistaisi teollisuuden kunossapitoon liittyvien aineiden inventaariota havaitaksesi aineet, jotka voit korvata paremmilla?

7. Jätemateriaalin kierrätys

Liiketoimintasi luonteesta riippuen toiminnasta aiheutuvien jätteiden tyyppi voi vaihdella metalleista öljyyn ja kemiallisiin myrkkyihin. Monien yrityksien kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät pyrkimyksen päästä jätteiden osalta nollaan - ei tuotettuja jätteitä. Teollisuuden huoltoon liittyvien yrityksien, erityisesti niiden, jotka toimivat valmistuksen parissa, mainitun tavoitteen saavuttaminen voi olla vaikeaa, sillä osa tuotetusta jätteestä on vaikeaa kierrättää.

Jätteen eliminoimiseksi kokonaan tai nykyisen jätemäärän vähentämiseksi on tarjolla muutamia eri vaihtoehtoja. Ympäristöystävällisiin tai biohajoaviin raaka-aineisiin vaihtaminen auttaa vähentämään kokonaisjätteiden määrää ja ehkäisee kierrätykseen soveltumattoman jätteen määrää.

Liiketoimintasi osalta saattaa olla mahdollista vähentää materiaalin kulutusta tai tehostaa luonnon raaka-aineiden käyttöä. Mainituilla tavoilla toteutettu ympäristövaikutuksen minimointi vähentää myös toiminnan tuottamien jätteiden määrää ja auttaa toimintojen muuttamista ympäristöystävällisempään suuntaan.

Jätteiden määrän vähentämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden käynnistäminen auttaa lähtökohtaisesti sinua saavuttamaan tavoitteesi. Hyödyntämällä jätteiden käsittelyyn erikoistuneiden yrityksien palveluita pääset edelleen askeleen eteenpäin, mutta ensin on päätettävä, kuinka jätteet kierrätetään. Hyvä tapa on ensin mitata muodostuvien jätteiden määrä sen hahmottamiseksi, kuinka paljon ja mitä jätteitä toiminnasta aiheutuu ja mitä jätteitä muodostuu eniten. Samalla pääset miettimään toimenpiteitä, joilla tuotetun jätteen määrää olisi mahdollista pienentää.

Kun muodostuvien jätteiden määrä on valvonnassa, jätteiden käsittelyyn erikoistuneet yritykset voivat tarjota muutamia eri vaihtoehtoja jätteiden käsittelyn osalta ja voit valita niistä sinulle sopivimman vaihtoehdon. Olipa valintasi jäteasiat kohteessa, joita henkilökunta täyttää, tai säännölliset noudot kohteesta tai se, että oma henkilökuntasi kuljettaa jätteet kierrätyskeskukseen, voit vähentää kuluja ja vähentää kaatopaikalle päätyvän materiaalin määrää.

8. Vihreisiin rakennuksiin liittyvä kunnossapito

Kattojen korjaukset, betonin paikkaus, päällemaalaus tai lattioiden korjaus - rakennuksien korjaustyöt ovat oleellinen osa liiketoimintojen ylläpitämistä mutta miten nämä työt liittyvät omaan vihreään kampanjaasi? Päätökset, joita teet valitessasi tuotteita, joita käytät mainittujen töiden suorittamiseksi voivat auttaa sinua saavuttamaan vihreät tavoitteesi.

Valitsemalla ympäristölle selkeästi parempia vesipohjaisia ja syttymättömiä tuotteita takaat samalla paremman työturvallisuuden työntekijöillesi. Parantuneiden käyttömenetelmien ja peittävyyden ansiosta monet tuotteet on suunniteltu tuottamaan tarvittava peitto yhdellä levityksellä. Monet rakennuksien kunnossapitoon tarkoitetut tuotteet kestävät nykyään paljon pitempään, mikä vähentää tuotteisiin liittyvää inventaariota ja vähentää tilaustarpeita, mikä harventaa kuljetuksia, mikä vastaavasti pienentää hiilijalanjälkeä.

Viime vuosina tietyt tuotteet ovat myös muuttuneet turvallisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi, kiitos uuden lainsäädännön ja tiettyjen haitallisten aineiden kieltojen. Hyvä esimerkki tästä on maalien ja peiteaineiden poistoon tarkoitetuissa aineissa käytetyn metyleenikloridin käyttökielto sen jälkeen, kun sen oli todettu liittyvän syöpäriskiin. Vaihtoehtona nykyään on saatavana kloridia sisältämättömiä maalinpoistoaineita, joilla aikaansaadaan erinomainen tulos jopa kovien hartsien mukaan lukien polyuretaanien kanssa.

9. Kuinka dieselpolttoaineen lisäaineet voivat pienentää päästöjä

Parannuksia on mahdollista toteuttaa useilla toimintojesi osa-alueilla varmistaaksesi vihreiden tavoitteiden saavuttamisen. Tuotannon, valmistuksen ja koneiden ylläpitoon liittyvien parannuksien lisäksi myös ajoneuvokaluston osalta on mahdollista tehdä muutoksia, jotka auttavat saavuttamaan tärkeitä ympäristönsuojeluun liittyviä tavoitteita.

Selkeä tapa parantaa ympäristöystävällisyyttä ja pienentää hiilijalanjälkeä olisi päivittää ajoneuvokalusto kokonaan sähkökäyttöiseksi tai hybridi- tai matalan päästötason ajoneuvoiksi. Monille yrityksille tähän vaadittava investointi on suuri ja sopii pitemmän aikavälin tavoitteeksi, joten mitä olisi tehtävissä heti? Voit aloittaa olemassa olevan ajoneuvokaluston osalta heti. Jos käytössä on vanhempaa, pääosin dieselkalustoa, voit hyödyntää diesel lisäaineista.

Miksi polttolaineen laatu on tärkeää? Dieselpolttoaine on usein suuri kuluerä yritykselle ja sillä on suuri ympäristövaikutus. Dieselpolttoaineisiin liittyvät ongelmat voivat nostaa polttoaineen kulutusta ja johtaa kalustorikkoihin, osien vaihtotarpeeseen ja käyttökatkoihin.

Dieselpolttoaineen laatuun voivat vaikuttaa useammatkin tekijät. Tuotanto ja käsittely voivat mahdollistaa ristiin sekoittumisen polttoaineen kulkiessa jalostamon putkien ja kuljetusketjun läpi.

Dieselpolttoaineen lisäaineiden käytöllä on useita etuja kalustolle ja toiminnoille. Suorituskyvyn ja kylmäkäynnistyvyyden parantumisen lisäksi diesel lisäaineet auttavat vähentämään haitallisia päästöjä. Päästöjen vähentäminen liittyy parempaa polttoaineen palamiseen ja puhtaampaan järjestelmään, mutta on myös ympäristön kannalta parempi auttaa yritystäsi pienentämään hiilijalanjälkeä linjassa vihreiden tavoitteidesi kanssa.

10. Pitkän aikavälin muutokset vihreiden tavoitteiden saavuttamiseksi

Vihreät tavoitteesi saattavat sisältää useita pienempiä yksinkertaisia askeleita, joita on helpompi toteuttaa, kuten valojen tai koneiden sammuttaminen, kun niitä ei tarvita suurempien askeleiden lisäksi. Olemme käyneet läpi useita muutoksia, joiden avulla voit tehdä kunnossapitotöistäsi vihreämpiä ja samalla tehostaa prosesseja. Katsotaan seuraavaksi pitkän aikavälin tavoitteita ja muutoksia, joita ehkä haluat harkita sovellettavaksi omissa toiminnoissasi.

Matkustuskäytännöt: mikäli kunnossapitotoimiin sisältyy useammassa maassa hajallaan olevien kohteiden, kuten tehtaiden ja varastojen huoltotöitä, voivat lentomatkoista aiheutuvat päästöt henkilöä kohden olla huomattavat. Lentokoneella suoritettavan matkustamisen vähentäminen, mikäli mahdollista, vähentää päästöjä erittäin tehokkaasti ja auttaa vihreiden tavoitteiden saavuttamisessa. Matkustamisen vähentäminen ei välttämättä onnistu hetkessä, joten käytäntöjen muuttamiseen kannattaa varata useita kuukausia.

Uusiutuvan energian käyttö: toimintojen energialähteiden vaihtaminen uusiutuvaan energiaan auttaa tehdastasi toteuttamaan kestävää kehitystä matalampien hiilipäästöjen ja saastuttamisen kautta.

Ympäristöystävällisten raaka-aineiden käyttö tuotteissa: tuotteiden kokoonpanon ja raaka-aineiden vaihtaminen perustuu tuotekehityksen kemistien ja insinöörien antamaan tietoon mahdollisista vaihtoehdoista, jonka lisäksi tärkeimmät eturyhmät tulee myös huomioida. Joidenkin toimintojen osalta edellä kuvatulla tavalla ei voida toimia, mutta silloin kun se on mahdollista, mainitun tyyppiset muutokset auttavat sinua etenemään kohti vihreää maalia ja parantavat yrityksesi mainetta.

Ympäristötavoitteet ovat muodostuneet tärkeäksi osaksi liiketoimintoja. Ne tuottavat operatiivisia etuja ja parantavat mainetta asiakkaiden parissa. Asiakkaiden etsiessä uusia tuotteita tai palveluita, useat heistä suosivat yrityksiä, jotka osoittavat vastuullisuutta ympäristön suhteen. Vihreämpi kunnossapito ja ylläpito auttaa vähentämään vesistöjemme saastumista ja ehkäisevät otsonikerroksen katoa sekä hidastavat ilmaston lämpenemistä, sillä oikein valitut tuotteet vähentävät savusumua tuottavien kemikaalien päästöjä. Olivatpa yrityksesi kestävään kehitykseen liittyvät toimenpiteet mitä tahansa, ne kaikki edesauttavat positiivisen muutoksen aikaansaamista.

Jos haluat tehdä kunnossapitotoimistasi ympäristöystävällisempiä, ota yhteys NCH:n varataksesi aika neuvotella asioista koulutettujen konsulttiemme kanssa.